Tuulivoima, Kestävä kehitys, Luonnon monimuotoisuus

Tutkittua tietoa: mustat roottorit pelastavat lintuja

Julkaistu: 2022-05-24 Päivitetty: 2023-01-23 kl. 12:59

mustat roottorit pelastavat lintuja

Kun roottorin siivet maalataan mustiksi, erityisesti petolinnut näkevät ne helpommin ja säästyvät törmäyksiltä. Tämä käy ilmi norjalaisesta tutkimuksesta. Konseptia testataan nyt myös Alankomaissa yhteistyössä Vattenfallin kanssa.

Roottoria lähestyvä lintu voi nähdä kolme nopeasti pyörivää siipeä yhtenäisenä, epäselvänä "levynä".

Norjassa Smølan saarella sijaitsevassa tuulipuistossa verrattiin lintujen kuolleisuutta neljällä tuuliturbiinilla, joista jokaisen turbiinin yksi siipi maalattiin mustaksi. Kymmenen vuoden tutkimuksen jälkeen tulokset osoittautuivat erittäin hyviksi. Näyttää siltä, että toimenpiteellä on voitu vähentää törmäysten määrää yli 70 prosentilla. Mutta miten näin kävi?

– Kyse on siitä, miten linnut havaitsevat tuuliturbiinien pyörivät siivet, sanoo Vattenfallin ympäristöasiantuntija Jesper Kyed Larsen.

- Roottoria lähestyvä lintu voi nähdä kolme nopeasti pyörivää siipeä yhtenäisenä, epäselvänä "levynä", jolloin se luulee, ettei kyseessä ole väistettävä este. Musta siipi rikkoo tämän kuvion, eikä lintu todennäköisesti silloin näe kolmea siipeä yhtenä kokonaisuutena.

Parempi näkyvyys

Pääasiallinen syy siihen, että vain yksi roottorin siipi maalattiin mustaksi, liittyy lähiympäristöön: mitä enemmän mustia siipiä on, sitä helpommin linnut ja ihmiset näkevät ne. Kun arveltiin, että yksi musta roottorin siipi riittäisi parantamaan niiden näkyvyyttä, päätettiin olla maalaamatta enempää siipiä ja myös aiheuttamatta enempää näköhaittaa ihmisille. Norjan testialueen usein harmaan pilvisellä länsirannikolla mustaksi maalatulla roottorin siivellä ei ollut suurta vaikutusta ympäristön kokonaisilmeeseen. Näkyvyyden arvellaan sen sijaan olevan parempi valoisammassa ja kirkkaammassa ympäristössä.

Näin on esimerkiksi Alankomaissa, jossa menetelmää parhaillaan testataan Norjan onnistuneen esimerkin jälkeen.

Etsimme jatkuvasti uusia tapoja vähentää tuulivoimaloiden ympäristövaikutuksia.


– Etsimme jatkuvasti uusia tapoja vähentää tuulivoimaloiden ympäristövaikutuksia, ja siksi olemme erittäin iloisia voidessamme osallistua tähän Eemshavenin tutkimukseen. Se auttaa meitä tulkitsemaan mustien siipien mittauksia ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia juuri Alankomaissa. Jos löydämme muita tapoja vähentää lintujen törmäysriskiä kuin pysäyttää väliaikaisesti tuulivoimalat ja siten uusiutuvan energian tuotannon, se olisi tietysti parempi vaihtoehto kaikille osapuolille, Jesper Kyed Larsen sanoo.

Suhteellisen edullinen toimenpide

Kymmenen vuotta kestänyt tutkimus Norjassa tuotti useita mielenkiintoisia tuloksia. Nähtiin muun muassa suuria eroja siinä, kuinka hyvin eri lintulajit havaitsevat maalatut roottorin siivet. Monet petolinnut esimerkiksi pystyivät väistämään niitä muita lintulajeja paremmin. Riekkojen kuolleisuuteen se vaikutti tuskin lainkaan, sillä toisin kuin muut linnut, riekko törmää turbiinin pohjaan ja torniin siipien sijasta. Muihin lintulajeihin verrattuna on kuitenkin epäselvää, miksi jotkut niistä eivät reagoineet testiin yhtä hyvin kuin petolinnut.

Tuloksissa oli myös suuria kausivaihteluja, mikä korosti pitkäaikaisten testien tärkeyttä.

Tutkimus vahvistaa, että kyseessä on suhteellisen yksinkertainen ja edullinen toimenpide tuuliturbiinien ympärillä lentävien lintujen pelastamiseksi. Roottorin siipien maalaaminen on kuitenkin huomattavasti kalliimpaa ja hankalampaa sen jälkeen, kun ne on asennettu paikalleen.

Kymmenen vuoden aikana tehtiin 9557 etsintää neljän turbiinin ympärillä koirien avulla. Kuolleita lintuja löydettiin yhteensä 464, mikä tarkoitti 71,9 prosentin vähennystä maalaamattomiin roottorin siipiin verrattuna. On kuitenkin korostettava, että tuuliturbiinien vaikutus lintujen elämään on suhteellisen vähäinen verrattuna muihin Ruotsissa tapahtuviin asioihin. Siellä esimerkiksi junat tappavat enemmän kotkia ja kotikissat monta kertaa enemmän lintuja kuin tuuliturbiinit.

Ruotsissa tuulivoimaloilla ei katsota olevan vaikutusta petolintu- tai muihin lintupopulaatioihin, mutta Saksassa, jossa voimalaitostiheys on suurempi, eri haukkalajit ovat kärsineet paikallisesti.

Linnut osaavat yllättäen väistää roottoreita
Tanskalaisissa tuulivoimaloissa tehdyn lintututkimuksen mukaan linnut osaavat väistää turbiinien siivet paremmin kuin aiemmin luultiin. Yksi johtopäätös onkin se, että luonto ja tuulivoimalat voivat elää rinnakkain. Lue lisää tutkimuksesta täältä.