EPD

Miksi elinkaarianalyysistä on hyötyä yrityksellesi

Julkaistu: 2019-10-24 Päivitetty: 2024-06-19 kl. 06:20

Webp.net-resizeimage (36) (1)

Mietitkö, mitä elinkaarianalyysit ovat ja mitä hyötyä niistä voi olla yrityksellesi? Meillä on vastaukset elinkaarianalyysejä koskeviin kysymyksiin.

Mikä elinkaarianalyysi on?

Elinkaarianalyysi (LCA) on menetelmä, jolla yritys voi selvittää ja ilmoittaa ympäristövaikutuksensa. Se osoittaa, kuinka yrityksen materiaalivalinnat ja tuotanto vaikuttavat ympäristöön kaikissa vaiheissa, siis tuotannon koko elinkaaren osalta materiaalin louhinnasta sen kierrätykseen. Elinkaarianalyysistä saa numeraalisen arvon, jonka pohjalta on mahdollista tehdä perusteltuja päätöksiä ja käyttää enemmän aikaa sellaiseen kehitykseen, josta on mahdollista saada ympäristön kannalta suurimmat parannukset.

Elinkaarianalyysin voi tehdä myös kiinteistön rakentamista aloitettaessa. Silloin voidaan laskea kiinteistön rakentamisen ympäristövaikutus sekä mikä on kiinteistön käytön ja ylläpidon ympäristövaikutus koko elinkaaren aikana. Jos tuolloin voi arvioida, mikä energian tarve tulee olemaan, on mahdollista vähentää ympäristökuormitusta ja lisätä energiatehokkuutta alusta lähtien.

Miten elinkaarianalyysi tehdään?

Elinkaarianalyysejä voi tehdä monella eri tavalla ja käyttää eri tarkoituksiin. Elinkaarianalyysin vaiheet voi kuvata esimerkiksi näin: 

  1. Tavoitteen ja tutkimuksen laajuuden määrittäminen.
  2. Toimintaan koko elinkaaren aikana käytettävien resurssien inventointi.
  3. Eri resurssien ympäristövaikutusten arviointi.
  4. Analyysin tuottaman tiedon tulkitseminen.

Elinkaarianalyysi voi sisältää eri asioita sen mukaan, mikä analyysin tavoite on.

Webp.net-resizeimage (33) (1)Miksi elinkaarianalyysi on hyödyksi yrityksellesi?

Elinkaarianalyysi hyödyttää monella tapaa; se tekee vaikeaselkoisista asioista ymmärrettäviä. Monet yritykset teettävät elinkaarianalyysin omaan käyttöön saadakseen selville, mitä toiminnan osa-alueita on mahdollista parantaa. Elinkaarianalyysista saadut numeraaliset tiedot merkitsevät, että tuotteiden ympäristövaikutuksia on helpompi arvioida. Kun asiakas näkee tuotteen koko ympäristövaikutuksen, hän voi verrata sitä muiden yritysten tuotteisiin ja ilmastositoumukseen.

Miten siis yrityksesi hyötyy elinkaarianalyysin teettämisestä? Asiakkaille on entistä tärkeämpää, että yritys ottaa vastuun ympäristövaikutuksistaan, ja tämä sitoumus saattaa olla ratkaiseva tekijä toimittajaa valittaessa. Yritys voi saada uusia asiakkaita toimimalla vastuullisesti, ja siten kestävästä toimintatavasta tulee kannattavaa.

Paitsi että asiakkaat ja toimittajat suosivat ympäristötietoisia yhteistyökumppaneita, elinkaarianalyysiin liittyy vielä yksi tärkeä tekijä: sitoutuminen, yhteisöllisyys ja ylpeys, joka syntyy organisaatiossa, jossa työskennellään yhteisesti asetetun tavoitteen eteen.

Yritys tulee aina käyttämään sähköä, ja sähköntuotanto jättää aina tietyn ilmastojalanjäljen. Siksi on tärkeää valita sähkön tuotantomuoto, joka on ilmaston kannalta mahdollisimman vähän haitallinen. Samalla kun sähköjärjestelmään tuodaan lisää uusiutuvia energialähteitä, epäsuoran ympäristövaikutuksen merkitys korostuu. Kun alhaisesta ympäristövaikutuksesta halutaan varmistua koko arvoketjun osalta, elinkaarinäkökulma ja elinkaarianalyysien teettäminen on tärkeää tarkasteltaessa uusien energiaratkaisujen ympäristövaikutuksia. 

Yhteenveto

Elinkaarianalyysi on asiakirja, joka kertoo ympäristövaikutuksen koko elinkaaren ajalta materiaalin louhinnasta tuotteen romuttamiseen ja kierrätykseen. Se antaa yleiskuvan siitä, mihin parannuksiin kannattaa sijoittaa eniten aikaa ja resursseja ympäristönäkökulmasta.

Elinkaarianalyysin teettämisellä voi saada kilpailuetua. Kuluttajille on entistä tärkeämpää, että yritys ottaa huomioon ilmastovaikutuksensa ja toimii kestävällä tavalla. Yhteisesti asetetun tavoitteen eteen työskenteleminen voi lisätä sitoutumista ja ylpeyttä organisaation sisällä.

Haluatko tietää lisää elinkaarianalyyseistä? Lue oppaamme, jossa luettelemme seitsemän tapaa käyttää elinkaarianalyysejä kilpailukyvyn kasvattamiseen.New call-to-action

 

 

Lataa pdf

Haluatko säästää tai tulostaa artikkelin? Lataa artikkeli alta niin saat sen sähköpostiisi. 

Tilaa uutiskirje