Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu

Pk-yritysten vastuullisuus kiinnostaa enemmän kuin koskaan

Julkaistu: 2023-04-19 Päivitetty: 2023-06-26 kl. 05:58

nainen-kannettavan-tietokoneen-äärellä

Pienten ja keskisuurten yritysten kestävyysraportoinnista ovat kiinnostuneita niin kauppakumppanit, sijoittajat kuin rahoittajatkin.

“Vastuullisuus on vakiinnuttanut asemansa suuryritysten agendalla. Enää ei odotella porstuassa, vaan istutaan pääpöydässä johtajan oikealla puolella”, kuvailee Katja Keitaanniemi.

OP Yrityspankin toimitusjohtaja tietää, mistä puhuu. OP:n teettämän suuryritystutkimuksen mukaan 93 prosenttia suuryrityksistä kokee, että vastuullisuutta voidaan kehittää liiketoiminnan ytimessä. Loppuvuonna 2022 yhdettätoista kertaa toteutettuun tutkimukseen osallistui 139 suomalaista suuryritystä.

Vastanneista yrityksistä 75 prosenttia uskoo, että heidän tehtävänsä on ratkaista myös yhteiskunnallisia ongelmia: sosiaalinen vastuu on noussut ympäristövastuun rinnalle.

Vaikka vaikean maailmantilanteen takia investointeja tehdään aiempaa varovaisemmin, vastuullisuuteen ollaan tutkimuksen mukaan valmiita panostamaan: suuryritykset ennakoivat kestävyysinvestointeihinsa tänä vuonna 4,4 prosentin lisäystä. 

Yrityksen vastuullisuuteen liittyviä toimia pohditaan nyt proaktiivisesti. Mutta vastuullisuustyö ei tapahdu itsestään.

“Yrityksen vastuullisuuteen liittyviä toimia pohditaan nyt proaktiivisesti. Mutta vastuullisuustyö ei tapahdu itsestään”, muistuttaa Keitaanniemi. 

“Yritysten pitää resursoida henkilöihin, joilla on ESG-osaamista. Vastuullisuuden vieminen eteenpäin vaatii euromääräisiä panostuksia mutta luo samalla bisnesmahdollisuuksia.”

Resursointia kalliimmaksi koituisi kuitenkin passiivisuus.

“Tekemättömyys tulee maksamaan paljon enemmän kuin se, että tekee ajoissa oman osansa. Esimerkiksi päästökompensaatioiden hinnat kasvavat markkinoilla koko ajan”, Keitaanniemi sanoo.

Suuryritysten lisääntyvät vastuullisuusvelvoitteet valuvat vääjäämättä myös alihankkijoille ja pk-sektorille, vaikka niitä sääntely ei vielä koskekaan. OP:n suuryritystutkimuksen luvut ovat rajuja: 42 prosenttia vastanneista kertoo joutuneensa vaihtamaan alihankkijoita velvoitteiden takia ja 82 prosentilla on paineita uudistaa koko alihankintaketjunsa. Vain 11 prosenttia on tyytyväinen nykyiseen alihankintaketjuunsa vastuullisuuden osalta.

“Toimitusketju on isossa roolissa, kun yritys laskee ja raportoi päästöjään. Vastuullisuuden todentaminen alihankintaketjussa vaatii kovaa työtä suuryrityksissä ja vaikuttaa samalla koko yritysekosysteemiin”, Keitaanniemi sanoo.

Suuryritykset vetävät siis väkisinkin pienet ja keskisuuret yritykset mukanaan vihreään siirtymään, ja vauhdilla. Pk-yrityksille tämä tarkoittaa lisääntyvää kestävyysraportointia. Todennetusta ja dokumentoidusta tiedosta ovat kiinnostuneet kauppakumppaneiden lisäksi myös rahoittajat ja sijoittajat.

“Pk-yritysten kannattaa suhtautua raportointiin aluksi maalaisjärjellä ja priorisoida järkevästi: mitkä ovat yrityksen toiminnan ja alan kannalta olennaisimmat raportoitavat tiedot”, Keitaanniemi sanoo.

Vaikka pk-yritysten kohdalla päästöraportointi hakee vielä muotoaan, riskienhallinnan välineenä sitä ei kannata aliarvioida. Vastuullisesti toimivalla yrityksellä on paremmat mahdollisuudet menestyä tulevaisuudessa.

“Dokumenttien puuttuessa yritys voi pahimmassa tapauksessa menettää asiakkaita ja kauppakumppaneita. Myös rahoituksen saaminen voi vaikeutua.”

Pienten ja keskisuurten yritysten vihreällä siirtymällä on valtava vaikutus yritysten ekosysteemiin mutta myös Suomen talouteen. Pk-sektorin osuus bruttokansantuotteesta on merkittävä, ja vihertyessään se tekisi Suomesta houkuttelevan kohteen kestäville investoinneille.

Seuraavien vuosien avainkysymys on, miten pk-yritykset saadaan mukaan vihreään siirtymään ilman kohtuutonta taakkaa.

“Seuraavien vuosien avainkysymys on, miten pk-yritykset saadaan mukaan vihreään siirtymään ilman kohtuutonta taakkaa”, Keitaanniemi sanoo. 

“Lainoittajina pankit ovat tässä apuna, samoin Keskuskauppakamarilla on ohjelmia, joissa autetaan yrityksiä – mutta suurimman tahtotilan täytyy löytyä yrityksistä itsestään.”

Olethan lukenut nämä

Mikä on CSRD - uhka vai mahdollisuus

Ymmärrä mitä scope 1, 2 ja 3 ovat: Ilmastoon vaikuttavat päästöt

 

New call-to-action

 

Lataa pdf

Haluatko säästää tai tulostaa artikkelin? Lataa artikkeli alta niin saat sen sähköpostiisi. 

Tilaa uutiskirje