Energiatekniikka, Innovaatio

Digitaalinen silmä tunnistaa muovin

Julkaistu: 2023-12-04 Päivitetty: 2024-05-16 kl. 07:56

Laite joka tutkii onko sekajäkuormassa muovia
Jätteenpoltossa hyödynnettävät muovijätteet aiheuttavat tarpeettomia hiilidioksidipäästöjä. Sen vuoksi kolme ruotsalaista kaupunkia testaa nyt uutta digitaalista kamerateknologiaa, jonka tavoitteena on parantaa jätteiden lajittelua ja tehdä kierrätyksen lisäämisestä kannattavaa.

Jätteen energian talteenotto nykyaikaisissa polttolaitoksissa on merkittävä palvelu yhteiskunnalle. Talteen otettu energia on erinomainen lämmönlähde kaukolämpöön. Mutta jos muovijätettä ei ensin lajitella erikseen, tuo osuus on tarpeeton fossiilisten hiilidioksidipäästöjen lähde.

Aiemmin on ollut mahdollista analysoida tiettyjä jätekuormia ainoastaan manuaalisesti poimimalla ja punnitsemalla eri komponentteja. Tämä on aikaa vievää ja kallista, joten sitä käytetään harvoin. Sen sijaan polttojätteen savukaasuista mitataan hiilidioksidipäästöt. Tämä tarkoittaa, että on käytännössä mahdotonta tutkia, mistä jätekuormasta muovi on peräisin.

Nyt kolme energiayhtiötä, Vattenfall, Tekniska Verken Linköpingissä ja Umeå Energi, ovat alkaneet testata älykkään ja siirrettävän laitteen prototyyppiä, joka pystyy tunnistamaan ja mittaamaan erilaisten muovien sisältöä jätekuormissa ennen niiden polttamista. Tämä laite, nimeltään FossilEye, mahdollistaa muovin alkuperän jäljittämisen ja sen selvittämisen, ketkä jätehuollon asiakkaista lajittelevat muovin oikein. Teknologia on kehitetty yhteistyössä RoboWaste-nimisen yrityksen kanssa.

Kannustin kierrätykseen

Tavoitteena on järjestelmä, joka tekee oikean toiminnan kannattavaksi alusta alkaen jättämällä muovin sinne, minne sen kuuluu mennä – kierrätysastiaan. Tämä luo kannustimia jätehuoltoketjun aikaisemmassa vaiheessa oleville investoida muovin kierrätyksen lisäämiseen.

- Muovin kierrättäminen tulisi olla taloudellisesti kannattavaa. Tavoitteenamme on, että vähemmän muovia päätyy jätteeseen tarjoamalla kannustimia jätteenpolttoasiakkaille ja asettamalla vaatimuksia jätteenkeräykselle, sanoo Per Kallner, tutkimus- ja kehitysjohtaja Vattenfall Värmellä.

Vattenfall Värmellä on jätevoimalaitos Upsalassa Tukholman pohjoispuolella. Laitos on tärkeä osa kaupungin kaukolämpöjärjestelmää, joka tarjoaa kestävää lämpöä 170 000 Upsalan asukkaalle. Yhdessä muiden energiayhtiöiden kanssa Linköpingissä ja Uumajassa Vattenfall Värme testaa FossilEyea siirrettävän prototyypin muodossa seuraavien kuukausien aikana.

- FossilEye perustuu hyviksi todettuihin teknologioihin. Yhdessä ne tarjoavat uuden menetelmän jätteen skannaamiseksi lämpölaitoksissa, sanoo Henrik Lindståhl Tekniska Verkenin tutkimus- ja kehitysosastolta. - Menetelmä on mekaanisen jätteen lajittelussa käytettävän materiaalien tunnistusteknologian sekä edistyneen kuva-analyysin jatkokehitystä. Digitaalisen silmän muodossa olevan kameran avulla työkalu määrittää nopeasti, mikä on muovia ja minkä tyyppistä muovia se on – siitä nimi FossilEye.

Reilumpi järjestelmä

Energiayhtiöiden mukaan se, että muovijätettä voidaan nyt jäljittää, edistää myös jätehuoltojärjestelmän oikeudenmukaisuutta. Nykyisten sääntöjen mukaan henkilö, joka jättää muovia jätteeseensä, ei joudu vastuuseen siitä aiheutuvista hiilidioksidipäästöistä. Tämä vastuu lankeaa sen sijaan jätteenpolttolaitoksille EU:n päästökauppajärjestelmän kautta ja lopulta kaukolämpöasiakkaiden laskuihin.

- FossilEye on tervetullut ratkaisu kaikille yhteistuotantolaitoksille, jotka tällä hetkellä maksavat hiilidioksidipäästöistä, joita suurilta toimijoilta tuleva muovijäte aiheuttaa. Tavoitteemme on, että FossilEyen käyttö muuttuu vakiintuneeksi käytännöksi jäte-energian talteenottolaitoksissa Euroopassa, sanoo Ulf Kullh, liiketoiminnan kehittäjä Umeå Energissä.

 

Lataa pdf

Haluatko säästää tai tulostaa artikkelin? Lataa artikkeli alta niin saat sen sähköpostiisi. 

Tilaa uutiskirje