Uusiutuva energia, Asiakkaat, Vesivoima, Kestävä kehitys

Neste Oyj:n kaikki Suomessa käyttämä energia on nyt uusiutuvaa

Neste Oyj:n kaikki Suomessa käyttämä energia on nyt uusiutuvaa

Öljytuotteita valmistava Neste Oyj otti harppauksen kohti hiilineutraalia tuotantoa solmimalla fossiilivapaan vesivoimasopimuksen Vattenfallin kanssa. Vastuullisuudestaan palkittu suuryritys on viime aikoina keskittynyt löytämään ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

“Olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon 2035 mennessä. Se on toimialallamme haasteellinen hanke, mutta teemme jatkuvasti pieniä ja isoja tekoja tavoitteen eteen”, kertoo Neste Oyj:n PorvoonJori_Sahlsten_004_lr jalostamon tuotantojohtaja Jori Sahlsten.

Osana ilmastositoumusta Nesteen tavoitteena oli siirtyä uusiutuvan energian käyttöön globaalisti vuoteen 2023 mennessä. Vattenfallin kanssa solmitun vesivoimasopimuksen ansiosta yksi maan suurimmista sähkönkäyttäjistä kuitenkin saavutti tavoitteensa Suomessa jo alkuvuodesta 2022. Nesteen Porvoon- jalostamo ja yrityksen toiminnot Naantalissa käyttävät nyt pelkästään uusiutuvaa sähköä.

Oman ilmastovaikutuksensa pienentämisen ohella Neste tarjoaa siihen keinoja myös muille.

“Hiilijalanjälkemme lisäksi olemme sitoutuneet pienentämään myös hiilikädenjälkeämme. Nesteen tavoitteena on tuotteidensa avulla auttaa asiakkaitaan vähentämään hiilidioksidipäästöjä 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä.”

Viime vuonna Nesteen uusiutuvat tuotteet auttoivat asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään maailmanlaajuisesti yhteensä 10,9 miljoonaa tonnia. Se on yli kaksi kertaa enemmän kuin Nesteen jalostamoyksikköjen toimintojen ja koko logistiikan vuotuiset päästöt yhteensä.

Picture2

Paikallisesta öljynjalostajasta vastuulliseksi edelläkävijäksi


Raakaöljystä ja muista syöttöaineista erilaisia öljytuotteita valmistavan Neste Oyj:n juuret ovat pitkällä historiassa. Neste Oyj perustettiin vuonna 1948 sodanjälkeisen Suomen polttoainehuollon turvaamiseksi. Yrityksen ensimmäiset vuodet olivat täynnä vastoinkäymisiä, mutta seuraavalla vuosikymmenellä onni kääntyi: avattiin ensimmäinen öljynjalostamo Naantaliin, ja tie Suomen suurimmaksi yritykseksi alkoi.

“Tänä päivänä Neste on maailman johtava uusiutuvan dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja, jolla on jalostamot Porvoossa, Rotterdamissa ja Singaporessa”, Sahlsten kertoo.

Useita kertoja maailman vastuullisimpien yritysten kärkikastiin valittu Neste on viime vuosina keskittynyt tuottamaan ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi.

Nesteen tavoite on luoda elinvoimainen maapallo lapsillemme. Se vaatii uudenlaista ajattelua ja innovointia – sekä aktiivista tekemistä.

"Nesteen tavoite on luoda elinvoimainen maapallo lapsillemme. Se vaatii uudenlaista ajattelua ja innovointia – sekä aktiivista tekemistä".

Niinpä Nesteen jalostamoissa jätteet, tähteet ja kekseliäät raaka-aineet ovat alkaneet muuttua uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi.

“Olemme aina olleet edelläkävijöitä. Aikoinaan olimme ensimmäisiä lyijyttömän bensan valmistajia, vaikka vallitsi vankka usko, ettei sellainen olisi edes mahdollista. Nyt meitä kiinnostaa ennen kaikkea materiaalit, joita ei tähän asti ole voinut uusiokäyttää.”

Picture3

Muovijätteestä vastuullista raaka-ainetta

Reilun kahden vuoden ajan Neste on kehittänyt muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi.

“Kaikista fiksuin tapa kierrättää muovia on käyttää muovikassi uudelleen. Jos se ei onnistu, toiseksi paras on mekaaninen kierrätys, eli sulattaa muovi ja tehdä siitä uusi tuote. Jalostamoillamme voimme käyttää sitä jaetta, jota ei muuten pystytä kierrättämään”, Sahlsten toteaa.

Alkuvuodesta Porvoon jalostamolla saatiin päätökseen ensimmäinen nesteytetyn jätemuovin koeajojen sarja. Koeajoissa prosessoidun muovin määrä vastasi 50 000 hengen vuotuista muovijätteen määrää. Vuodesta 2030 eteenpäin tavoitteena on prosessoida vuosittain yli miljoona tonnia jätemuovia.

Koeajojen avulla saadun tiedon perusteella nesteytetystä jätemuovista näyttäisi olevan tulossa käyttökelpoinen vaihtoehto fossiilisille raaka-aineille.

“Muovinvalmistukseen on syntymässä raaka-aine, joka kelpaa käytettäväksi jopa tarkasti säädeltyihin tuotteisiin, kuten elintarvike- ja lääkepakkauksiin”, Sahlsten kuvailee.

“Tavoitteenamme on löytää lisää teknologioita, joilla vastuullista raaka-ainevalikoimaa voisi tulevaisuudessa laajentaa.”

Tähän mennessä loopin alla ovat olleet lignoselluloosa eli metsä- ja maatalouden tähteet, kiinteä yhdyskuntajäte, mikrolevät ja power-to-X-teknologia.

Vastuullisuus tuo voittoja

Kiertotalouden lisäksi energiatehokkuus on tärkeä osa Nesteen strategiaa.

“Olemme sitoutuneet Suomen energiaintensiivisten teollisuusalojen energiatehokkuusohjelmaan. Kun teemme uusia investointeja, kriteereissä on aina mukana energiatehokkuus ja vaikutus hiilidioksidipäästöihin”, Sahlsten kertoo.

Viime vuonna Nesteen liikevoitosta yli 90 prosenttia tuli uusiutuvista tuotteista.

Sekä teollisuuden toimijat että kuluttajat ovat valmiita valitsemaan ympäristöystävällisiä ja vastuullisia ratkaisuja, ja niitä myös vaaditaan.

“Sekä teollisuuden toimijat että kuluttajat ovat valmiita valitsemaan ympäristöystävällisiä ja vastuullisia ratkaisuja, ja niitä myös vaaditaan.”

Samoin toimii Nestekin sopimuskumppaneita valitessaan, ja siksi yhteistyö Vattenfallin kanssa on tuntunut luontevalta.

“Uskomme, että yhdessä kumppaneidemme kanssa pystymme torjumaan ilmastokriisiä. Vattenfall on alallaan luotettava toimija, kuten Nestekin omallaan.”

Näin Neste Oyj on mukana hyvissä asioissa, joita ilmastolle on tapahtumassa

  • Energialähteenä Vattenfallin fossiilivapaa vesivoima.
  • Kemiallisen kierrätyksen kehittäminen muuttamalla jätemuovi öljynjalostuksen raaka-aineeksi.
  • Jätteiden ja tähteiden hyödyntäminen uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen tuottamisessa.
  • Sitoutuminen Suomen energiaintensiivisten teollisuusalojen energiatehokkuusohjelmaan.
  • Tuotannossa syntyvien oheismateriaalien kierrättäminen muiden teollisuuden alojen käyttöön.

Picture4

 

Lataa pdf

Haluatko säästää tai tulostaa artikkelin? Lataa artikkeli alta niin saat sen sähköpostiisi. 

Tilaa uutiskirje