EPD

Ota vastuu ympäristövaikutuksista koko arvoketjun osalta

Julkaistu: 2019-06-03 Päivitetty: 2021-02-09 kl. 06:26

Webp.net-resizeimage (36) (1)

Epäsuorat hiilidioksidipäästömme ovat usein suurempia kuin luulemme, ja siksi ympäristötyömme ovat usein riittämätöntä, jos keskitymme vain omien päästöjen minimointiin. Tähän ovat ratkaisuna elinkaarianalyysit (LCA). Elinkaarianalyysien avulla voit selvittää sekä suorat että epäsuorat päästöt ja ennen kaikkea saat tietää ympäristövaikutukset koko elinkaaren näkökulmasta. Elinkaariajattelulla tarkoitetaan sitä, että tarkastellaan ympäristövaikutuksia "kehdosta hautaan" eli koko tuotteen tai palvelun elinaikana mineraalien louhinnasta käytöstä poistamiseen. 

Elinkaarianalyysi (LCA)

Elinkaarianalyysejä voidaan tehdä eri tuotteilla ja palveluilla, ja ne voivat siksi näyttää hyvin erilaisilta. Ne ottavat huomioon tuotteen tai palvelun ympäristövaikutukset, mukaan lukien epäsuorat päästöt, jotka johtuvat esimerkiksi tuotannosta, kuljetuksesta ja käytöstä. Elinkaarianalyyseillä saat määrällisiä tietoja ympäristövaikutuksista, joita voit käyttää eri tarkoituksiin. Elinkaarianalyysit noudattavat standardoitua menetelmää, jotta niitä voidaan käyttää eri tuotteiden, palvelujen ja toimittajien vertailuun.

Uusiutuvaa energiaa otetaan käyttöön yhä enemmän, joten epäsuorien ympäristövaikutusten merkitys kasvaa jatkuvasti. Näitä tietoja tarvitaan, jotta yritys näkee, mihin ympäristöponnistelut kannattaa keskittää, ja jotta se pystyy näyttämään asiakkailleen, että se ottaa vastuun ympäristövaikutuksistaan ja seuraa niitä koko arvoketjussa. Kuluttajien suhtautuminen yrityksiin jotka panostavat ympäristöön on talouslehti Forbesin mukaan positiivisempi kuin yrityksiin, jotka eivät näin tee.

EPD (ympäristöseloste, Environmental Product Declaration) on yksi keino, jolla tuotteita tai palveluja myyvä yritys voi esitellä elinkaarianalyysien tuloksia asiakkailleen. EPD perustuu elinkaarianalyyseihin, mutta se sisältää enemmän tietoa esimerkiksi vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen ja ympäristöriskeistä. Se on kuitenkin vain yksi monista käyttötarkoituksista, joihin elinkaarianalyysejä voidaan hyödyntää - lue lisää, jos haluat muut käyttötarkoitukset.

Elinkaarianalyysien käyttöalueet

Elinkaarianalyysejä voidaan käyttää eri tarkoituksiin, mukaan lukien omien parannusten tekeminen ja avoimuuden osoittaminen asiakkaille. Olemme laskeneet seitsemän tärkeää käyttöaluetta, jotka voivat tarjota erilaisia kilpailuetuja. Niihin kuuluu esimeriksi tuotemerkin parantaminen. Kuluttajien mielestä on tärkeää, että yritykset ottavat vastuun ympäristövaikutuksista, ja käyttämällä elinkaarianalyysejä viestinnässään yritykset voivat osoittaa avoimuutta asiakkailleen.

Vattenfallin merituulivoimaHaluatko kutsua yritystäsi ilmastoneutraaliksi? Elinkaarianalyysejä voidaan käyttää myös ilmastokompensaation perustana. llmastokompensointi voi koskea esimerkiksi liikematkoja tai sähkönkulutusta. Sähkön aiheuttamien päästöjen ilmastokompensointi toteutetaan erilaisilla todennetuilla hankkeilla kehitysmaissa, ja näin sähkönkäytöstä tulee ilmastoneutraalia. Jotta ilmastokompensointi olisi mahdollista, on ensin tehostettava ja vähennettävä päästöjä mahdollisimman paljon, ja tässä elinkaarianalyysit ovat hyödyllisiä. Elinkaarianalyysi auttaa tunnistamaan alueet, joilla voit vähentää päästöjäsi.

Yhteenveto

Elinkaarianalyysit antavat kvantitatiivisia tietoja suorasta ja epäsuorasta ympäristövaikutuksesta. Näitä tietoja voidaan käyttää sekä omiin parannuksiin että avoimuuden osoittamiseen asiakkaille. Erillisessä dokumentissa (kts. alla) käydään läpi seitsemän käyttötarkoitusta, jotka voivat tehdä yrityksestäsi entistä kilpailukykyisemmän. Elinkaarianalyysit voivat parantaa tuotemerkkiä osoittamalla asiakkaillesi, että yrityksesi ottaa vastuun ympäristövaikutuksista koko arvoketjussa. Ja jos olet asettanut tavoitteeksi ilmastokompensoinnin, analyysit auttavat sinua saavuttamaan sen.

Lataa oppaamme. Siitä saat lisätietoja elinkaarianalyyseistä ja niiden käytöstä.

elinkaarianalyysi-lca

Lataa pdf

Haluatko säästää tai tulostaa artikkelin? Lataa artikkeli alta niin saat sen sähköpostiisi. 

Tilaa uutiskirje