FI

Uusiutuva energia on tulevaisuutta

Julkaistu: 2019-03-15 Päivitetty: 2023-01-24 kl. 10:50

fornyrbar-energi

Puhumme fossiilittomasta tulevaisuudesta, koska tavoitteemme on mahdollistaa  fossiilivapaa elämä yhden sukupolven kuluessa. Mutta mitä tapahtuu, kun uraani loppuu, emmekä voi enää luottaa ydinvoimaan? Uusiutuviin energialähteisiin panostukseen on monia syitä.

Mitä uusiutuva energia on?

Kysymyksen voi ajatella olevan itsestään selvä, mutta mikä ero on fossiilittoman ja uusiutuvan energian välillä? Yksi esimerkki fossiilittomasta mutta uusiutumattomasta energiasta on ydinvoima - se perustuu alkuaine uraaniin, jonka lasketaan loppuvan 50–100 vuoden sisällä. Se ei siis ole uusiutuva. Ydinvoima on fossiilitonta, koska sen tuotannossa ei käytetä fossiilisia polttoaineita. Esimerkiksi tuulivoima on uusiutuvaa energiaa, jota tuotetaan energialähteestä, jonka lasketaan riittävän vielä miljardeiksi vuosiksi eteenpäin. Muita esimerkkejä uusiutuvista energialähteistä ovat vesivoima, biopolttoaineet ja aurinkoenergia. Uusiutuva energia on siis kestävin vaihtoehto.

Uusiutuvan energian kehittäminen

Valtion tukitoimet ja teknologiset edistysaskeleet ovat myötävaikuttaneet uusiutuvan energian edistysaskeleisiin Euroopassa. Kehityksen on kuitenkin mentävä eteenpäin nopeammin kuin koskaan, jotta voimme saavuttaa tavoitteemme fossiilittomasta elämästä vain yhden sukupolven kuluessa. Energialähteistä etenkin aurinkoenergiassa on viime aikoina saavutettu edistysaskeleita. Aurinkoenergialla on mahdollisuus kattaa koko maailman energiankulutus moninkertaisesti, ja se on loppumaton uusiutuva energialähde.

Olemassa on monia hyviä esimerkkejä aloitteista, joilla kestävän tulevaisuuden luomista voidaan auttaa uusiutuvalla energialla. Esimerkiksi maailman ensimmäiset ilmastoneutraalit alppihiihdon MM-kisat järjestettiin 2019. Sen mahdollistivat mm. sähköautojen akkulaturit ja n. 380 m2:n aurinkokennokatto. Toinen esimerkki on HYBRIT-hanke, jonka käynnistivät Vattenfall, SSAB ja LKAB, ja jonka tavoite on kehittää terästuotannosta fossiilitonta, jossa uusiutuvat energialähteet muodostavat merkittävän osan. Toinen huomattava hanke on Vattenfallin voimakas investointi tuulivoimaan - tällä hetkellä Vattenfallilla on käynnissä noin 1 100 tuulivoimalaitosta viidessä maassa (Ruotsi, Tanska, Saksa, Alankomaat ja Iso-Britannia), ja niiden kokonaiskapasiteetti on 2 751 MW.

Tulevaisuuden uusiutuva energia

Kolmella asialla on merkitystä, jotta kestävä tulevaisuus on mahdollista toteuttaa. Ne ovat tekniset edistysaskelet, erilaisia kumppanuudet ja arjen aktiiviset valinnat.

Olemme saavuttaneet monta teknologista edistysaskelta, mutta paljon on vielä tehtävää. Jos onnistumme ottamaan talteen murto-osan aurinkoenergiasta ja muuttamaan sen sähköksi, voidaan monet maailman energiaongelmat ratkaista. Tärkeä osa teknologisia edistysaskeleita on kuljetusten sähköistäminen, jossa tavoitteena on vähentää kuljetussektorin päästöjä, Ruotsissa jopa 70 % vuoteen 2030 mennessä.

Kumppanina olemme esimerkiksi HYBRIT-hankkeessa, jossa Vattenfall toimii yhdessä kaivosyhtiö LKAB:n ja teräsvalmistaja SSAB:n kanssa Toinen esimerkki on Åren alppihiihdon MM-kisat 2019, jossa Åren kunta, MM-kisaorganisaatio ja sponsorit olivat järjestämässä maailman ensimmäisiä ilmastoneutraaleja MM-kisoja. Kolmas ja viimeinen esimerkki on Nollzon-yhdistys, jonka perustajia ovat Vattenfall, IBM, ABB, Gröna Bilister ja Sustainable Innovation, ja jonka tavoite on lisätä sähköautojen kysyntää.

Mitä useampi tekee aktiivisen valinnan koskien uusiutuvista energialähteistä saatavaa sähköä, sitä suurempaa on sen tarjonta. Yritysten on uskallettava haastaa vanhoja toimintatapoja  ja poliitikkojen on tehtävä päätöksiä, jotka tällä hetkellä saattavat tuntua kalliilta,  mutta vievät parempaan tulevaisuuteen. Voi tuntua, ettei yksilö voi saada aikaan isoa muutosta. Uskomme kuitenkin, että jokaisen omassa elämässään tekemät valinnat vaikuttavat muihin, ja useiden ihmisten tekemillä pienillä valinnoilla voi olla suuri vaikutus.

Yhteenveto

Uusiutuva energia ei ole vain fossiilitonta, vaan se on myös ainoa vaihtoehto kestävälle tulevaisuudelle. Olemme lähteneet matkalle kohti kestävämpää maailmaa, mutta meillä on vielä pitkä matka kuljettavana. Yhden sukupolven kuluessa meidän pitäisi kyetä elämään fossiilivapaasti, ja onnistuaksemme siinä tarvitsemme kaikkea sähköautoista sellaisiin sähkösopimuksiin, joissa tehdään aktiivinen valinta uusiutuvien energialähteiden puolesta. Valitse siis uusiutuvat energialähteet, haasta perinteinen ajattelu ja toimi pitämällä kestävä tulevaisuus mielessä.

Lataa pdf

Haluatko säästää tai tulostaa artikkelin? Lataa artikkeli alta niin saat sen sähköpostiisi. 

Tilaa uutiskirje