Energiatekniikka, Tuulivoima, Vetykaasu

Suunniteltavaa tuulivoimaa – vedyn avulla

Julkaistu: 2023-04-04 Päivitetty: 2023-05-02 kl. 07:23

Suunniteltavaa tuulivoimaa – vedyn avulla

Uusien teknologioiden ansiosta tuulivoimasta on tulossa paremmin ennakoitavissa oleva energialaji. Monet toimijat kehittävät tällä hetkellä vedyn tuotantoa ja varastointia tuulivoimasta – jotta lisäenergiaa voidaan ottaa käyttöön silloin, kun ei ole tuulista.

Tuulivoima on yksi tehokkaimmista fossiilivapaista energialajeista, joilla voidaan rajoittaa ilmaston lämpenemistä – ja sen käyttö kasvaa nopeasti. Tuulivoima kattaa tällä hetkellä 17 prosenttia kaikesta Euroopan energiantuotannosta ja jatkuvan kasvun uskotaan olevan ehdottoman tärkeää vihreän siirtymän toteuttamiseksi, sillä fossiilivapaan energian tarve kasvaa nopeasti. 

Tuulivoima on kuitenkin säästä riippuvaista. Tuuliturbiinit tuottavat eniten energiaa syksyllä ja talvella, kun tuulet ovat voimakkaimmillaan ja tuotettu energiamäärä vaihtelee päivittäin riippuen tuulisuudesta. Uudet teknologiat saattavat kuitenkin pian luoda tietä ilmastoa ja kustannuksia säästäville järjestelmille, jotka varastoivat tuuliturbiinien tuottamaa energiaa niin, että energiaa voidaan hyödyntää silloin, kun ei tuule. Tämä on Vattenfallin innovaatio- ja merituulivoiman kehitysjohtajan, Thomas Hjortin, viesti. 

“Kyse on siitä, että kehitetään tuuliturbiineja, jotka tuottavat suoraan vetykaasua sähkön sijaan. Vety voidaan sitten varastoida ja energiaa voidaan käyttää silloin, kun ei tuule. Tämä tarjoaa upeita mahdollisuuksia tuottaa enemmän fossiilivapaata ja ennakoitavaa energiaa, mikä on ehdottoman tärkeää, jos haluamme toteuttaa vihreän siirtymän”, Hjort sanoo. 

Mahdollistaa hiilipäästöjen alentamisen teollisuudessa

Vedestä vihreän energian avulla erotetun uusiutuvan vedyn uskotaan olevan avainasemassa energiajärjestelmän uudistamisessa EU:ssa ja muualla maailmassa.  Vedyn uskotaan mahdollistavan hiilidioksidipäästöjen alentamisen raskaassa teollisuudessa, kuten terästehtaissa.  On arvioitu, että teollisuuden hiilidioksidipäästöjen alentaminen vaatii vuositasolla vedyn tuotannon viisinkertaistamisen, mikä vaatii 21 000 TWh sähköä vuodessa.

“Jo nykyään on mahdollista varastoida energiaa käyttämällä vetykaasua. Kuparikaapelit johtavat merituuliturbiinien tuottaman sähkön vedyntuotantolaitoksiin maalla. Tässä menetelmässä on kuitenkin useita haittapuolia. Muuntoprosessiin käytetään suhteellisen paljon energiaa, ja se on erittäin kallista. On paljon edullisempaa ja tehokkaampaa rakentaa tuuliturbiineja, jotka tuottavat suoraan vetyä ja siirtävät kaasun putkijohtoja pitkin varastoitavaksi maalla”, Hjort selittää. 

“Kaasuputken kapasiteetti on merkittävästi suurempi kuin sähköä johtavan kaapelin. Lisäksi kaasuputket itsessään ovat huomattavasti edullisempia kuin nykyiset sähköä johtavat kuparikaapelit”, hän sanoo. 

Vattenfall on tehnyt tutkimuksia ja työskennellyt useiden toimittajien kanssa kehittääkseen 8 MW:n pilottihankkeen Aberdeen Bayn tuulivoimapuistossa Pohjanmerellä.

Mahdollisesti todellisuutta jo pian

Tällä hetkellä merituulivoimasta puhutaan paljon. Tuulet ovat merellä usein voimakkaampia ja tasaisempia, minkä vuoksi on mahdollista rakentaa suurempia ja tehokkaampia tuulivoimapuistoja. Koska ne rakennetaan kauas ihmisasutuksista, uusien tuulivoimapuistojen kehittämiselle on myös vähemmän esteitä.

Thomas Hjort pitää vetyyn varastoitavaa merituulivoimaa ennakoitavana ja ilmaston kannalta älykkäänä energialajina – jo lähitulevaisuudessa.

“Teknologia on olemassa. Me tiedämme, että se toimii. Haasteena on nyt se, että tuotantoa pitää kasvattaa, jotta siitä tulee taloudellisesti kannattavaa. Tämän pitää tapahtua samanaikaisesti teollisuuden kasvavan tarpeen kanssa. Muutoksen tapahtumiseksi yritysten pitää nähdä tämä kannattavana – mutta kannattavuuden lisäämiseksi on myös tarpeen kasvattaa kysyntää”, Hjort sanoo.
 

FAKTAA

Fossiilivapaa vety
Fossiilivapaa tai vihreä vety tuotetaan erottamalla fossiilivapaista lähteistä peräisin olevan sähkön avulla vesi osatekijöihinsä: vetyyn ja happeen. Prosessia kutsutaan elektrolyysiksi.