Kestävä kehitys, Energiatehokkuus

Täsmäkatselmusmalli pk-yrityksille ja syväselvitys suuryrityksille

Julkaistu: 2022-01-20 Päivitetty: 2024-05-16 kl. 09:16

Täsmäkatselmusmalli pk-yrityksille ja syväselvitys suuryrityksille

Pk-yritysten käyttöön tuli viime vuoden elokuussa valtion tukema vapaamuotoinen täsmäkatselmusmalli. Energiatehokkuussopimukseen kuuluva suuri yritys voi puolestaan hakea tukea investointiin valmistavalle syväselvitykselle 17.1.2022 lähtien.

Vuosina 2021–2022 kokeiltava täsmäkatselmus on muita energiakatselmusmalleja vapaamuotoisempi ja vastaa siten hyvin todellisiin asiakastarpeisiin.

Täsmäkatselmuksessa voidaan keskittyä kohteen omien tarpeiden mukaisten osakokonaisuuksien selvittämiseen, kuten esimerkiksi hukkalämmön hyödyntämiseen, ilmanvaihtoon tai teollisuudessa johonkin tiettyyn osaan tuotannosta. Täsmäkatselmuksen sisällölle, toteutustavalle tai raportoinnille ei ole asetettu määrämuotoisia vaatimuksia.

Täsmäkatselmus tähtää energiatehokkuuden parantamiseen, energiansäästöön, uusiutuvan energian lisäämiseen tai muuten vähähiilisyyden saavuttamiseen kohteen energiankäytössä. Päätavoite täsmäkatselmuksissa on löytää ja esittää taloudellisesti kannattavia ja toteutuskelpoisia toimenpide-ehdotuksia.

Valtion taloudellinen tuki täsmäkatselmukselle on 40‒50 prosenttia työhön hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Energiatehokkuussopimuksiin liittyneet pk-yritykset, seurakunnat ja säätiöt saavat selvitykselle korkeampaa 50 prosentin tukea. Tukea voi hakea sähköisesti Business Finlandin kautta elokuuhun 2022 mennessä. Täsmäkatselmuksia voivat tehdä Motivan pätevöittämät energiakatselmoijat, jotka ovat suorittaneet siihen liittyvän verkkokurssin.

Täsmäkatselmuksesta voit lukea lisää täältä.

Syväselvitys jatkoa katselmustyölle

Uuden syväselvityksen avulla energiatehokkuussopimukseen kuuluva suuri yritys voi selvittää energiankäyttönsä tehostamista, uusiutuvan energian käytön osuuden kasvattamista tai muuten yrityksen energiankäytön muuttumista vähähiiliseksi.

Syväselvityksen toivotaan johtavan investointiin tai edelleen jatkoselvitykseen, joka vähentää CO2-päästöjä, tehostaa energiankäyttöä ja parantaa yrityksen kilpailukykyä.

Syväselvitykselle voi hakea valtion energiatukea. Tuki on haettavissa Business Finlandin sähköisen asiointipalvelun kautta vuoden 2022 aikana alkaen 17.1.2022.

Edellytyksenä syväselvitystuelle on, että energiatehokkuuslain edellyttämät pakolliset energiakatselmukset on tehty tai velvoitteesta vapautuneilla energianhallintajärjestelmän sisältämä katselmustyö on suoritettu. Syväselvitys ei ole katselmustyötä, vaan jatkoa sille ennen investointia. Katselmustyö on osoitettava tehdyksi tukihakemuksessa. Yleisen energiakatselmussisällön ulkopuolella olevat syväselvitysaiheet eivät edellytä aikaisempaa katselmustyötä.

Yksittäisen syväselvityksen kustannusten yläraja on 100 000 euroa, jolle voi saada energiatukea 40 %. Konsernitasolla syväselvitysten yhteenlaskettu kustannusraja on 200 000 euroa.