Uusiutuva energia, Vesivoima

EU:n taksonomia – tämä sähkön ostajan pitää tietää

Julkaistu: 2021-06-16 Päivitetty: 2024-05-17 kl. 06:28

vesivoima

Niin kutsuttu EU:n taksonomia, joka määrittää, mitä luokitellaan kestäviksi investoinneiksi, on muuttunut ehdotuksesta lopulliseksi versioksi. Aiempi ehdotus herätti joukon vesivoimaan liittyviä kysymyksiä. Tässä on yhteenveto lopullisen version sisällöstä sähkön ostajalle.

Lyhyesti sanottuna vesivoimaa pidetään investointien kannalta kestävänä. Vaikka sillä ei oikeastaan ole merkitystä sähkön hankintaan, joka ei ole investointi, on myönteistä, että vesivoimaa pidetään kestävänä tästä näkökulmasta, sen lisäksi, että se on uusiutuva ja säädeltävä energialähde. Käymme nyt läpi, mitä muutos tarkoittaa ja mitä sinun tulee tietää.

Tästä EU:n taksonomiassa on kyse

EU:n uuden taksonomian tarkoituksena on, että rahoitusmarkkinoiden osapuolten on helpompi määrittää, mikä on kestävä investointi. Viitekehys voi esimerkiksi muodostaa perustan kestävän kehityksen mukaisten osakerahastojen merkinnälle.

EU:n taksonomia määrittelee kuusi ympäristötavoitetta:

  1. Ilmastonmuutoksen hillintä

  2. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

  3. Veden ja merellisen ympäristön kestävä käyttö ja suojelu

  4. Siirtymä kiertotalouteen

  5. Saasteiden ehkäisy ja kontrollointi

  6. Biologisen monimuotoisuuden suojelu

Jotta investointi laskettaisiin kestäväksi, sen täytyy myötävaikuttaa ainakin yhden tavoitteen täyttymiseen, aiheuttamatta merkittävää vahinkoa jollekin toiselle tavoitteelle. Lopullisessa versiossa vesivoima luokitellaan kestäväksi, kunhan tietyt toimet on tehty lajien ja elinympäristöjen suojelemiseksi. 

Onko vesivoima uusiutuvaa?

Kyllä. Vesivoima on edelleen uusiutuva energialähde ja lasketaan sellaiseksi esimerkiksi yhteiskuntavastuuraportoinnissa (GRI) ja hiilineutraalia yhteiskuntaa edistävässä RE100 -aloitteessa. Se ei myöskään aiheuta suoria hiilidioksidipäästöjä.

Onko vesivoima kestävää?

Kyllä. Vesivoiman katsotaan täyttävän taksonomian, jos se täyttää EU:n vesidirektiivin vaatimukset. Voidaan sanoa, että vesivoima on kestävä valinta.

Onko vesivoima hyvä valinta ympäristön kannalta?

Vesivoima on ratkaiseva osa fossiilivapaata energiahuoltoa. Vesivoiman ansiosta yhteiskunnan muut sektorit voivat toimia aiheuttaen mahdollisimman vähäisen ilmastovaikutuksen. Koska vesivoima on säädeltävää, se mahdollistaa myös tuulivoiman laajennuksen, sillä se auttaa säätämään sähköverkon tehotasapainoa. Laajennetun tuulivoiman on vastattava kasvavaan fossiilittoman sähkön tarpeeseen.

Monet Vattenfallin vesivoimalaitoksista Ruotsissa perustettiin sata vuotta sitten, ja ne ovat vaikuttaneet biologiseen monimuotoisuuteen. Tämä on tosiasia, joka on hyvin tunnistettu, ja se on muun muassa vaikuttanut lainsäädäntöön. Ruotsissa ei myöskään rakenneta uusia vesivoimaloita. Vattenfall on jo yli 20 vuoden ajan tehnyt laajaa työtä luonnon monimuotoisuutta edistävien toimenpiteiden parissa laitoksissamme ja niiden ympäristössä.

Yksi esimerkki ovat kalatiet, joita pitkin kalat pystyvät vaeltamaan voimaloiden vesialtaiden läpi. Uudistamme myös laitoksia, jotta kalat pääsevät kulkemaan voimalaitosten ohi alavirtaan. Istutamme kalanpoikasia jokiin. Palautamme luonnon monimuotoisuutta, jotta jokimaisemasta tulisi vaihtelevampi ja elävämpi. Vesivoima on siis kokonaisuutena hyvä valinta ympäristön kannalta.

EU:n taksonomia vahvistaa, että vesivoima on kestävää, jos tietyt toimet on tehty lajien ja elinympäristöjen suojelemiseksi.

Mitä sinun tulee tehdä, jos vastaat sähkön hankinnasta?

EU:n taksonomia on investointien, ei sähkönkulutuksen luokittelua. Sen vuoksi sillä ei ole suoraa vaikutusta sähkön ostoon.

EU:n taksonomia voi kuitenkin pitkällä tähtäimellä vaikuttaa siihen, miten vesivoimaan suhtaudutaan. Vesivoiman luokituksella EU:n taksonomiassa voi olla merkitystä tässä mielessä.

Mitä nyt tapahtuu?

Taksonomian muotoilu on lopullinen. Lopullinen versio muodostaa pohjan jatkuvalle soveltamiselle ja tulkinnalle, esimerkiksi laskettaessa liikkeelle vihreitä joukkovelkakirjoja.

Yhteenveto: Pidä nämä 4 asiaa mielessä

  • Vesivoima on uusiutuva energialähde, jolla on ratkaiseva merkitys ilmastonmuutoksen torjunnassa.
  • Vesivoima on kestävää, mikä on vahvistettu EU:n taksonomian lopullisessa versiossa.
  • Vattenfall työskentelee monella rintamalla lisätäkseen biologista monimuotoisuutta vesistöissä.
  • EU:n taksonomia koskee investointitoimintaa harjoittavia yrityksiä. Säännöt eivät koske sähkön ostamista.

Sähkön hankinta on monimutkainen prosessi. Tämä edellyttää, että pysyt ajan tasalla esimerkiksi eri energialähteistä, jotta voit solmia yrityksesi tavoitteita ja arvoja vastaavan sopimuksen. Tämä edellyttää myös, että sinulla on tietoa siitä, miten sähkömarkkinat todella toimivat.

Olemme laatineet oppaan, joka sisältää tarvittavat tiedot sähkömarkkinoista

Vattenfall Sähkömarkkinat - sähkön käyttäjän perusopas

 

Lataa pdf

Haluatko säästää tai tulostaa artikkelin? Lataa artikkeli alta niin saat sen sähköpostiisi. 

Tilaa uutiskirje