EPD, Asiakkaat

Bonava hyödyntää Vattenfallin EPD:tä laskelmissaan

Julkaistu: 2023-03-13 Päivitetty: 2023-05-11 kl. 09:33

Kerrostalo
Bonava on yksi Pohjois-Euroopan johtavista asuntorakennuttajista. Kunnianhimoiset kestävän kehityksen tavoitteet saivat yrityksen valitsemaan sähköyhtiökseen Vattenfallin.

Bo ja nav ovat ruotsin kielen asumista ja keskipistettä tarkoittavia sanoja – ja niistä asuntorakennuttaja Bonava on saanut nimensä.

“Emme rakenna vain taloja vaan luomme koteja ja naapurustoja, joihin ihmiset tuntevat kuuluvansa. Pystytämme jotain suurempaa kuin pelkkiä seiniä”, Bonavan tuotepäällikkö Antti Vartiainen luonnehtii.

“Pohdimme paljon, millaiset asiat lisäävät asukkaiden yhteenkuuluvuuden tunnetta ja miten naapurustoa voi elävöittää. Siksi kiinnitämme erityistä huomiota myös yhteistilojen ja piha-alueiden suunnitteluun.”

Suomessa 80 vuoden ajan toiminut yhtiö oli pitkään osa ruotsalaista rakennusalan konserni NCC:tä, mutta irtautui siitä vuonna 2016. Suomen lisäksi Bonava toimii nykyään Ruotsissa, Norjassa, Baltian maissa ja Saksassa. Suomessa Bonava rakentaa kasvukeskuksiin: pääkaupunkiseudulle, Turkuun ja Tampereelle. Tärkeimmän asiakasryhmän muodostavat kuluttajat, eli oman kodin ostajat. Lisäksi asiakkaina on sekä piensijoittajia että institutionaalisia sijoittajia, kuten asuntorahastoja, jotka ostavat itselleen kokonaisia kerrostaloja.

Energiatehokkuus myyntivalttina

“Asiakkaamme ovat kiinnostuneita kestävän kehityksen näkökulmista niin kodin pintoihin kuin asumiseen liittyen sekä ratkaisuista, jotka tukevat ympäristöystävällistä elämäntapaa”, Vartiainen kertoo. 

“Ympäristön huomioon ottaminen on perusedellytys vastuulliselle yritystoiminnalle.”

Ympäristön huomioon ottaminen on perusedellytys vastuulliselle yritystoiminnalle.

Asumisen aikainen energiankulutus on suuri ilmastohaaste. Siksi Bonavan ensisijainen tavoite on suunnitella energiatehokkaita rakennuksia, jotka kuluttavat mahdollisimman vähän luonnonvaroja elinkaarensa aikana.

“Tähtäämme A-energialuokkaan kaikissa rakennushankkeissamme. Aina uusia Bonava-koteja suunnitellessamme selvitämme mahdollisuuden uusiutuvien energialähteiden, kuten esimerkiksi aurinkosähkön tuotantoon tai maalämmön hyödyntämiseen.”

Energiatehokkuudesta hyötyy paitsi ympäristö myös asuntosijoittajat salkkuineen. Institutionaalisille sijoittajille vastuullinen sijoituskohde tarkoittaa edullisempaa rahoitusta, kun esimerkiksi kuluiltaan tavallista matalammat vihreät lainat kannustavat ympäristöystävällisiin investointeihin.

Energiatehokkaassa kohteessa myös ylläpitokulut ovat pienemmät, mikä tarkoittaa sijoittajalle parempaa nettovuokratuottoa ja siten myös parempaa myyntihintaa. 

Bonava2

EPD-ympäristötuoteseloste auttaa päästöjen raportoinnissa

Bonava on ollut Vattenfallin asiakas jo useita vuosia. Kunnianhimoiset kestävän kehityksen tavoitteet ohjasivat aikanaan valitsemaan sähköyhtiöksi juuri Vattenfallin.

“Vuonna 2018 aloimme pienentää hiilipäästöjämme Science Based Targetsin mukaisesti ja sitouduimme puolittamaan kaikki tuottamamme kasvihuonepäästöt vuoteen 2030 mennessä”, Vartiainen kertoo.

Science Based Targets -aloite auttaa yrityksiä asettamaan tieteeseen perustuvia ja Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia päästövähennystavoitteita. Bonava on Euroopan ensimmäinen asuntorakennuttaja, joka on saanut aloitteelta hyväksynnän ilmastotavoitteilleen.

“Raportoimme kaikki Kasvihuonekaasuprotokollan mukaiset päästöt. Scope 1 ja 2 -luokan päästöt ovat kokonaisuuden kannalta pienimpiä, mutta niihin voimme vaikuttaa kaikista eniten.”

Vuodesta 2018 lähtien Bonava on käyttänyt työmaillaan energialähteenä Vattenfallin alkuperätakuuvarmennettua tuulivoimaa, jonka tuotantolaitoksilla on EPD®-järjestelmän mukainen ympäristötuoteseloste. Ympäristötuoteselosteesta on ollut hyötyä yhtiön laskiessa toiminnastaan epäsuorasti syntyviä scope 3 -luokan päästöjä.

EPD eli Environmental Product Declaration on seloste, joka antaa läpinäkyvää ja vertailukelpoista tietoa sähkön elinkaarenaikaisista ympäristövaikutuksista. Se kertoo käytetyistä resursseista, syntyneistä päästöistä, jätteistä, kierrätyksestä ja maankäytöstä tuotettua kilowattituntia kohti. Näitä lukuja yritys voi käyttää osana omaa vastuullisuusraportointiaan. Vattenfall tarjoaa yrityksille EPD-ympäristötuoteselostetta ainoana sähköyhtiönä Suomessa.

Vattenfall tarjoaa yrityksille EPD-ympäristötuoteselostetta ainoana sähköyhtiönä Suomessa.

“Seuraamme päästöjä vuositasolla. Vuonna 2021 scope 1 ja 2 -luokan päästömme olivat vähentyneet 27 prosenttia vuoden 2018 tasoon nähden. Tavoitteemme on saada myös scope 3 -päästöt laskemaan.”

Vastuullinen yritystoiminta huomioi ympäristöasiat

Seuraavat askeleet matkalla kohti päästöjen puolittamista ovat jo selvillä. Koska rakentaminen kuormittaa ympäristöä, Bonavalla halutaan varmistaa, että se on teknisesti ja toiminnallisesti mahdollisimman kestävää.

“Yhä useampaan kohteeseemme rakennetaan aurinkopaneelit, joilla tuotetaan sähköä kiinteistölle. Rakennustemme lämmitys hoidetaan maalämmöllä aina kun se on mahdollista. Materiaaleissa suosimme vähähiilisiä betoniratkaisuja”, Vartiainen luettelee.

Syksyllä 2022 Bonava käynnisti Kirkkonummella rakennushankkeen, jossa kahden asuinkerrostalon välipohjissa, kantavissa väliseinissä ja hissikuiluissa käytetään vähähiilistä betonia. Vastaavaa ei ole Suomessa vielä tehty.

Bonava tavoittelee myös useita ympäristösertifikaatteja. Sijoittajakohteisiin sertifikaatteja on jo saatu, ja jatkossa niitä aiotaan hakea myös kuluttajakohteisiin.

“Vaikka sertifikaatit eivät suoraan tiputa päästölukemia, kolmannen osapuolen sertifiointi kertoo luotettavasti toimintamme vastuullisuudesta.”

Bonavalla yhteiskuntavastuu on otettu vakavasti jo vuosia.

“Olimme ensimmäisiä työmaita, jotka pyörivät tuulisähköllä Suomessa. Kaltaisemme isot pörssiyritykset omaksuvat jatkuvasti vastuullisempia tapoja toimia ja ottavat ne osaksi strategiaansa. Ne vievät meitä kaikkia kohti vähähiilistä tulevaisuutta.”

Näin Bonava on mukana hyvissä asioissa, joita ilmastolle on tapahtumassa

  • Energialähteenä Vattenfallin tuulivoimalla tuotettu sähkö, jolle on saatavilla EPD
  • Ominaisuuksiltaan energialuokka A:n mukaisten uudiskohteiden suunnitteleminen. 
  • Vähähiilisen betonin käyttö rakennusmateriaalina.
  • Aurinkopaneelien rakentaminen yhä useampaan kohteeseen.