Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu, Fossiilivapaa

Vattenfall on jälleen valittu Suomen vastuullisimmaksi sähköyhtiöksi

Julkaistu: 2020-04-08 Päivitetty: 2020-04-08 kl. 14:14

Vattenfall on jälleen valittu Suomen vastuullisimmaksi sähköyhtiöksi

Kuluttajat ovat valinneet Vattenfallin Suomen vastuullisimmaksi sähköyhtiöksi. Sustainable Brand Index -tutkimuksen voitto on Vattenfallille tunnustus yhtiön muutoksesta kohti fossiilivapaata sähköntuotantoa. Vattenfall sai tutkimuksen ykköspalkinnon jo toista kertaa peräkkäin. Tunnustus on osoitus siitä, että kuluttajat toivovat yrityksiltä tekoja fossiilittoman yhteiskunnan rakentamiseksi.

Sustainable Brand Index on Euroopan suurin vastuullisuuteen keskittyvä tutkimus, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta vastuullisesta yritystoiminnasta ja sen merkityksestä yrityksen brändille. Vuoden 2020 tutkimuksessa haastateltiin yhteensä noin 58 000 vastaajaa, joista noin 10 000 oli Suomesta. Kysely pohjautuu YK:n Global Compact -aloitteen kymmeneen periaatteeseen. 

Tavoitteena fossiilivapaa elämä

Vattenfallin tavoitteena on mahdollistaa fossiilivapaa elämä yhden sukupolven aikana. Käytännössä tämä tarkoittaa Vattenfallin oman toiminnan, toimittajien ja asiakkaiden ilmastoneutraaliutta. Osana tavoitetta Vattenfall myy kuluttajille ja pk-yrityksille vain fossiilittomasti tuotettua sähköä.

Toissa vuonna Vattenfall vähensi Suomessa yhdessä asiakkaidensa kanssa 57 000 tonnia CO2-päästöjä, mikä vastaa yhteensä lähes 133 000 puuta. Vuonna 2019 päästövähennykset olivat tätäkin suurempia. Tänä vuonna vastuullisuustyö jatkuu edelleen, kohti suurta tavoitetta fossiilivapaasta elämästä.

Vattenfall on vuosien 2020 ja 2019 lisäksi aiemmin palkittu vastuullisuudestaan Sustainable Brand Index -tutkimuksessa vuosina 2015 ja 2016. Vattenfall on myös saanut Pariisin ilmastosopimuksen päästövähennystavoitteita vastaavan SBTi-vahvistuksen. Kansainvälinen Science Based Targets initiative (SBTi) -ohjelma on vahvistanut, että Vattenfallin vähennystavoitteet ovat ilmastotutkimusten mukaiset ja riittävät, jotta ilmaston lämpeneminen voidaan rajoittaa kahteen asteeseen.

CUserssiauDesktop960x660-sustainability-award-2020