Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu, Uusiutuva energia, Fossiilivapaa

Kansainvälisen energiajärjestön johtaja: Ilmastohaaste on energiahaaste, ja yritysten on kannettava vastuunsa

Julkaistu: 2022-05-12 Päivitetty: 2023-01-23 kl. 13:03

Fatih Birol

Energia-ala vastaa lähes kolmesta neljänneksestä maailmanlaajuisista kasvihuonekaasupäästöistä, mikä käytännössä tekee maailman ilmastohaasteesta energiahaasteen. Sen ratkaiseminen vaatii suuria ponnisteluja koko sektorilla – aina hallituksista ja yrityksistä sijoittajiin ja kuluttajiin saakka. Lue tästä kansainvälisen energiajärjestön (IEA) johtajan ja pääekonomistin Fatih Birolin kirjoitus.

Kansainvälinen energiajärjestö (IEA) on sitoutunut johtamaan siirtymistä puhtaaseen energiaan maailmanlaajuisesti varmistamalla, että päättäjillä ja yleisöllä on parhaat mahdolliset lähtökohdat, analyysit ja käytäntösuositukset turvallisen ja kestävän energian käytön tulevaisuuden rakentamiseen. Olemme laatineet vuoden 2050 nettonollapäästötavoitteen saavuttamiseksi suunnitelman, joka määrittää tiukan mutta toteutuskelpoisen suunnan sille, miten maailmanlaajuinen energiasektori voi saavuttaa nollapäästötavoitteen. Tämä puolestaan tarjoaa maailmalle todellisen mahdollisuuden rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen.

Suunnitelmamme edellyttää täydellistä muutosta siinä, miten maailma tuottaa, kuljettaa ja kuluttaa energiaa. Se johtaa puhtaaseen, dynaamiseen ja kestävään energiatalouteen, jota hallitsevat fossiilisten polttoaineiden sijaan uusiutuvat lähteet, kuten aurinko ja tuuli. Tämä vaatii yhteistä panostusta kaikilta maailman hallituksilta, joiden on ratkaistava asia yhdessä yritysten, sijoittajien ja kansalaisten kanssa.

Toimintasuunnitelmamme ei vaadi sen vähempää kuin täydellisen muutoksen siinä, miten maailma tuottaa, kuljettaa ja kuluttaa energiaa.

Kukaan ei pysty ratkaisemaan tätä ongelmaa yksin. Hallitusten on luotava oikeat säännöt ja kannustimet toiminnan pohjaksi. Yritysten, sijoittajien ja yrittäjien on hyödynnettävä muutoksen mukanaan tuomia mahdollisuuksia, ja kansalaisten on osallistuttava aktiivisesti fossiilittomaan energiaan siirtymiseen. Tämä kattaa sen, miten energiayhtiöt investoivat uusiin menetelmiin tuottaa ja tarjota energiapalveluita, miten yritykset investoivat laitteisiin ja miten kuluttajat jäähdyttävät ja lämmittävät kotejaan, lataavat elektroniikkaa ja matkustavat.

Monet energiayhtiöt aina öljyjäteistä ja sähköyhtiöistä start-up-yrityksiin ja tuotevalmistajiin ovat ymmärtäneet, että ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ei ole kyse pelkästään yhteiskuntavastuusta. Puhtaaseen ja kestävään energiaan siirtymisen eturintamassa toimiminen tarkoittaa valtavaa taloudellista potentiaalia ja merkittäviä taloudellisia etuja. On selvästi nähtävissä, miten aurinko- ja tuulivoiman sekä sähköajoneuvojen kaltaisia teknologioita hyödyntävä uusi globaali energiatalous nousee esiin. Muutokset eivät kuitenkaan tapahdu vielä läheskään sillä nopeudella, jota maailman energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan.

Maat, joiden osuus maailmantaloudesta on tällä hetkellä 90 %, ovat asettaneet nettonollatavoitteen.

Olemme todistaneet joitakin merkkejä siitä, että olemme matkalla hyvään suuntaan. Ennen Glasgow'n Cop26-ilmastohuippukokousta ja sen aikana vuonna 2021 monet maat, joista merkittävimpänä Intia, ilmoittivat kunnianhimoisista tavoitteista vähentää päästönsä nettonollaan. Tämä tarkoittaa, että maat, joiden osuus maailmantaloudesta on 90 %, ovat nyt ilmaisseet tavoitteekseen nettonollapäästöt.

Sitoumukset ja lupaukset eivät yksin riitä, vaan ratkaisevan tärkeää on käytännön toteutus. Sitoumukset ovat kuitenkin keskeisessä asemassa Pariisin sopimuksen rakentamisessa, joten niiden merkitystä ei pidä aliarvioida.

VF_Fatih Birol_2x1_full-width

Jos kaikki nykyiset nettonollasitoumukset saavutetaan täysin ja ajallaan, IEA:n analyysin mukaan globaali lämpötilan nousu olisi 1,8 °C vuosisadan lopussa. Kyseessä on merkittävä virstanpylväs: tämä on ensimmäinen kerta, kun hallitukset ovat laatineet tavoitteet, jotka vastaavat tavoitetta pitää ilmaston lämpeneminen alle 2 asteessa – vaikka ei saavutettaisikaan 1,5 °C:een tavoitetta, jota kohti meidän on edelleen pyrittävä.

Näitä nettonollasitoumuksia on tuettava vahvoilla ja uskottavilla poliittisilla toimenpiteillä, jotta ne voidaan toteuttaa. Tällä hetkellä päästömäärät ovat menossa väärään suuntaan, ja vuoden 2021 maailmantalouden taantuma aiheuttaa valtavaa nousua hiilen ja muiden fossiilisten polttoaineiden käytössä. Mahdollisuus saavuttaa 1,5 asteen tavoite on edelleen olemassa, mutta tie sinne kapenee, jos emme toimi nyt.

Tie 1,5 °C:een tavoitteeseen on edelleen olemassa, mutta se kapenee, jos emme toimi nyt.

Mitä tämä tarkoittaa energiayhtiöille? Nettonollapäästöjen saavuttaminen merkitsee monien taloutemme osien massiivista sähköistämistä laajentamalla sähkön käyttöä esimerkiksi kuljetus-, lämmitys- ja teollisuussektoreilla. Uusiutuvista energialähteistä saatavan sähkön määrän on noustava dramaattisesti. Aurinko- ja tuulivoiman käytön on kasvettava dramaattisesti nykyisestä tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Energiateollisuudesta tulee paljon pääomavaltaisempaa. Tämä johtuu pääasiassa uusiutuvan energian kysynnän massiivisesta kasvusta, mikä tarkoittaa myös sitä, että tarvitaan lisää verkkokapasiteettia ja joustavia ratkaisuja, kuten akkuja ja hiilidioksiditehokkaita sähkövoimaloita, joita älykkäät digitaaliset sähköverkot tukevat.

Vähähiilisen sähkön rinnalla on investoitava merkittävästi energiatehokkuuteen kaikilla talouden sektoreilla aina kodinkoneista ja autoista rakennuksiin ja teollisuuskoneisiin. Energiankäytön tehostaminen ei ainoastaan vähennä energiantarvetta ja siten päästöjä, vaan tuo myös säästöjä kuluttajille.

Innovaatio on myös keskeinen osa-alue. Suurin osa CO2-päästöjen maailmanlaajuisesta vähennyksestä vuoteen 2030 mennessä IEA:n nettonollasuunnitelmassa on peräisin teknologiasta, joka on jo käytössä. Vuoteen 2050 mennessä lähes puolet vähennyksestä tulee kuitenkin olemaan peräisin tekniikasta, joka on tällä hetkellä esittely- tai prototyyppivaiheessa. Raskaassa teollisuudessa ja pitkän matkan kuljetuksissa nyt kehitteillä olevan tekniikan avulla vähennettävä päästöjen osuus tulee olemaan vielä suurempi. Terästeollisuudessa ja lentopolttoaineen osalta on jo nähty lupaavia nettonollaprojekteja. Näillä ja muilla osa-alueilla vaaditaan nopeaa edistystä.

Kuten mainitsin, potentiaaliset hyödyt ovat valtavat. Kun tavoitteena on nettonollapäästöt, markkinoilla on kysyntää pitkälti yli biljoonan dollarin arvosta tuuliturbiinien, aurinkopaneelien, litiumakkujen, elektrolyysin ja polttokennojen valmistajille vuoteen 2050 mennessä. Tämä on verrattavissa maailmanlaajuisten öljymarkkinoiden suuruusluokkaan – ja koskee vain viittä monista puhtaista energiatekniikoista ja ratkaisuista, joita tarvitaan.

Tulevaisuus tulee olemaan niiden, jotka toimivat nyt rohkeasti.

Teemme kaikki tämän matkan yhdessä, mutta energiayhtiöiden on oltava eturintamassa. Tulevaisuus tulee olemaan niiden, jotka toimivat nyt rohkeasti.

Lataa pdf

Haluatko säästää tai tulostaa artikkelin? Lataa artikkeli alta niin saat sen sähköpostiisi. 

Tilaa uutiskirje