Ilmastoneutraali sähkö, Vesivoima, Tuulivoima, Kestävä kehitys

Aurinko, tuuli, vesi vai ydinvoima?

Julkaistu: 2021-10-21 kl. 07:28

ilmastoneutraali-sähkö

Haluatko vaikuttaa ilmastonmuutokseen ja samalla lisätä asiakkaiden ja työntekijöiden tyytyväisyyttä? Yksi keino tähän on valita energialähde, josta sähkösi on peräisin.

Voit tehdä yrityksesi toiminnasta ilmastoälykkäämpää monella eri tavalla. Voit valita aktiivisesti, mistä energialähteestä ostat sähköä. Mutta miten se toimii?

- Vattenfallin asiakkaana voit valita sähkösopimuksessasi, tuotetaanko ostamasi sähkö aurinko-, tuuli-, vesi- vai ydinvoimalla, selittää Thomas Lundman, Vattenfallin tuotekehittäjä ja jatkaa:

- Jos esimerkiksi valitset aurinkosähkön, sähkön alkuperä voidaan jäljittää niin kutsutun alkuperätakuun avulla ja sen ansiota voidaan varmistaa, että saat kulutustasi vastaavan määrän aurinkosähköä.

Onko sillä sitten väliä, mistä energialähteestä sähkö on peräisin?

- Energialähteen valinta on tärkeä signaali. Se osoittaa, että tämän nimenomaisen energialähteen kysyntä on suuri, mikä vaikuttaa sähkön ostoon. Asiakkaana olet siis mukana edistämässä uusiutuvan ja fossiilittoman energian kehittämistä, Thomas Lundman sanoo.

Tällä hetkellä suosituin vaihtoehto on vesivoima, mutta yhä suurempi osa asiakkaista valitsee tuulivoiman. Yksi selitys vesivoiman suosiolle on sen vakaus ja luotettavuus, Thomas Lundman uskoo. Hän korostaa kuitenkin, että myös aurinko- ja tuulivoiman kaltaisten säästä riippuvaisempien energialähteiden valinnassa asiakas voi luottaa siihen, että sähköntoimitus on vakaata.

Yhä useampi valitsee energialähteen

Vattenfallin asiakkaiden keskuudessa kiinnostus energialähteen valintaan kasvaa useilla eri toimialoilla ja eri yrityksissä. Ilmastokysymyksiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota, joten vaikutukset näkyvät monin eri tavoin.

- Ilmasto- ja ympäristöasiat koetaan entistä tärkeämmiksi sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti. Yhä useampi yritys on ottanut ilmastokysymykset agendalleen ja haluaa vaikuttaa asioihin. Myös asiakkaiden ilmastovaatimukset ovat kasvaneet, mikä niin ikään vauhdittaa kehitystä, Thomas Lundman sanoo.

Aktiivisuus ilmastoasioissa voi myös tehdä työnantajasta houkuttelevamman. Voiko energiavalintaansa käyttää markkinoinnissa?

- Valittu energialähde voidaan toki kertoa, mutta siitä pitää esittää todiste. Koska sähkö virtaa vapaasti sähköverkossa, emme sähkönmyyjinä voi taata, että saat sähkösi juuri siitä lähteestä, jonka olet valinnut. Alkuperämerkinnän ansiosta voimme kuitenkin varmistaa, että myymme vain sen määrän vaikkapa vesisähköä, joka on tullut verkkoon, Thomas Lundman sanoo.

Lisäksi Vattenfallilta yrityksen on mahdollista hankkia sähköä, joka on kolmannen osapuolen sertifioimaa EPD:n (Environmental Product Declaration) mukaisesti. Ympäristöseloste mahdollistaa eri tuotteiden ympäristöominaisuuksien vertailun elinkaariarvioinnin pohjalta ja osoittaa ympäristötehokkuuden tason jokaista tuulesta, vedestä ja ydinvoimasta tuotettua kilowattituntia kohti.

Ilmastoneutraali sähkö edellyttää kompensaatiota

Niillä, joiden tavoitteena on tulla täysin ilmastoneutraaleiksi, on myös mahdollisuus valita Ilmastoneutraali sähkö.

- Sähkön koko elinkaaren aikana ei ole mahdollista välttyä kokonaan tietyistä kasvihuonekaasupäästöistä. Niihin voi olla vaikea vaikuttaa muilla tavoin kuin pienentämällä sähkönkulutustaan. Vattenfallin Ilmastoneutraali sähkö kompensoi kaikki päästöt, jotka yrityksen sähkönkulutus aiheuttaa. Valitsemalla Vattenfallin ilmastoneutraalin sähkön yritys ottaa askeleen kohti ilmastoneutraalia toimintaa, sanoo Thomas Lundman.

Lue lisää Vattenfallin sähköstä, jolla on ympäristöseloste.

Ennen kuin päädyt valitsemaan täysin ilmastoneutraalin sähkön, pyri ensin vähentämään omia päästöjäsi ja tehostamaan energian käyttöäsi niin pitkälle kuin se on mahdollista. Ilmastokompensaatio toimii vain täydennyksenä. Siksi ilmastokompensaation käyttöönoton tulee ensin täyttää tietyt kriteerit. Olemme koonneet viisi vaihetta, joita tarvitaan ilmastoneutraaliin sähkönkulutukseen. Lataa opas tästä.

5-steg-mot-klimatneutral-elkonsumtion-cta-fi