Uusiutuva energia, Tuulivoima

Tuulivoiman sukupolvenvaihdos

Julkaistu: 2022-06-13 Päivitetty: 2023-12-14 kl. 11:52

tuulivoima

Vähemmän mutta suurempia tuulivoimaloita on tärkeä osa tulevaisuuden energiamaisemaa – jos yleinen mielipide sen sallii. "Meidän on aloitettava sukupolvenvaihdos tuulivoimalle, sillä muuten on olemassa riski, että tuotamme vähemmän sähköä vuonna 2030 kuin vuonna 2020", sanoo Sandra Johanne Selander, Skånen lääninhallituksen ilmasto- ja energiastrategi."

Tuulivoima herättää paljon tunteita, ja usein paikallinen mielipide vastustaa uusia laitoksia.

Voimajohdot, tuulivoimalat ja aurinkokennot ovat yhä yleisempiä elementtejä Ruotsin maisemissa. Mutta uuden sähköinfrastruktuurin perustaminen kohtaa usein vastustusta lähiseudun asukkailta. Näin kertoo Sandra Johanne Selander, Skånen lääninhallituksen ilmasto- ja energiastrategi.

- Sähkön tarve kasvaa, mutta samalla uusia laitoksia vastustetaan. Meillä täällä Skånessa on suhteellisen suotuisat edellytykset tuulivoimaloiden rakentamiselle laakean maaston ja hyvän tuulitilan vuoksi. Tuulivoima herättää kuitenkin paljon tunteita, ja usein paikallinen mielipide vastustaa uusia laitoksia. Lähistöllä asuvat voivat ajatella, että tuuliturbiinit esimerkiksi pilaavat maiseman.

Vähemmän mutta suurempia tuulivoimaloita

Sandra Johanne Selanderin mukaan monet tuulivoimalat Etelä-Ruotsissa alkavat saavuttaa maksimaalisen käyttöikänsä ja ne on vaihdettava uusiin. Samaan aikaan myös sähkön tarve kasvaa, mutta se ei tarkoita, että tulevaisuudessa tuulivoimaloita tulisi lisää.

Tämä tarkoittaa, että tulevaisuudessa tulee todennäköisesti vähemmän mutta suurempia laitoksia.

"Uudet tuulivoimalat ovat suurempia ja tuottavampia, joten moderni laitos voi korvata kolme vanhaa." Se tarkoittaa, että tulevaisuudessa maisemiin tulee todennäköisesti vähemmän mutta suurempia laitoksia, Sandra Johanne Selander sanoo.

Uudet modernit tuulivoimalat ovat myös hiljaisempia ja turbiinien siivet liikkuvat hitaammin kuin vanhoissa. Vaikuttaako se mielipiteeseen ja millä tavallla, Sandra Johanne Selander kysyy ja toteaa, että se miten tuulivoimala koetaan, on yksilöllistä.

"Katsojan silmissä on se, millaisena hän kokee sen."

Kunnilla on suuri vaikutusvalta

Etelä-Ruotsin tuulivoimaloiden sukupolvenvaihdostarpeesta huolimatta kunnallinen veto-oikeus on monissa tapauksissa pysäyttänyt uusien tuulivoimaloiden perustamisen. Tämä on joissakin tapauksissa johtanut ratkaisuihin, jotka eivät ole parhaita mahdollisia.

On pysyttäydyttävä matalimmissa korkeuksissa, jotta vältytään siltä, että kunnallinen veto-oikeus kaataa hankkeen.

"Kunnallinen veto-oikeus voi pysäyttää yli 150 metrin korkuisten laitosten rakentamisen. Tämä voi johtaa siihen, että tuulivoimaloita rakennetaan vähemmän ja että voimalan koko tuulivoimapotentiaalia ei hyödynnetä, koska tuuliturbiinit on pidettävä matalina, jotta kunnallinen veto-oikeus ei kaada hanketta", Sandra sanoo.

Eri energiamuotoja koskeva lainsäädäntö

Lainsäädännön muotoilulla on myös tärkeä rooli tulevaisuuden energiamaiseman luomisessa. Nykyisin rakennettavaan aurinkopaneelipuistoon sovelletaan eri lainsäädäntöä kuin tuulivoimalaan.

"Suuria aurinkovoimapuistoja voidaan rakentaa maatalousmaisemiin tarvitsematta kunnalta muuta lupaa kuin muuntajan rakennusluvan. Vastaavanlainen tuulivoiman perustaminen vaatii kunnan osallistumista, ja poliitikkoihin vaikuttaa paljon yleinen mielipide", Sandra Johanne Selander sanoo.

Meidän on aloitettava sukupolvenvaihdos tuulivoimalle, sillä muuten on olemassa riski, että tuotamme vähemmän sähköä vuonna 2030 kuin vuonna 2020. 

Hän toivoo tasa-arvoisempaa lainsäädäntöä ja vivahteikkaampaa julkista keskustelua.

"Poliittiselta kannalta katsottuna eri energiamuodot asetetaan usein vastakkain. Meillä on useita haasteita, jotka liittyvät tuulivoiman sukupolvenvaihdokseen Etelä-Ruotsissa. Tuulivoima herättää paljon tunteita, ja se synnyttää usein paikallista vastustusta. Meidän on kuitenkin aloitettava sukupolvenvaihdos tuulivoimalle, sillä muuten on olemassa riski, että tuotamme vähemmän sähköä vuonna 2030 kuin vuonna 2020", hän toteaa.

Parempi hyväksyntä rinnakkaisillle ratkaisuille

Sandra Johanne Selander toivoo, että uuden sähköinfrastruktuurin rakentamisessa olisi vähemmän vastakkainasettelua ja että painopisteenä on sen sijaan se, miten paikallisesti käytössä olevia voimavaroja hyödynnetään parhaiten. Esimerkiksi Etelä-Ruotsissa tuulivoiman tuotannolle on hyvät edellytykset.

"Sähköverkon laajentamisessa ja sähköntuotannon lisäämisessä on paljon tehtävää. Toivon, että voimme tulevaisuudessa nähdä, miten sähköntuotanto voi toimia yhdessä muiden intressien kanssa ja saada yleisen hyväksynnän."

Julkisen sektorin, myös paikallisella tasolla, on mahdollistettava oikean energian käyttö oikeassa paikassa.

Tietystä vastustuksesta huolimatta Sandra Johanne Selander uskoo, että tulevaisuuden energiamaisemaan kuuluu yhä enemmän tuulivoimaloita sekä maalla että merellä samoin kuin suurempia aurinkovoimapuistoja.

"Uskon, että tulevaisuudessa ymmärretään paremmin, että julkisen sektorin, myös paikallisella tasolla, on mahdollistettava oikean energian käyttö oikeassa paikassa Ja ettei kyse ole eri intressien vastakkainasettelusta, kun rakennamme tulevaisuuden sähköntuotantoa, vaan siitä, miten eri intressit voivat tehdä yhteistyötä ja vahvistaa toisiaan", hän sanoo.

Lue lisää energiasiirtymästä ja muutamista projekteista, jotka tekevät siitä mahdollista

5-steg-mot-klimatneutral-elkonsumtion-cta-fi