Uusiutuva energia, Vesivoima

EU:n taksonomia – tämä siitä pitää tietää

Julkaistu: 2021-03-01 Päivitetty: 2024-05-16 kl. 07:27

vesivoima

EU-komission asettama asiantuntijaryhmä sai hiljattain valmiiksi yksityiskohtaisen ehdotuksen koskien kestäviä investointeja, niin sanotun EU:n taksonomian tai luokittelujärjestelmän. Ehdotuksen mukaan vesivoimaan tehtyjä investointeja ei luokiteltaisi kestäviksi, mikä on herättänyt joukon kysymyksiä. Onko sillä vaikutusta siihen, millaisena energialähteenä näemme vesivoiman? Täytyykö sähkön hankkijan tehdä jotain?

Lyhyt vastaus on, ettei mikään ole muuttunut, kun kyse on sähkön ostamisesta. Vesivoima on edelleen uusiutuva energialähde ja hyvä valinta ympäristön näkökulmasta. Käymme seuraavassa läpi, mitä muutos tarkoittaa ja mitä siitä pitää tietää.

Tästä ehdotuksessa on kyse

Taksonomia on rahoitusalan tarpeisiin kehitetty luokittelutyökalu, jonka avulla investointeja sekä rahoitustuotteita voi luokitella kestäviin ja ei-kestäviin.

EU:n luokittelujärjestelmä määrittelee kuusi ympäristötavoitetta:

  1. Ilmastonmuutoksen hillintä
  2. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  3. Veden ja merellisen ympäristön kestävä käyttö ja suojelu
  4. Siirtymä kiertotalouteen
  5. Saasteiden ehkäisy ja kontrollointi
  6. Biologisen monimuotoisuuden suojelu

Jotta investointi laskettaisiin kestäväksi, sen täytyy myötävaikuttaa ainakin yhden tavoitteen täyttymiseen, aiheuttamatta merkittävää vahinkoa jollekin toiselle tavoitteelle. Nykyisessä ehdotuksessa vesivoimainvestointeja ei luokiteltaisi kestäviksi. Siihen on syynä se, että vesivoima vaikuttaa myönteisesti ilmastonmuutoksen hillintään (tavoite 1), mutta samalla sillä on negatiivinen vaikutus biologiseen monimuotoisuuteen (tavoite 6).

Onko vesivoima uusiutuvaa?

Kyllä. Vesivoima on edelleen uusiutuva energialähde ja lasketaan sellaiseksi esimerkiksi yhteiskuntavastuuraportoinnissa (GRI) ja hiilineutraalia yhteiskuntaa edistävässä RE100 -aloitteessa. Vesivoima ei myöskään aiheuta suoria hiilidioksidipäästöjä.

Onko vesivoima hyvä valinta ympäristön näkökulmasta?

Vesivoimalla on joustavuutensa vuoksi suuri merkitys energiajärjestelmässä, johon kuuluu yhä enemmän tuuli- ja aurinkoenergiaa. Vesivoimalaitoksia voidaan käyttää sekä perusenergian tuottamiseen (jatkuvasti tarvittavan sähkön tuottamiseen) että säätövoimaksi (sähköntuotantoon, jolla voidaan nopeasti vastata kysynnän muutoksiin).

Monet Vattenfallin vesivoimalaitoksista Ruotsissa perustettiin sata vuotta sitten, ja ne ovat vaikuttaneet biologiseen monimuotoisuuteen. Tämä on tosiasia, joka on hyvin tunnistettu, ja se on muun muassa vaikuttanut lainsäädäntöön. Uusia vesivoimaloita ei enää rakenneta. Vattenfall on yli 20 vuoden ajan työskennellyt määrätietoisesti biologisen monimuotoisuuden edistämiseksi vesivoimalaitostensa ympäristössä.

Yksi esimerkki ovat kalatiet, joita olemme rakentaneet vesivoimalaitoksiimme sekä Suomessa että Ruotsissa. Kalateiden myötä vesistön kala- ja vesieläinkantojen elinympäristöjä pyritään laajentamaan niin, että kalat ja muut vesieliöt pystyisivät vapaasti liikkumaan olemassa olevien patorakenteiden ohi. Kalateiden rakentaminen mahdollistaa etenkin taimenen ja muiden vaelluskalojen siirtymisen voimalaitosten yläpuoliselle vesistön osalle ja sen lisääntymis- ja poikasalueiden hyödyntämisen.

Lue lisää kalateistä Suomessa.

Ohjaamalla investoinnit pois vesivoimasta on vaarana, että EU:n taksonomiajärjestelmä pikemminkin jarruttaa vesivoimalaitosten ja vesiympäristön parannustoimia kuin edistää biologista monimuotoisuutta.

Mitä sinun tulee tehdä, jos vastaat sähkön hankinnasta?

EU:n taksonomia on investointien, ei sähkönkulutuksen luokittelua. Sen vuoksi sillä ei ole suoraa vaikutusta sähkön ostoon.

Jos taksonomiasta saadaan lopullinen päätös, se saattaa pitkällä tähtäimellä vaikuttaa siihen, miten vesivoimaan suhtaudutaan. Silloin sillä saattaisi olla vaikutusta sähkön ostajiin. Vattenfallilla seuraamme asian etenemistä, ja pidämme sinut ajan tasalla.

Mitä nyt tapahtuu?

Taksonomiasta on toistaiseksi olemassa vain ehdotus. Vaikka monet suhtautuvat pohjimmiltaan myönteisesti taksonomiaan, kyseinen ehdotus on kohdannut laajaa vastarintaa – EU-komission ehdotus on saanut 46 500 huomautusta. Aikataulu on siten siirtynyt eteenpäin, kun huomautuksia käsitellään. Yksi keskusteltavista asioista on vesivoima.

Yhteenveto: pidä nämä 4 asiaa mielessä

  • Vesivoima on uusiutuva energialähde, jolla on ratkaiseva merkitys ilmastonmuutoksen torjunnassa.
  • Vattenfall työskentelee monella rintamalla lisätäkseen biologista monimuotoisuutta vesistöissä.
  • EU:n taksonomia koskee investointitoimintaa harjoittavia yrityksiä. Säännöt eivät koske sähkön ostamista.
  • Taksonomiasta ei ole vielä tehty päätöstä. Vattenfall seuraa asian etenemistä asiakkaidensa puolesta.

Lataa pdf

Haluatko säästää tai tulostaa artikkelin? Lataa artikkeli alta niin saat sen sähköpostiisi. 

Tilaa uutiskirje