Energiatehokkuus

Sähkön säästäminen yritystoiminnassa on kestävää kehitystä - niin talouden, ilmaston kuin myös yhteiskunnan kannalta. Energian kulutusta on mahdollista vähentää yksinkertaisilla toimenpiteillä, jotka edellyttävät vain vähän tai ei lainkaan investointeja.

Taloudellisesti energiatehokkuus vaikuttaa yritykseesi alentuneina kustannuksina. Ilmaston kannalta pienennät yrityksen ympäristövaikutuksia, kun energiankulutus pienenee. Sosiaalinen vaikutus syntyy, kun sekä työntekijät että asiakkaat tuntevat suurempaa ylpeyttä ja lojaalisuutta yritystä kohtaan silloin, kun ilmastovaikutusten vähentämiseksi tehdään aktiivisesti työtä.

Kestävyydestä tulee myös entistä tärkeämpää rekrytoinnissa. Etenkin nuoremmat saattavat valikoida työnantajan sen mukaan, miten tämä vastaa heidän arvojaan. 

Julkaistu: 2021-03-02 Viimeksi päivitetty: 2021-11-18 Lukuaika: min

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo
Kappale 1

Energiatehokkuuden esteet

Sähkön säästämisen edut ovat suuret, se vähentää energiankulutusta ja edistää kestävää kehitystä. Silti monet yritykset eivät tartu siihen. Mistä se johtuu?

Energiatehokkuuden tiellä on monia esteitä. Tavallisin niistä on, että yrityksen johto ei priorisoi energiakysymyksiä. Muita esteitä ovat ajan puute, liian matalalla tärkeysjärjestyksessä olevat energiakysymykset ja konkreettisten tavoitteiden puuttuminen energian käytön tehostamiseksi. Yhteistä näille esteille on, että energian käytön tehostaminen katsotaan yrityksessä vähemmän tärkeäksi. 

Syy, miksi energiatehokkuutta ei aseteta etusijalle, johtuu usein siitä, yrityksen energiakustannukset ovat pienet suhteessa sen kokonaisliikevaihtoon. Energiakustannuksia kannattaa sen sijaan verrata liikevoittoon: jos energian kulutusta voidaan vähentää, yrityksen saama liikevoitto kasvaa. Olisiko asia silloin kiinnostavampi?

Toinen este on tiedon ja tietoisuuden puute. Mitä energian käytön tehostamiseksi sitten yrityksessä voidaan tehdä? Näiden esteiden poistamiseksi voit lukea lisätietoa täältä. Tutustu myös vinkkeihimme toimiston energiankäytön tehostamiseen. Työskenteletkö teollisuusyrityksessä? Olemme laatineet myös tarkistuslistan teollisuusyrityksen energiansäästötoimenpiteiksi.

Laadi yritykselle energiatehokkuussuunnitelma

Esteiden poistamiseksi on tärkeää, että yritys laatii suunnitelman energian käytön tehostamiseksi. Seuraavat viisi tekijää ovat ratkaisevia suunnitelman onnistumisen kannalta:

 1. Selkeät ja pitkän aikavälin tavoitteet.
 2. Johdon sitoutuminen.
 3. Oikea osaaminen ja resurssit.
 4. Tavoitteiden ja tulosten visualisointi.
 5. Yhteistyökumppani, joka tukee yritystä prosessin läpi.

Onnistuvatko kaikki nämä yritykseltäsi?

Seuraavassa on muutamia konkreettisia toimenpiteitä, joita yrityksesi voi tehdä energiatehokkuuden parantamiseksi.

Säästä valaistuksessa

Yrityksen valaistuskustannuksia voidaan olennaisesti vähentää oikeilla toimenpiteillä. Sähkönkulutusta voidaan pienentää jopa 80 prosenttia pelkästään vaihtamalla hehkulamput energiansäästö- tai LED-lamppuihin. Ajastimia, liiketunnistimia ja läsnäolotunnistimia asentamalla puolestaan voidaan varmistaa, että lamput eivät pala turhaan. Lisähyötyä saadaan mukauttamalla valaistus ympäristön valoisuuden mukaan – hämäräkytkimen avulla ulkovalot voidaan sammuttaa päiväsaikaan.

Entrance_Head_Office_Netherlands_04_1920

Säästä tietotekniikassa

Tietokoneet, tabletit ja matkapuhelimet kuluttavat paljon sähköä. Tarkka määrä riippuu osittain käytettävästä laitteesta ja osittain siitä, mitä teet. Myös yritysten tietojen tallentamiseen käytettävät palvelinkeskukset vaativat runsaasti energiaa, koska ne sekä kuluttavat että käyttävät sähköä jäähdytykseen. Tällä hetkellä palvelinkeskuksiin menee noin prosentti maailmassa käytetystä sähköstä, ja luvun odotetaan kasvavan.

Suurin osa internetin käytöstämme menee videoiden suoratoistoon. Kun käytät suoratoistettua videota esimerkiksi videokokouksessa, surffaaminen WiFi-yhteydellä kuluttaa vähemmän energiaa kuin matkapuhelinverkko.

Lue lisää siitä, miten tulevaisuuden datan käytöstä tulee kestävämpää. 

Säästä lämmössä ja vedessä

Kun haluat vähentää lämmön kulutusta, eristys, ilmanvaihto ja lämmön talteenotto ovat tärkeitä työkaluja. Yksi toimenpide, joka voi tuoda jopa 80 prosentin säästön, on ottaa käyttöön lämmön ja ilmanvaihdon älykäs ohjaus. Asentamalla ohjausjärjestelmän voit käyttää ajastinta ja termostaattia lämmön säätämiseen niin, että energiaa ei kulu turhaan, kun tiloja ei käytetä.

Toinen tapa on kierrättää lämpöä ilmanvaihdolla. Lämmönvaihdin ja poistoilmapumppu mahdollistavat poistoilman lämmön talteenoton. Jos taas tarvitaan jäähdytystä, viileää yöilmaa voidaan hyödyntää rakennuksen jäähdyttämiseksi.

Ikkunoiden, putkien ja rakennusten eristäminen on myös tärkeää. Jos rakennus on vanhempi, lisäeristys voi parantaa kustannustehokkuutta.

Vedenkulutuksen vähentämiseksi käytä vettä säästäviä hanoja ja tarkista mahdolliset vuodot. Lämminvesivaraajan lämpötilan laskeminen tuo myös merkittäviä säästöjä.

Trendiseuranta

Vuonna 2020 saimme kokea, että maailmanlaajuinen muutos voi tapahtua äkkiä. Listasimme viisi trendiä, joilla on vaikutusta yritykseesi ja energia-alaan.
trenspaning-2020-cta-fi
Kappale 2

Toimiston energiankäytön tehostaminen

Kun toimistossa halutaan säästää sähköä, on tärkeää huomioida valaistus, mutta myös muut laitteet. TCO-merkittyjen laitteiden valinta on hyvä tapa vähentää toimistolaitteiden käyttökustannuksia. TCO-merkki löytyy kaikista toimistolaitteista alkaen näytöistä matkapuhelimiin ja takaa, että tuote täyttää kestävyysvaatimukset koko elinkaarensa ajan.

Virtuaalipalvelimet ovat toinen tapa vähentää energiankulutusta, koska ne mahdollistavat kapasiteetin jakamisen muiden yritysten kanssa energiatehokkuuden parantamiseksi. Jos yrityksessä on omat fyysiset palvelimet, ne on sijoitettava viileään huoneeseen, johon ei kohdistu suoraa auringonvaloa. Näin vähennetään huoneen viilennystarvetta.

Lue kahdeksan vinkkiämme, miten tehostaa toimiston energiankulutusta.

Kappale 3

Kiinteistön ja rakennusten energiatehokkuus

Kiinteistön omistajana sinun on ensisijaisesti tarkistettava lämmityskustannukset. Toinen tehokas energiansäästökeino on ottaa käyttöön valaistuksen liiketunnistimet.

Kerrostalon pesutupa voi myös kuluttaa melkoisesti sähköä. Yli kymmenen vuotta vanhat laitteet kannattaa vaihtaa uudempiin ja energiatehokkaampiin malleihin. Kannattaa myös harkita pienempien pesukoneiden hankintaa, koska kerralla pestään usein vain puoli koneellista.

Valvo myös, asentavatko vuokralaisesi tuulettimia, kylttejä tai kylmälaitteita, joiden käyttö veloitetaan sähkölaskultasi.

Kappale 4

Ravintoloiden ja myymälöiden energiankäytön tehostaminen

Valitsemalla laitteet oikein ja käyttämällä hyväksesi viilennystä ja lämpöä voit säästää 10-20 prosenttia myymälöiden ja ravintoloiden energiakustannuksissa - ilman suuria investointeja. Seuraavassa muutamia toimenpide-ehdotuksia:

 • Tiivistä kaikki listat ja vaihda kylmälaitteiden ja uunien ovet, joiden tiivisteet vuotavat.
 • Älä sijoita kylmäalusteita lähelle lämmityslaitetta tai suoraan auringonvaloon
 • Peitä jääkaapit ja pakastimet yöksi.
 • Puhdista kylmälaitteet säännöllisesti pölystä ja liasta. Näin laite voi toimia oikein.
 • Sulata jääkaappi ja pakastin säännöllisesti. Kannattaa harkita kondenssisuodatinta, joka vähentää jään ja jään kertymistä, sillä se voi vähentää laitteen energiankulutusta 30 prosenttia.
Kappale 5

Maatalouden energiankäytön tehostaminen

Maataloudessa voidaan saavuttaa suuria säästöjä energian käytön tehostamisen avulla.

Joitakin esimerkkejä:

 • Kun korvaat vanhat laitteet energiatehokkailla ratkaisuilla, energiankulutus voi pienentyä jopa 30 prosentilla.
 • Vuosittaiset maidon jäähdytyslaitteiden tarkastukset voivat tuoda energiasäästöjä ja parantaa maidon laatua.
 • Muista sijoittaa maitosäiliö viileään tilaan, ei samaan huoneeseen kuin lauhdutin, sillä se luovuttaa lämpöä.

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaa uutiskirjeemme ja pysyt ajan tasalla mitä energia-alalla tapahtuu.

Kappale 6

Teollisuusyrityksen energiankäytön tehostaminen

Energiatehokkuuden parantamiseksi vaihda tehottomat laitteet ja valaisimet uusiin ja tarkista lämmitys. Tutustu myös sähkö- ja kaukolämpösopimuksiin ja varmista, että maksat tilaamasi tehon tai sulakekoon mukaan. Jos koneita vaihdetaan, sulakekokoa voidaan pienentää, koska uudet koneet kuluttavat vähemmän käyttövirtaa. Tällöin myös energiakustannukset pienenevät.

Tutustu listaamme 7 tapaa tehostaa teollisuusyrityksen energiankulutusta.

Kappale 7

Energiatehokkuusdirektiivi

Energiatehokkuusdirektiivi astui voimaan vuonna 2012, ja sen tavoitteena on lisätä energiaan liittyviä säästöjä kaikilla yhteiskunnan aloilla kestävän energiajärjestelmän edistämiseksi. Direktiivi velvoittaa julkista sektoria huomioimaan energiatehokkuuden julkisissa hankinnoissa, ja tietyt valtion rakennukset on kunnostettava energiatehokkaasti.

Lisäksi direktiivin myötä energiakatselmukset ovat tulleet pakollisiksi suurille yrityksille. Pienet ja keskisuuret yritykset voivat hakea tukea yrityksen energiakatselmuksen teolle.

Lue kuinka energiakatselmus parantaa yrityksen energiatehokkuutta ja tuo säästöjä kustannuksiin.

Kappale 8

Suuryritysten energiakatselmus

Vuodesta 2014 lähtien energiatehokkuuslaki on velvoittanut suuret yritykset energiakatselmuksen tekoon. Energiakatselmuksen tavoitteena on saada suuret yritykset lisäämään energiatehokkuuttaan. Laki koskee yrityksiä, joiden työntekijämäärä on yli 250 ja joiden vuotuinen liikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on yli 43 miljoonaa euroa vuodessa.

Energiakatselmuksen on annettava kattava kuva yrityksen energian käytöstä, ja sen saa suorittaa henkilö, jolla on siihen erityinen pätevyys. Energiakatselmus antaa vastauksen, kuinka paljon energiaa yrityksesi käyttää ja mihin toimenpiteisiin yrityksessä voidaan ryhtyä energiankulutuksen ja kustannusten vähentämiseksi.

Kappale 9

Analysoi kulutustiedot

Olemme nyt käsitelleet useita alueita, joiden energiatehokkuutta on syytä tehostaa.

Sinulla on jo käytössäsi tärkein energiatehokkuuden työkalu - nimittäin yrityksen tarkat kulutustiedot. Käy läpi sähköntoimittajalta saamasi kulutustiedot ja analysoi yrityksesi sähkönkulutus. Onko kausien välillä eroja? Entä eri viikonpäivinä? Miten kulutus vaihtelee eri vuorokaudenaikoina? Missä ovat kulutushuiput ja mistä ne johtuvat?

Tutki erityisesti, kuinka kulutus vaihtelee yrityksen aukioloaikoina ja niiden ulkopuolella. Hyvä tapa aloittaa on keskittyä ensin kulutukseen, joka sijoittuu työaikojen ulkopuolelle. Käyttääkö yrityksesi runsaasti energiaa silloinkin, kun toiminta ei ole käynnissä? Kävele silloin yrityksen tiloissa öiseen aikaan ja tarkista, mistä se voi johtua. Ovatko valot päällä? Ovatko koneet käynnissä? Käy läpi kaikki mahdollinen, niin olet päässyt jo pitkälle.

Voi myös olla hyödyllistä tutkia, miten koronapandemia on vaikuttanut kulutukseen. Tutustu vinkkeihimme energiankulutuksen nopeasta vähentämisestä koronakriisin aikana.

Kappale 10

Näin paljon voit säästää

Energiankulutuksen vähentäminen 10-20 prosentilla ilman suurempia investointeja on useimmissa tapauksissa yritykselle realistinen tavoite. Jos haluat päästä pidemmälle, perehdy asioihin tarkemmin. 

Mietityttääkö jokin? Ota meihin yhteyttä.

Jos sinua pohdituttaa jokin energiaan littyvä asia, ota meihin yhteyttä. Autamme mielellämme.