EPD

Ota vastuu yrityksen ympäristövaikutuksista koko arvoketjun osalta

Julkaistu: 2019-06-03 Päivitetty: 2024-06-27 kl. 05:41

Webp.net-resizeimage (36) (1)

Epäsuorat hiilidioksidipäästöt ovat usein suurempia kuin luulemme, ja siksi ympäristötyö on usein riittämätöntä, jos keskitytään vain omien päästöjen minimointiin. Tähän ovat ratkaisuna elinkaarianalyysit (LCA). Elinkaarianalyysien avulla voidaan selvittää sekä suorat että epäsuorat päästöt ja ennen kaikkea saadaan selville ympäristövaikutukset koko elinkaaren näkökulmasta. 

Elinkaarianalyysi (LCA)

Elinkaarianalyysejä voidaan tehdä eri tuotteille ja palveluille, ja ne voivat siksi näyttää hyvin erilaisilta. Ne ottavat huomioon tuotteen tai palvelun ympäristövaikutukset, mukaan lukien epäsuorat päästöt, jotka johtuvat esimerkiksi tuotannosta, kuljetuksesta ja käytöstä. Elinkaarianalyyseillä saadaan määrällisiä tietoja ympäristövaikutuksista ja ne noudattavat standardoitua menetelmää. Siten niitä voidaan käyttää eri tuotteiden, palvelujen ja toimittajien vertailuun.

EPD (ympäristöseloste, Environmental Product Declaration) on yksi keino, jolla tuotteita tai palveluja myyvä yritys voi esitellä elinkaarianalyysien tuloksia asiakkailleen. EPD perustuu elinkaarianalyyseihin, mutta se sisältää enemmän tietoa esimerkiksi vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen ja ympäristöriskeistä.

Elinkaarianalyysien käyttöalueet

Elinkaarianalyysejä voidaan käyttää eri tarkoituksiin, mukaan lukien omien parannusten tekeminen ja avoimuuden osoittaminen asiakkaille. Olemme laskeneet seitsemän tärkeää käyttöaluetta, jotka voivat tarjota erilaisia kilpailuetuja. Niihin kuuluu esimerkiksi brändin edistäminen. Kuluttajat kokevat tärkeäksi, että yritykset ottavat vastuun ympäristövaikutuksista. Käyttämällä elinkaarianalyysejä viestinnässään yritykset voivat osoittaa avoimuutta.

Elinkaarianalyysejä voidaan käyttää myös ilmastokompensaation perustana. llmastokompensointi voi koskea esimerkiksi liikematkoja tai sähkönkulutusta. Sähkön aiheuttamien päästöjen ilmastokompensointi toteutetaan erilaisilla todennetuilla hankkeilla kehitysmaissa. Jotta ilmastokompensointi olisi mahdollista, ensin on tehostettava ja vähennettävä päästöjä mahdollisimman paljon, ja tässä elinkaarianalyysit ovat hyödyllisiä. Elinkaarianalyysi auttaa tunnistamaan alueet, joilla voit vähentää päästöjäsi.

Yhteenveto

Elinkaarianalyysit antavat kvantitatiivisia tietoja suorasta ja epäsuorasta ympäristövaikutuksesta. Näitä tietoja voidaan käyttää sekä omiin parannuksiin että avoimuuden osoittamiseen asiakkaille. Erillisessä dokumentissa (kts. alla) käydään läpi seitsemän käyttötarkoitusta, jotka voivat tehdä yrityksestäsi entistä kilpailukykyisemmän. Jos olet asettanut tavoitteeksi ilmastokompensoinnin, elinkaarianalyysit auttavat sinua saavuttamaan sen.

Lataa oppaamme. Siitä saat lisätietoja elinkaarianalyyseistä ja niiden käytöstä.

New call-to-action

Lataa pdf

Haluatko säästää tai tulostaa artikkelin? Lataa artikkeli alta niin saat sen sähköpostiisi. 

Tilaa uutiskirje