Uusiutuva energia, Vesivoima, Kestävä kehitys

Leuhunkosken kalatie avaa kulkureitin vaelluskaloille

Julkaistu: 2021-05-25 Päivitetty: 2023-01-24 kl. 06:15

leuhunkosken-kalatie

Vattenfall palauttaa vaelluskalojen kulkumahdollisuuden yhteen Keski-Suomen tärkeimmistä vesistöistä. Huhtikuussa valmistui uusi kalatie, joka ohittaa Leuhunkosken vesivoimalaitospadon. Edellisenä vuonna valmistui kalatie Hietamankosken voimalaitoksen yhteyteen.

125 metriä pitkä ja vastavalmistunut kalatie Leuhunkoskella on avoinna toukokuusta lokakuuhun.

Leuhunkoski ja Hietama, jotka sijaitsevat Kymijoen vesistöalueella noin 80 kilometrin pituisen Saarijärven vesireitin varrella, ovat kaksi Vattenfallin yhdeksästä vesivoimalaitoksesta Suomessa.

-Rakentamalla kalatiet näiden voimalaitosten ohi luodaan päävaellusreitti muun muassa järvitaimenelle. Luonnollinen lisääntyminen on näin ollen mahdollista aivan uudella alueella, jossa vaellusreitti on ollut katkoksissa yli 50 vuotta. Vattenfall pitää sitä tärkeänä panostuksena luonnon monimuotoisuuden kannalta. Luonnollisesti useat muutkin kalalajit pystyvät kulkemaan kalateissä, kertoo Vattenfall Sähköntuotanto Oy:n johtaja Talvikki Andersson.

Kaksi Suomen kalatierakentamisen kärkikohdetta

Vattenfall teki jo vuonna 2013 aloitteen molempien kalateiden rakentamisesta, sillä ne oli nimetty Suomen kansallisessa kalatiestrategiassa viidenkymmenen kalatierakentamisen kärkikohteen joukkoon. 800_665_talvikki_andersson1

-Ymmärsimme nopeasti, että tämän ympäristöinvestoinnin avulla  voimme tehdä muutoksen. 180 metriä ja 125 metriä pitkät kalaportaat  ovat avoinna toukokuusta lokakuuhun. Kaloille on tällöin avoin kulkureitti  molempien voimaloiden ohi koko niiden aktiivisen vaellusvaiheen ajan.

Suunnitteluvaiheessa kävimme hyvää vuoropuhelua viranomaisten  kanssa ja keskustelimme erilaisista vaihtoehdoista. Rakennusaikana  vain yllättävät maasto-olosuhteet viivästyttivät Leuhunkosken kalaportaiden rakentamista jonkin verran alkuperäisistä suunnitelmista, Talvikki Andersson kertoo. 

- Kalaportaiden rakentaminen vie aikaa. Viime vuonna noin 700 kalaa pääsi nousemaan ylös Hietamankosken vastarakennettuja kalaportaita. Nyt odotamme jännityksellä, että kalat löytävät tiensä vasta avatulle kalatielle Leuhunkoskella.

Leuhunkosken ja Hietamankosken kalateiden rakennuskustannus on yhteensä 3,8 miljoonaa euroa, josta Vattenfall on vastannut valtaosin. Kalateiden rakentamiselle on luvattu tukea EU:n Freshabit LIFE IP -hankkeen kautta 406 000 eurolla. Maa- ja metsätalousministeriön kärkihankerahoituksen osuus on 550 000 euroa.

800_509leuhun-kalatie-1

Kuva: 125 metriä pitkä kalatie Leuhunkoskella on avoinna toukokuusta lokakuuhun.