Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu

Näin yritys minimoi sähkönkulutuksen kriisin aikana

Julkaistu: 2020-04-02 kl. 14:23

Näin yritys minimoi sähkönkulutuksen kriisin aikana

Koronaviruksen torjumiseksi tehtävillä toimenpiteillä on kauaskantoiset seuraukset yrityksille, ja laajemminkin taloudelle. Energiakysymykset eivät usein ole kaikkein akuuteimpia, mutta huolehtimalla niistä yritys voi säästää kustannuksissa ja saa lisää toimintavapautta.

Tällä hetkellä vallitsevat olosuhteet vaikuttavat useimpiin toimialoihin jollain tavalla. Kiinan tilastokeskuksen luvut osoittavat teollisuustuotannon laskeneen maassa 13,5 prosentilla vuoden ensimmäisen kahden kuukauden aikana. Odotuksena oli noin kolmen prosentin lasku.

Uhkana on, että monet toimialat myös Suomessa kokevat saman. Tällä hetkellä useat yritykset ovat ilmoittaneet tulosvaroituksista ja lomautuksista. Seuraavassa kolme konkreettista neuvoa, kuinka yritys voi toimia tämänkaltaisessa tilanteessa.

Vähennä kaikkea tarpeetonta kulutusta

Kun yritys ajaa alas tuotantoa, tai sulkee kokonaan, kannattaa vähentää myös sähkön- ja energiankulutusta.

- Tilapäisen lomautuksen ollessa kyseessä yrityksen on syytä huolehtia, että se vähentää energiankulutusta mahdollisimman paljon, ilman että toiminnan taas käynnistyessä syntyy kustannuksia tai ilmaantuu muita riskejä, yrityksille energianeuvoja antava Marcus Melin Vattenfallilta sanoo.

Tämä koskee niin valaistusta, ilmanvaihtoa, lämmitystä kuin myös tyhjäkäynnillä käyviä koneita. Kannattaa tehdä kierros tiloissa sen varmistamiseksi, että kaikki minkä voi sulkea, on varmasti suljettu.

Jos yritys ajaa toimintaa alas vain osittain, saattaa olla mahdollista vähentää energiankulutusta keskittämällä toimintaa pienempiin tiloihin. Tällöin on luonnollisesti pidettävä huoli, ettei koronaviruksen leviämisen riski lisäänny. Yksi keino on koota kaikki työntekijät yhteen kerrokseen, mikä mahdollistaa ilmanvaihdon ja lämmön vähentämisen muissa tiloissa.

Huomioi uudet kulutuspiikit

Kokonaisuudessaan kulutuksen voi olettaa laskevan, kun työtekijät ovat kotona tai kun toiminta käy säästöliekillä. Mutta yksittäisissä toimipaikoissa tilanne voi näyttää erilaiselta, esimerkiksi siitä syystä, että toimintaa on keskitetty harvempiin paikkoihin.

Valvo kulutusta käyttöpaikoittain. Arvioi, missä voi syntyä uusia huippuja ja kuinka se voi vaikuttaa energiakustannuksiin.

Tarkista yrityksen sähkösopimukset

Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, älä unohda tarkistaa kulutusennustetta, kun toimintaa ajetaan alas normaalista tasosta, etenkin jos yrityksellä on sopimus, jossa sähkön hinta määräytyy spot-hinnan mukaan yhdessä hintasuojauksen kanssa.

- Kun tiedät, miltä sähkönkulutus näyttää uudessa tilanteessa, muista päivittää kulutusennuste välttääksesi tarpeettomia kustannuksia ja pitäytyäksenne hintakiinnitysstrategiassa, Marcus Melin sanoo.