Tuulivoima, Kestävä kehitys

Tuuliturbiinien siivet kierrätykseen

Julkaistu: 2021-10-22 kl. 10:15

tuulivoima

Kun tuuliturbiinien siivet poistetaan käytöstä, ne päätyvät usein kaatopaikalle. Vattenfall on nyt ryhtynyt toimiin tätä vastaan ja kieltää omien turbiinisiipiensä sijoittamisen kaatopaikalle. Tavoitteena on myös aktiivisesti lisätä tuuliturbiinikomponenttien kierrätysastetta.

Vattenfallin tavoitteena on mahdollistaa fossiilivapaa elämä yhden sukupolven aikana. Tärkeä osa tavoitteen onnistumista on tuulivoiman merkittävä lisääminen. Se pitää kuitenkin tehdä kestävästi, ja siksi  Vattenfall etsii keinoja tuuliturbiinien hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Tuuliturbiinien siipien osalta on nyt asetettu seuraavat tavoitteet:

  • Välitön päätös kieltää omien tuulipuistojen käytöstä poistettujen tuuliturbiinien siipien sijoittaminen kaatopaikalle ja sitoutuminen käytöstä poistettujen siipien 100-prosenttiseen uudelleenkäyttöön, kierrätykseen tai talteenottoon
  • Tuuliturbiinien siipien kierrätysasteeksi 50 prosenttia vuoteen 2025 mennessä
  • Tuuliturbiinien siipien kierrätysasteeksi 100 prosenttia vuoteen 2030 mennessä

-Tuulivoimaan liittyvään komposiittijätteen päätymistä kaatopaikoille ei ole enää hyväksyttävää, vaikka kyseisen maan lainsäädäntö sen sallisikin. Kierrätysasteen lisääminen 50 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä ja 100 prosentin saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä on suuri haaste, toteaa tuulivoimaliiketoiminnan ympäristöjohtaja Eva Philipp. 

-Tällä hetkellä saatavilla ei ole suuren mittakaavan ratkaisuja, joilla nämä haasteet voitaisiin ratkaista, joten tavoitteen saavuttaminen edellyttää merkittäviä toimenpiteitä.

Kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamiseksi Vattenfall muun muassa tukee komposiittijätteen materiaalikierrätyksestä tehtävää tutkimusta ja edistää kierrätetyn komposiittimateriaalin käyttöä uusissa tuotteissa.

-100 prosentin kierrätysasteen saavuttaminen on yhteinen ponnistus, johon tarvitaan kaikkien panosta. Kun tuulivoima-ala kasvaa ja tarjoaa yhä enemmän fossiilivapaata energiaa ympäri maailman, olemme sitoutuneet edistämään kiertotaloutta, joka vähentää ympäristövaikutuksia koko tuotteen elinkaaren ajalta, kertoo tuulivoimaliiketoiminnan johtaja Helene Biström.