Tuulivoima

Tuulivoiman lähellä asuvat suhtautuvat positiivisemmin tuulivoimaan

Julkaistu: 2023-08-17 Päivitetty: 2024-05-16 kl. 09:11

maatuulivoimala

Onko niin, että kukaan ei halua asia tuulivoimaloiden lähellä? Asiaa kysyttäessä selvisi, että ne, jotka asuvat lähempänä tuulivoimaloita, suhtautuvat tuulivoimaan myönteisemmin kuin kauempana asuvat. Tämä oli yksi tuoreen tutkimuksen yllättävistä tuloksista.

Ihmiset saattavat ihastella edullista, ilmastoystävällistä sähköä, mutta harva tuulivoimala saadaan rakennettua ilman pitkiä prosesseja vetoomuksineen ja valituksineen. Vattenfallin 16 tuulivoimalan Ray-tuulipuisto, joka sijaitsee Northumberlandissa Koillis-Englannissa, ei ole poikkeus. Yli kymmenen vuoden suunnittelun ja valmistelun jälkeen se alkoi tuottaa sähköä vuonna 2017.

Viiden toimintavuoden jälkeen Rayn alueella tehtiin vuoden 2023 alussa kysely, jonka tarkoituksena oli selvittää asukkaiden asenteita tuulivoimaa kohtaan tällä hetkellä. Jotkut tuloksista saattavat yllättää.

Mitä lähempänä, sitä positiivisempi

Vastoin yleistä käsitystä tutkimus osoitti, että kolme neljäsosaa vastaajista kannatti maatuulipuistoja ja niiden lisärakentamista, verrattuna noin viiteen prosenttiin, jotka olivat vastaan. Ehkä yllättävintä oli se, että lähimpänä tuulivoimaloita, tarkemmin sanottuna kahdeksan kilometrin säteellä alueen tuulipuistoista asuvat suhtautuivat itse asiassa vieläkin myönteisemmin lisätuulivoimaan.

Yli puolet kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että tuulivoimaloiden vastustajat muodostavat äänekkään vähemmistön verrattuna hiljaiseen enemmistöön, joka on tuulivoimaloiden puolella.

Neljä viidestä haluaa lisätietoja hyödyistä

Kysely paljasti myös tietämättömyyden tuulivoimaloiden merkityksestä sekä ympäristölle että biodiversiteetille, tuulivoimaloiden taloudellisesta hyödystä yhteisöille sekä mahdollisuuksista koulutuksen lisäämiseen, työpaikkojen luomiseen ja paikalliseen toimitusketjuun. Lähes neljä viidestä halusi tietää enemmän näistä hyödyistä ja kolme neljästä kyselyyn vastanneesta haluaisi yleisesti ottaen enemmän viestintää tuulivoiman toimijoilta.

Tämä tietämättömyys näyttää olevan osa suurempaa ongelmaa, sillä yli puolet kyselyyn vastanneista Koillis-Englannissa ei tiedä paljoa tai mitään Britannian hallituksen Net-Zero-tavoitteesta. Kolme viidestä halusi kuulla enemmän paikallisen viranomaisen suunnitelmista ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja 72 prosenttia uskoo, että Koillis-Englannin pitäisi tehdä enemmän kannustaakseen yrityksiä investoimaan alueella vähäpäästöisiin energiamuotoihin.

Rohkaisevia tuloksia

Haasteista huolimatta Vattenfallin vanhempi projektipäällikkö Matt Bacon on rohkaistunut kyselyn tuloksista, joka tehtiin tammikuussa 2023 jotta saataisiin kattavampi kuva ihmisten näkemyksistä alueella, jossa Vattenfallilla on suuri toimitila ja tuulivoimala.

"Kyselyn tulokset vahvistavat käsitystämme siitä, että Koillis-Englannissa ihmiset tukevat voimakkaasti uusiutuvaa energiantuotantoa. Tämä antaa meille lisää luottamusta kohdatessamme asukkaita ja muita paikallisia sidosryhmiä. Uskomme, että oikealla vuoropuhelulla ja hankkeisiin sisältyvillä eduilla yhteisöt ovat erittäin todennäköisesti avoimia uusille ehdotuksille", hän sanoo.

"Tämän paikallisen kyselyn tulokset heijastavat kansallisen tason kyselyjä, ja se auttaa torjumaan väitteitä siitä, että 'ihmiset saattavat ajatella niin suurissa kaupungeissa, mutta eivät täällä'. Kuitenkin se osoittaa myös, että meidän on kerrottava enemmän maatuulivoiman eduista ja työskenneltävä tiiviisti paikallisten yhteisöjen kanssa varmistaaksemme, että tämä energiamurros tuo positiivisia mahdollisuuksia erityisesti alueille, joihin ei muutoin investoitaisi näin suuresti. Avoin, rehellinen ja varhainen sitoutuminen on menestyksen kannalta kriittistä."

Kysely koskien asenteita maatuulivoimaloita kohtaan Koillis-Englannissa tehtiin verkossa Opinium Researchin toimesta tammi-helmikuun 2023 aikana. Kyselyn otos: 1 000 aikuista Koillis-Englannista, mukaan lukien vähintään 150 Northumberlandista. Lisää kyselystä voit lukea täältä.

Lataa pdf

Haluatko säästää tai tulostaa artikkelin? Lataa artikkeli alta niin saat sen sähköpostiisi. 

Tilaa uutiskirje