Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu

Supertietokoneet hiilineutraaleiksi – datakeskus käy vesisähköllä

Julkaistu: 2020-10-09 Päivitetty: 2023-01-24 kl. 06:40

Supertietokoneet hiilineutraaleiksi – datakeskus käy vesisähköllä

Vattenfall ja CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy ovat solmineet sähkösopimuksen alkuperätakuusertifioidusta uusiutuvasta energiasta. Uusiutuva sähkö, jota Vattenfall CSC:lle toimittaa, on vesivoimaa.

Uusiutuvaa vesivoimaa tarvitaan pyörittämään valtion ja korkeakoulujen omistaman tietotekniikan osaamiskeskuksen datakeskuksia ja supertietokoneita. CSC:n ydinosaamista ovat datan hallintaan ja analytiikkaan sekä tieteelliseen laskentaan liittyvät kysymykset.

”Ilon ja onnen päivä suomalaiselle tieteelle”, kuten tapausta mediassa kutsuttiin, koettiin kun uuden supertietokoneen saaminen CSC:n datakeskukseen Kajaaniin varmistui kesällä 2019. Nimeltään uusi supertietokone on LUMI, joka tulee englanninkielisistä sanoista Large Unified Modern Infrastructure.

Ensi vuoden aikana valmistuva LUMI on käyttöönottohetkellään yksi maailman nopeimmista supertietokoneista. Kustannukset ovat 200 miljoonaa euroa, joista puolet tulee Euroopan unionilta ja puolet osallistuvilta mailta. Suomen osuus rahoituksesta on 50 miljoonaa euroa. 

Toiminta-aikanaan 2021–26 LUMI palvelee eurooppalaista ja suomalaista tutkimus- ja innovaatiotoimintaa vahvistaen koko Euroopan kilpailukykyä sekä tieteellisten saavutusten mahdollisuuksia.

Supertietokone apuna taistelussa koronaa vastaan

Supertietokoneen tuomaa huippuluokan laskentatehoa tarvitaan huippututkimuksen tekoon monilla eri tieteenaloilla, esimerkkeinä näistä lääketiede, ilmastotiede ja tekoäly. Tämänhetkiseen koronapandemiaan on saatu merkittäviä edistysaskelia supertietokoneiden avulla: erittäin raskasta laskentaa vaativa lääkeainetutkimus on edennyt supertietokoneen avulla ennennäkemättömän nopeasti.

Supertietokoneet kuluttavat runsaasti sähköä, mihin voidaan vaikuttaa datakeskusten sijoituspaikalla. Kajaanin etuina ovat uusiutuvan energian käyttö sekä mahdollisuus lämminvesijäähdytykseen, jonka ansiosta hukkalämpöä voidaan hyödyntää Kajaanin kaukolämpöverkossa. Siten saadaan sekä kustannuksia että hiilijalanjälkeä pienemmäksi.

Vattenfallia ja CSC:tä yhdistää samanlainen arvopohja. Vattenfall pyrkii mahdollistamaan fossiilivapaan elämän yhden sukupolven kuluessa. Ainoana sähköntuottajana Pohjoismaissa kaikki Vattenfallin tuottama energia on varustettu EPD-ympäristötuoteselosteella (Environmental Product Declaration). Ympäristötuoteselosteen tietoja suorista tai elinkaaren aikaisista päästöistä voi suoraan käyttää esimerkiksi vastuullisuusraportoinnissa. CSC puolestaan pyrkii kaikessa palvelukehityksessä ja -tuotannossa toteuttamaan Suomen tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2035 ja edistämään Euroopan vihreän kasvun ohjelman toteutumista.