Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu, Vesivoima

EU lisää ympäristöpanostuksia – uutena tavoitteena puhdas energia

Julkaistu: 2020-05-08 Päivitetty: 2023-01-24 kl. 10:17

Hietaman kalaportaat

EU:n Life-ohjelma – usean miljardin euron vuosibudjetilla ja tuhansilla ympäristöprojekteilla – on ympäristötutkimuksen kulmakivi Euroopassa. Vattenfallin kalateiden rakentamiseen Suomessa on niinikään saatu tukea Life-ohjelman kautta.

EU on viimeisimmän seitsenvuotiskauden aikana jakanut vuosittain 3,4 miljardia euroa Life-ohjelman puitteissa, joka on EU:n ympäristön ja ilmaston tukiohjelma. Ohjelma on ollut käynnissä vuodesta 1992 lähtien, ja sen juuret ulottuvat aina 1970-luvulle asti. Ensi vuodesta lähtien Euroopan komissio on ehdottanut summan kasvattamista 5,5 miljardiin euroon vuodessa – ja Euroopan parlamentti ilmaissut haluavansa kasvattaa sen jopa yli 7 miljardin euron.
 

Vuonna 2021 Life-ohjelmaan tulee myös uusi osaohjelma nimeltä "Siirtyminen puhtaisiin energiamuotoihin". Life on tähän asti koostunut osa-alueista, joista suurin on liittynyt ympäristöön ja resurssitehokkuuteen ja seuraavaksi suurimmassa on ollut kyse luonnosta ja luonnon monimuotoisuudesta. Resurssitehokkuuden puitteissa on aiemminkin ollut energiaprojekteja, mutta tämän uuden erityisen osaohjelman käynnistymisen myötä energia saa entistäkin selkeämmän aseman Life-ohjelmassa.

Kalatiehankkeet Suomessa

Vattenfallilla on parhaillaan käynnissä kaksi kalatiehanketta, joihin on saatu tukea Life-ohjelmasta. Hietamankosken voimalaitokselle Äänekoskella valmistuu kalatie toukokuussa 2020. Hietamankosken yläpuolisen Leuhunkosken voimalaitoksen yhteyteen rakennettavan kalatien rakentaminen on alkanut huhtikuussa 2020, ja se on tarkoitus ottaa käyttöön toukokuussa 2021.

Kalateiden rakentaminen on mukana Freshabit Life IP -hankkeessa. Hanke on Suomen kaikkien aikojen suurin Life-hanke, jossa laaja toimijajoukko eri aloilta parantaa sisävesien tilaa ja luonnon monimuotoisuutta.

Kalateiden myötä vesistön kala- ja vesieläinkantojen elinympäristöjä pyritään laajentamaan niin, että kalat ja muut vesieliöt pystyisivät vapaasti liikkumaan olemassa olevien patorakenteiden ohi. Kalateiden rakentaminen mahdollistaa etenkin taimenen ja muiden vaelluskalojen siirtymisen voimalaitosten yläpuoliselle vesistön osalle ja sen lisääntymis- ja poikasalueiden hyödyntämisen.

Kuvassa Hietaman kalatie.

CUserssiauDesktopHietaman kalatie (002)

Suurta kulissien takana

Voi tuntua ensin oudolta, että EU:n suuret rahoitusohjelmat, kuten Life ja sen tähänastiset 3,4 miljardia euroa vuodessa EU:n kassasta ympäristön ja ilmaston hyväksi, eivät ole suurelle yleisölle tutumpia. Mutta suurinta osaa rahoista käsitellään jäsenvaltioissa, jotka sitä paitsi lisäävät joukkoon omaa rahaa, ja monet projektit voivat näyttää keskenään kovin erilaisilta.

Suuren yleisön voi olla vaikea saada yleiskuvaa – ja yksittäisestä projektiin osallistujasta, esimerkiksi yrityksestä, Euroopan komissio ei vaikuta juurikaan olevan läsnä projektissa, silloin kun se on käynnissä.

Historiallisesti Lifen juuret johtavat lintulajien vaalimiseksi tehtäviin panostuksiin 1970-luvulla.

Lataa pdf

Haluatko säästää tai tulostaa artikkelin? Lataa artikkeli alta niin saat sen sähköpostiisi. 

Tilaa uutiskirje