Sähkösopimukset, salkunhoito ja sähkökauppa

Vattenfall Lappeenrannan kaupungin sähköenergian toimittajaksi

Julkaistu: 2020-04-14 Päivitetty: 2020-04-16 kl. 09:30

Vattenfall Lappeenrannan kaupungin sähköenergian toimittajaksi

Lappeenrannan kaupunki, Lappeenrannan kaupunkikonserni sekä Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiö (LOAS) järjestivät sähköenergian kilpailutuksen keväällä 2019. Vattenfall osallistui kilpailutukseen ja tuli valituksi. Sopimuksen vuotuinen kokonaisvolyymi on n. 85 700 MWh.

Sopimukseen kuuluu osana optio ostaa uusiutuvaa energiaa EKOenergia-sertifioituna, jota Lappeenranta käyttää ympäristötavoitteidensa mukaisesti. EKOenergia on uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä, joka täyttää ympäristöjärjestöjen hyväksymät kestävyyskriteerit.

Vattenfallin tavoitteena on mahdollistaa fossiilivapaa elämä yhden sukupolven kuluessa. Sen vuoksi se investoi voimakkaasti uusiutuvan energiantuotannon osuuden kasvattamiseen. Tärkeä osa tavoitteen saavuttamista on yhteistyö asiakkaiden, kumppaneiden, viranomaisten ja kaupunkien kanssa.

- Olemme iloisia voidessamme aloittaa yhteistyön Lappeenrannan kaupungin kanssa. Vattenfallilla ja Lappeenrannan kaupungilla on yhteinen arvopohja, joka määrittää tekemisiämme. Lappeenranta on toiminut edelläkävijänä kestävän kehityksen ratkaisuissa ja tehnyt aktiivisesti toimenpiteitä ilmastonmuutoksen torjumiseksi, kiertotalouden edistämiseksi sekä vesistöjen kunnostamiseksi, Vattenfallin toimitusjohtaja Elina Kivioja sanoo.

Lappeenranta on ollut Hiilineutraali Suomi eli Hinku-verkostossa mukana vuodesta 2014, johon myös Vattenfall liittyi mukaan tämän vuoden alusta. Lappeenrannan tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuonna 2030.

Lisätietoja:

Vesa Laitinen vesa.laitinen@vattenfall.com

Päivi Hiekkanen paivi.hiekkanen@vattenfall.com