Vety

Kiinnostus vetyä kohtaan jatkuu

Julkaistu: 2024-03-06 Päivitetty: 2024-07-03 kl. 09:57

Vetykompressori

Vedyllä on keskeinen rooli siirryttäessä kohti fossiilivapaata yhteiskuntaa. Siksi tuotannon edistämiseen ja ja teknologian kehittämiseen panostetaan paljon.

Vety ei ole energialähde, vaan monipuolinen energiankantaja. Silloin kun vety tuotetaan fossiilivapaasti, se toimii erinomaisena energian varastointi- ja jakeluvälineenä. Liikenne on tästä yksi esimerkki. Vedyn avulla toimivat ajoneuvot päästävät ilmaan vain vesihöyryä. Vetykäyttöiset ajoneuvot voidaan myös tehdä kevyemmiksi kuin sähköautot, koska ne eivät vaadi samanlaisia raskaita akkuja. EU:ssa on päätetty, että vuoteen 2031 mennessä EU:n pääteillä on oltava vetytankkausasemia 200 kilometrin välein. Myös junat, lentokoneet ja veneet voivat toimia vedyn avulla.

Tuotetaan vedestä

Vety valmistetaan yleensä elektrolyysillä, jossa vesi hajotetaan vedyksi ja hapeksi. Tässä prosessissa kehittyy lämpöä, jota voidaan hyödyntää rakennusten lämmittämiseen suoraan tai syöttämällä kaukolämpöverkkoon. Elektrolyysissä käytettävää laitteistoa kutsutaan elektrolyysilaitteistoksi, ja maailmanlaajuisesti on meneillään monia projekteja prosessin tehokkuuden parantamiseksi. Skaalattavuus on myös tärkeää, koska fossiilivapaasti tuotetun vedyn tarpeen odotetaan kasvavan.

Kun vetyä hyödynnetään sähköntuotannossa, kuten esimerkiksi ajoneuvojen käytössä, käytetään yleensä polttokennoja. Polttokennoissa polttoaine reagoi hapen kanssa, synnyttäen elektroneja ja varattuja ioneja, jotka puolestaan tuottavat sähkövirtaa. Tämä on aiemmin ollut suuri haaste vedyn kehitykselle, sillä polttokennot ovat olleet kalliita valmistaa. Kuitenkin viime vuonna Yhdysvalloista ja Israelista kotoisin olevat tutkijat saavuttivat merkittävän teknologisen läpimurron. Kalliit platinametallit, joita yleensä käytetään, voitiin osittain korvata halvemmalla hopealla, ja se toimi myös oikeassa polttokennossa eikä vain laboratorio-olosuhteissa. Tutkijoiden usko vedyntuotantoon vahvistui entisestään, kun he saivat näytön siitä, että on mahdollista edetä ja vähentää edelleen tarvetta kalliiden metallien käytölle.

Myös teollisuus voi käyttää vetyä monin eri tavoin. Vedyllä on ratkaiseva rooli Vattenfallin, LKAB:n ja SSAB:n panostuksessa fossiilivapaaseen teräkseen, HYBRITiin, jossa vetyä käytetään rautamalmin pelkistämiseen niin kutsutuksi rautasieneksi.

Tärkeä energiajärjestelmälle

Vedyn käytöllä voi olla merkittävä rooli energianjärjestelmän tukemisessa. Kun yllättävät energianvaihtelut lisääntyvät, korostuu energian varastoinnin merkitys entisestään. Esimerkiksi sairaalat ja muut kriittiset toiminnot, jotka tarvitsevat jatkuvaa sähkönsaantia, voivat hyödyntää vetyä luotettavana varavoimana verrattuna perinteisiin dieselkäyttöisiin aggregaatteihin.

Fossiilivapaan vedyn tuotannon edistämiseen on vahva poliittinen tahto. Syksyllä 2023 esiteltiin Amerikassa 7 miljardin dollarin investointi seitsemään vetykaasukeskittymään, jotka tuottavat kolme miljoonaa tonnia vetyä vuosittain. Alkuvuodesta 2024 Japani ilmoitti aikovansa panostaa vielä enemmän, 20,3 miljardia dollaria, 15 vuoden aikana vetyteollisuuden vahvistamiseen Japanissa. Ja myös EU tekee panostuksen eräänlaisella huutokaupalla, joka jakaa 800 miljoonaa euroa vetytuotannon tukemiseen kymmenen vuoden ajan.

Lue lisää fossiilivapaasta vedystä.

Lataa pdf

Haluatko säästää tai tulostaa artikkelin? Lataa artikkeli alta niin saat sen sähköpostiisi. 

Tilaa uutiskirje