Energiatekniikka, Innovaatio, Sähköistyminen

Mittaus paljasti suuryrityksen energiasyöpöt

Julkaistu: 2022-10-07 Päivitetty: 2023-01-23 kl. 07:11

Mittaus paljasti suuryrityksen energiasyöpöt

Telavalmistaja Åkers Swedenin tekemässä mittauksessa havaittiin yllättäviä mahdollisuuksia energian säästämiseen joitakin vuosia sitten. Mittaukset olivat lähtölaukaus laajalle muutokselle, ja yrityksen toiminta tulee olemaan täysin ilmastoneutraalia vuoteen 2030 mennessä.

Kaikkien maailman teräsyhtiöiden on pystyttävä tarjoamaan fossiilivapaata terästä tulevaisuudessa.

Metallisten telojen valmistaminen vaatii paljon energiaa. Ruotsin Södermanlandissa sijaitsevan Åkersin toiminnassa sähköä kuluu yli 40 GWh vuodessa aina metallin sulattamisesta koneissa ja työkaluissa tarvittavan paineilman tuottamiseen. Vertailun vuoksi yksi GWh riittää 40 sähkölämmitteisen omakotitalon vuoden sähköntarpeeseen.

Rauta- ja terästeollisuus aiheuttaa noin seitsemän prosenttia maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Åkers Sweden haluaa olla alansa edelläkävijä, ja on asettanut tavoitteekseen olla täysin ilmastoneutraali vuoteen 2030 mennessä – jolloin yritys täyttää myös 450 vuotta! Yksi askel kohti kestävää telatuotantoa on energian käytön tehostaminen, johon Åkers on valinnut kumppanikseen Vattenfallin.

AKERS1200_1-1- Kaikkien maailman teräsyhtiöiden on voitava tarjota fossiilivapaata terästä tulevaisuudessa, muuten niiden liiketoimintamahdollisuudet heikkenevät, kertoo Stefan Wahlund, Åkers Swedenin Supply Chain- ja IT-päällikkö. Stefan johtaa myös yrityksen tavoitetta olla teloja täysin ilman fossiilista energiaa valmistava yritys.

Yksityiskohtainen kartoitus

Åkers aloitti matkan kohti ilmastoneutraalia tuotantoa jo vuonna 2014. Silloin käynnistyi energiansäästöhanke, jonka tavoitteena oli sekä säästää rahaa että tehdä toiminnasta vastuullisempaa. Tämä aloitettiin kartoittamalla, kuinka paljon energiaa yrityksen eri osissa kului.

Yrityksessä tiedettiin, kuinka paljon sähköä kului yhteensä, mutta ei sitä, missä energiaa kului eniten ja oliko tuotannossa hävikkiä tai muita tappioita. Esimerkiksi suuressa kompressorikeskuksessa oli vain yksi energiamittari, joten tutkimusta varten jokaiseen kompressoriin asennettiin mittari, joka seurasi energiankulutusta, ilmanpainetta ja virtausta. Paineistetuista järjestelmistä vuotaa hieman ilmaa, jonka korvaamiseen kuluu energiaa.

Tämän tutkimuksen jälkeen saimme todeta, että uudet tiedot ja mittaukset osoittivat järjestelmän energiatehokkuuden olleen aikaisemmin varsin heikko.

Koko järjestelmässä tehtiin vuotohaku, ja yhdessä muiden mittaustietojen kanssa oli mahdollista tarkastella, miten paineilmaa tuotettiin ja käytettiin. Yksi kompressoreista osoittautui tarpeettomaksi, koska sitä ei käytetty juuri koskaan. Järjestelmästä vuoti myös paljon ilmaa, joka kompressoreiden oli kompensoitava jatkuvasti.

– Olemme aiemmin olleet ylpeitä siitä, että energian talteenotto prosesseissamme on hyvä ja että käytämme energiaa suhteellisen optimaalisesti. Tämän tutkimuksen jälkeen saimme kuitenkin todeta, että uudet tiedot ja mittaukset osoittivat järjestelmän energiatehokkuuden olleen aikaisemmin varsin heikko. Positiivista tässä on se, että heikko lähtötilanne tarjoaa merkittävää potentiaalia kehittymiseen – mikä on tärkeää kaikille yrityksille, insinööri Mattias Abrahamsson Åkersista kommentoi tutkimustuloksia Ruotsin energiavirastolle.

Yllättäviä energiasyöppöjä

Kartoituksen jälkeen kompressorien toiminta optimoitiin ja samalla selvitettiin mahdollisuudet energian talteenottoon. Käytännössä kävi ilmi, että vain yhdessä yrityksen koneista tarvittiin kaikkien kompressoreiden kokonaistehoa. Havaittiin myös, että on tärkeää tarkastella koko laitosta sen sijaan, että keskityttäisiin vain energiasyöpöiksi oletettuihin osiin.

Kaikki telojen valmistuksessa käytettävät raaka-aineet ovat kierrätettyjä.

Åkers Sweden on tutkimuksesta lähtien pyrkinyt aktiivisesti pienentämään hiilijalanjälkeään. Esimerkiksi kaikki telojen valmistuksessa käytettävät raaka-aineet ovat kierrätettyjä. Tuotannossa hyödynnetään teräsromua, esimerkiksi autoteollisuudesta peräisin olevia komponentteja tai omassa tuotannossa syntyvää teräslastua kaivostoiminnasta saatavan metallin käytön sijaan. Åkers Swedenin valmistusprosessi on nyt täysin sähköistetty.

Kun yhtiön sähkövoimala päätettiin muutama vuosi sitten päivittää, Vattenfall valittiin vastaamaan sekä nykyisestä että tulevasta sähkövoimalasta. Tämä tarkoittaa, että Vattenfall vastaa investoinneista ja sähköjärjestelmästä Power-as-a-Service-palveluna.

Åkers Swedenin telojen ostajat sijaitsevat ympäri maailmaa, ja yritys pitää fossiilivapaata tuotantoa luonnollisena kilpailuetuna premium-tuotteilleen.

Lataa pdf

Haluatko säästää tai tulostaa artikkelin? Lataa artikkeli alta niin saat sen sähköpostiisi. 

Tilaa uutiskirje