Energiatekniikka, Sähköistyminen

Mitä jos sähköautot ladataan ajon aikana?

Julkaistu: 2022-02-16 Päivitetty: 2023-01-23 kl. 13:53

sähköautojen lataus

Teillä voi pian liikkua miljoonia sähköautoja ja muita sähköajoneuvoja, ja siitä syystä latausinfrastruktuurin laajentaminen on ensisijaisen tärkeää. Vattenfall on mukana useissa hankkeissa, joissa uutta tekniikkaa testataan tulevaisuuden tarpeita varten.

Kuljetussektorin osuus maailman kasvihuonekaasupäästöistä on yli neljännes, ja siirtyminen sähköautojen käyttöön on yksi tärkeimmistä toimenpiteistä päästöjen vähentämiseksi. Yhä useammat ajoneuvovalmistajat muuttavat nyt tuotantoaan, mutta jotta ajoneuvokannan sähköistäminen olisi laajamittaista, tarvitaan parempia latausmahdollisuuksia. Näin sanoo Martin Björnvall, Vattenfall Servicesin liiketoiminnan kehittäjä. Yhtiö rakentaa, ylläpitää ja kehittää energiaratkaisuja yrityksille ja julkiselle sektorille. Henkilöautojen ja raskaan liikenteen tarpeet ovat kuitenkin erilaiset.

Jotta logistiikkayritykset pystyisivät säilyttämään kannattavuutensa, ajoneuvojen on periaatteessa oltava liikenteessä 24/7.

– Henkilöautojen kohdalla haasteena on liian pieni latauspisteiden määrä. Suuntana on, että markkinoille tulee yhä enemmän suuritehoisia latauspisteitä, joiden teho on jopa 250–300 kW. Ne lataavat sähköauton noin 20 minuutissa, mikä vastaa useimpien yksityismatkojen tarpeita. Mutta jotta logistiikkayritykset pystyisivät säilyttämään kannattavuutensa, ajoneuvojen on periaatteessa oltava liikenteessä 24/7. Jokainen latauskatko merkitsee kustannusta, joka voi pilata laskelmat. Siksi on huomattavan suuri tarve teknologialle, joka mahdollistaa ajoneuvon akkujen lataamisen ajon aikana, hän sanoo.

Lataaminen ajon aikana

Elinkeinoelämä ja tutkimusyritykset eri puolilla maailmaa kokoavat voimavaroja kehittääkseen teknologisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat sähköajoneuvojen lataamisen ajon aikana. Yhtenä vaihtoehtona ovat ajoneuvon yläpuolella kulkevat ajolangat, jotka jo nyt siirtävät virtaa juniin, raitiovaunuihin ja metroihin. Martin Björnvall ei kuitenkaan usko niiden olevan paras ratkaisu tieliikenteessä.

Ajolankojen laajamittainen rakentaminen maanteiden varsille on haasteellista.

Martin_b_1200-1

Rautatieliikenteessä kyseinen infrastruktuuri on jo olemassa, mutta ajolankojen laajamittainen rakentaminen maanteiden varsille aiheuttaa haasteita. Infrastruktuuri etenkin on altis sääolosuhteille, minkä lisäksi ajoneuvojen törmäysvaara aiheuttaa ongelmia. Tämän ohella itse rakennustapa on hidas, mikä synnyttää ongelmia liikennevirroissa pitkän ajan. Ajolinjojen kunnossapito on myös erittäin vaarallista työtä. Tie voidaan harvoin sulkea kokonaan sen varrella tehtävää työtä varten, ja työskentely vilkasliikenteisellä tiellä on aina vaarallista, hän sanoo.

Ajoneuvoliikenteen kohdalla on myös toinen odotus, joka koskee toimivuutta.

- Jos tarkastellaan esimerkiksi kuljetustehtävissä liikkuvia raskaita ajoneuvoja tai ihmisiä, odotukset ovat erilaiset, kun ajatellaan sähkön saatavuutta tai suurempaa alttiutta seisokeille esimerkiksi sähkökatkojen seurauksena, Martin Björnvall sanoo.

Lataus ajoneuvon alapuolelta

Martin Björnvall uskoo enemmän ajoneuvon alapuolelta tapahtuvaan lataukseen Vattenfall on mukana useissa hankkeissa, joissa tutkitaan uutta tekniikkaa, muun muassa SmartRoad Gotlandin yhteistyökumppanina, jossa maailman ensimmäistä raskaille kuorma- ja linja-autoille tarkoitettua langatonta sähkötietä testataan Visbyn ulkopuolella (katso alla oleva kuva). Sähkötien tekniikka koostuu asfaltin alle asennetuista kuparikeloista, jotka lataavat ajoneuvoa induktiivisesti ajon aikana.

Huoltotarve on vähäisempi, sillä herkät laitteet, kuten sähköasemat ja kaapelit, sijaitsevat tien varrella sen sijaan, että ne olisivat tien päällä.

- Vaikka tekniikka on ajolankoja kalliimpaa, se on paljon toimivampi. Rakennusmenetelmää pidetään turvallisempana ja nopeampana, ja sen ansiosta infrastruktuuri on vankempi ja vähemmän altis ulkoisille tekijöille. Lisäksi huoltotarve on vähäisempi, sillä pääosin herkät laitteet, kuten sähköasemat ja kaapelit, sijaitsevat tien varrella sen sijaan, että ne olisivat tien päällä, Martin Björnvall sanoo.

Vattenfall on mukana myös toisessa hankkeessa, jossa testataan induktiolataustekniikkaa. Siinä latauslevy asennetaan maahan, esimerkiksi autotalliin tai parkkipaikalle, ja autoa ladataan, kun se on pysäköitynä levyn päälle.

Suuria muutoksia on edessä

Sähköautojen lataamisen teknologinen kehitys on suurten muutosten edessä. Martin Björnvallille ja hänen Vattenfall Services -kollegoilleen on tärkeää seurata teknologian trendejä, jotta he voivat pysyä kehityksen kärjessä ja tarjota asiakkaille parhaita ratkaisuja.

Keskitymme asiakkaiden tarpeisiin ja seuraamme tiiviisti teknologian kehitystä.

– Ydinosaamistamme on rakentaa ja asentaa korkeajännitelaitteistoja olemassa olevaan sähköverkkoon riippumatta valitusta sähköistystekniikasta. Voimme myös auttaa asiakkaitamme suunnittelemaan ja arvioimaan sopivimmat maantieteelliset sijainnit rakentamiselle. Olemme yhteydessä kaikkiin sähköverkkoyhtiöihin ja olemme tottuneet työskentelemään niiden tiloissa. Keskitymme asiakkaiden tarpeisiin ja seuraamme tiiviisti teknologian kehitystä, Martin Björnvall sanoo.

Kuva: Maailman ensimmäistä raskaille kuorma- ja linja-autoille tarkoitettua langatonta sähkötietä testataan Visbyn ulkopuolella. Vattenfall on hankkeessa mukana. custom-smartroad-uppifraan

 

Lataa pdf

Haluatko säästää tai tulostaa artikkelin? Lataa artikkeli alta niin saat sen sähköpostiisi. 

Tilaa uutiskirje