Fossiilivapaa, Sähköistyminen, Energiasiirtymä

SMR lisää tuuli- ja aurinkoenergian käyttömahdollisuuksia

Julkaistu: 2022-05-17 kl. 05:50

SMR

Pienet modulaariset ydinreaktorit voivat olla ratkaisevassa asemassa tulevaisuuden puhtaiden energiajärjestelmien turvaamisessa. Näin toteaa Kansainvälinen energiajärjestö IEA raportissaan.

Ydinvoiman käytöstä on kiistelty ahkerasti useiden vuosien ajan, ja 1990-luvulta lähtien ydinvoiman osuus globaalista sähköntuotannosta on laskenut 18 prosentista 10 prosenttiin. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n raportissa todetaan, että ydinvoimalla on ratkaiseva rooli ilmastosiirtymän onnistumisessa.

Ilman ydinvoimaa tarvittavaan laajentamistahtiin on vaikea vastata.

Aurinko- ja tuulivoiman käytön laajentaminen muodostaa erittäin suuren osan uudesta sähköntuotannosta, jota tarvitaan ilmastotavoitteiden saavuttamiseen – ja ilman ydinvoimaa tarvittavaan laajentamistahtiin on IEA:n mukaan äärimmäisen vaikea vastata.

Jos ydinvoimasta luovutaan sitä mukaa, kun reaktorien suunnitellut käyttöajat saavutetaan, aurinko- ja tuulivoiman käyttöä on nostettava kertoimella kuusi vuoteen 2040 mennessä, mitä ei pidetä realistisena. Silloin yhteiskunnan on ehkä käytettävä sen sijaan fossiilisia polttoaineita kasvavaan sähköntarpeeseen vastaamiseksi.

Pienemmät investoinnit

IEA ehdottaa, että ydinvoima voisi sen sijaan olla osa siirtymää ja uskoo, että se voi lisätä mahdollisuuksia integroida aurinko- ja tuulivoima sähköjärjestelmiin kohtuullisella tahdilla. Haasteita on kuitenkin paljon. Suuret ydinreaktorit vaativat valtavia investointeja ja tuottoa syntyy vasta paljon myöhemmin. Siksi yksityissijoittajien kiinnostus ydinvoimaan on vähäistä. Sen sijaan IEA nostaa esille pienten modulaaristen ydinreaktorien (SMR) edut. Kyseessä on uusi tekniikka, joka tarjoaa entistä joustavamman ja edullisemman sähköntuotannon.

Sama vakaa ja fossiiliton sähkö kuin nykyään, mutta joustavammin ja pienemmällä pinta-alalla.

SMR eroaa nykyisistä suurista ydinvoimaloista siinä, että pienet modulaariset ydinreaktorit voivat tuottaa samaa vakaata ja fossiilitonta sähköä kuin nyt, mutta joustavammin ja pienemmällä pinta-alalla.

Ne voidaan sijoittaa paikkoihin, joissa verkon laajentaminen on rajoitettua tai sähkön tarve on suurimmillaan, mikä on merkittävä etu tulevaisuuden ilmastoälykkäälle teollisuudelle. SMR-reaktorit voidaan esimerkiksi rakentaa suoraan terästehtaan, vetykaasun tuottajan tai akkuvalmistajan yhteyteen tuottamaan näille suoraan vakaata ja fossiilitonta sähköä. Myös SMR:n turvajärjestelmä on erilainen kuin nykyisissä suurissa ydinvoimaloissa. Niin kutsuttu passiivinen turvajärjestelmä tarkoittaa sitä, että vaaratilanteen sattuessa reaktori jäähdyttää itsensä, eikä ole riippuvainen ulkoisesta sähkönsaannista.

Kiinnostus kasvaa maailmanlaajuisesti

Maailmanlaajuinen kiinnostus pieniä modulaarisia ydinreaktoreita kohtaan on kasvanut merkittävästi, sillä ne pystyvät vastaamaan joustavan energiantuotannon tarpeeseen ja korvaamaan vanhenevia fossiilisia polttoaineita käyttäviä voimaloita. IEA uskoo, että niillä on suuri vaikutus tulevaisuuden puhtaaseen energiajärjestelmään.

Kätevät energianvarastointitavat ovat myös edellytys fossiilittoman energiajärjestelmän saavuttamiselle.

Varmistaaksemme sähköjärjestelmän vakauden, kun yhä suurempi osa sähköstä on peräisin säästä riippuvaisista energialähteistä, tarvitsemme IEA:n mukaan myös käteviä tapoja energian varastoimiseen. Ne ovat lisäksi edellytys fossiilittoman energiajärjestelmän saavuttamiselle ilman ydinvoimaa pitkällä aikavälillä. Vetykaasutekniikalla voi olla tässä suuri merkitys. Vetykaasu on eräänlainen energiavarasto, joka sopii suurempien energiamäärien varastoimiseen pidempään kuin esimerkiksi akut.

Kaasupäästöt voivat kasvaa

Ydinvoimasta käytävä keskustelu näyttää jatkuvan. IEA varoittaa kuitenkin pitkän aikavälin seurauksista, jos nykyistä ydinvoiman käyttöä teollistuneissa maissa ei jatketa tai jos uusia reaktoreita ei rakenneta. Ydinvoiman osuus laskisi siinä tapauksessa 5,5 prosenttiin vuoteen 2040 mennessä, mikä nostaisi voimakkaasti sähkön hintoja, ja suuri osan tuotannosta pitäisi korvata fossiilisella kaasulla. Tämä merkitsisi IEA:n mukaan sitä, että fossiilisesta kaasusta tulisi suurin sähkönlähde ja se muodostaisi noin 30 prosenttia sähköntuotannosta, mikä puolestaan tarkoittaa teollisuusmaiden päästöjen lisääntymistä viidellä prosentilla verrattuna ydinvoiman käytön jatkamiseen.

Valitusta suunnasta riippumatta tarvitaan suuria ponnisteluja yleisen hyväksynnän saavuttamiseksi.

IEA toteaa myös, että sekä ydinvoima että aurinko- ja tuulivoiman voimakas laajentaminen tulevat kohtaamaan mielipiteisiin liittyviä haasteita. Valitusta suunnasta riippumatta tarvitaan suuria ponnisteluja yleisen hyväksynnän saavuttamiseksi sille.

Lue lisää energiasiirtymästä ja hankkeista, jotka tekevät sen mahdolliseksi.

Lue lisää ydinvoimasta
Ydinvoima on vähän hiilidioksidipäästöjä tuottava energialähde, jolla on tärkeä merkitys käynnissä olevassa energiasiirtymässä. Lue lisää Vattenfallin ydinvoimaloista täältä.
SMR_1200_2

Kuvat: Rolls-Royce

 

Lataa pdf

Haluatko säästää tai tulostaa artikkelin? Lataa artikkeli alta niin saat sen sähköpostiisi. 

Tilaa uutiskirje