Asiakkaat, Kestävä kehitys, Energiatehokkuus

Koko arvoketju tärkeä Boschille

Koko arvoketju tärkeä Boschille

Teknologiajätti Bosch haluaa kaikki mukaan kestävän kehityksen matkalleen. Yritys sitouttaa työntekijöitä ja tarkastelee sekä alihankkijoiden että asiakkaiden energiatehokkuutta toivoen siten voivansa näyttää tietä muille suuryrityksille, jotka haluavat pienentää hiilijalanjälkeään.

Tekniikkajätti Boschin tuotteet muodostuvat useista komponenteista, ja samaan tapaan myös energian käytön tehostamisessa on useita osatekijöitä. Boschilla on tiukat ilmastopäästötavoitteet, ja tehtaat nollasivat hiilijalanjälkensä ensimmäistä kertaa vuonna 2020.

Kaspars Kalviskis on Boschin yhteistoimintavastaava Pohjoismaiden ja Baltian hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Hän on erittäin tyytyväinen yrityksen asettamiin vaativiin, mutta saavutettaviksi osoittautuneisiin ympäristö- ja kestävyystavoitteisiin. Tämä johtuu erityisesti siitä, että tavoitteet ovat vaikuttaneet sekä yrityksen ilmastovaikutukseen että talouteen.

– Tämä ei tarkoita millään muotoa sitä, ettemme enää huomioisi liiketoiminnan kannattavuutta tai saavuttelisi kasvua. Boschin esimerkistä käy ilmi, että yritykset voivat ottaa ilmastotoimet osaksi jokapäiväistä toimintaansa, Kalviskis sanoo. Hän toivookin, että yhä useammat yritykset seuraavat esimerkkiä ja omaksuvat yhtä kunnianhimoisia suunnitelmia.

Kaikki liiketoiminnan osa-alueet tärkeitä

Yksi syy Boschin onnistuneeseen ilmastotyöhön on ollut se, että yritys on tarkastellut mahdollisia toimenpiteitä – ja asettanut tavoitteita sen pohjalta – koko yrityksen laajuudelta. On helppo tuijottaa sokeasti pelkkää tuotantoa ja ajatella, että juuri siellä on saavutettavissa suuria muutoksia ja voittoja, mutta Boschin näkökulmasta toimihenkilösektorin toimistot tai tutkimusyksiköt ovat yhtä tärkeitä kuin tehtaat.

Pitää katsoa kokonaisuutta. Siksi yhtiö on kehittänyt kolme erilaista kehystä, ”scopes”, joihin päästöt voidaan sijoittaa. Scope 1 -luokitukseen sisältyvät esimerkiksi kaikki yrityksen fossiilisista polttoaineista syntyvät päästöt, Scope 2 ottaa huomioon sähkön ja kaukolämmön käytöstä syntyvät epäsuorat päästöt, Scope 3 puolestaan kattaa laajemmin koko arvoketjun päästöt aina komponenttien tuotannosta kuluttajien lopputuotteen käyttöön. Osa-alueet yhdistämällä pyritään saamaan mahdollisimman hyvä kokonaiskuva.

Bosch_1

Bosch on keskittynyt ennen kaikkea energiatehokkuuden parantamiseen ja uusiutuvan energian tuottamiseen itse.

– Sekä tekniseltä että taloudelliselta kannalta energiatehokkuus on tärkeintä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi, Kalviskis toteaa. Yhtäältä se edistää innovaatioita ja sitä kautta kasvua. Toisaalta se kannattaa siksi, koska energiatehokkuustoimenpiteiden kustannukset kulkevat käsi kädessä kustannusten pienenemisen kanssa. Vuoteen 2030 mennessä pyrimme säästämään 1,7 terawattituntia energiaa parantamalla laitostemme energiatehokkuutta.

Yritys on esimerkiksi kehittänyt energianhallinta-alustan, jonka avulla tuotantotietoja voidaan seurata ja yksittäisten koneiden virrankulutusta optimoida. Lisäksi on kehitetty muita teknisiä ratkaisuja esimerkiksi ilmanvaihdon mukauttamiseen tarpeiden mukaan tai erilaisten valmistusprosessien hukkalämmön hyödyntämiseen, jotta energian käytöstä saataisiin mahdollisimman tehokasta.

Lue myös: Energiankäytön tehostaminen yrityksille – Kustannussäästöjen ja ilmastohyötyjen koko kuva!

Koko arvoketjun arviointi

Boschin kaltaisen, lähes kaikkialla maailmassa toimivan yrityksen on ajateltava energia- ja ympäristötavoitteita sekä globaalisti että paikallisesti. Bosch on asentanut Intiaan yli 50 000 aurinkokennoa energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Ruotsissa kaikki laitokset toimivat  100-prosenttisesti vesivoimalla, jolla on EPD-ympäristötuoteseloste.

– Käytämme mahdollisuuksien mukaan erittäin tehokkaita Bosch-lämpöpumppuja tuottamaan lämpöä ja lämmintä vettä tästä ”vihreästä” sähköstä ja hukkalämmöstä. Vaikka vesivoiman hiilidioksidipäästöt ovat elinkaarinäkökulmasta erittäin pienet, olemme valinneet Vattenfallin Ilmastoneutraalin sähkön.

Bosch_Kaspars

Suuryrityksen toiminnassa on tärkeää pyrkiä vaikuttamaan oman organisaation ja toiminnan lisäksi myös alihankkijoihin ja lopputuotteen ostajiin.

– Osatavoitteena on toteuttaa toimenpiteitä koko arvoketjun hyväksi – aina ostamistamme tuotteista siihen, miten asiakkaamme käyttävät myymiämme tuotteita – jotta voimme saavuttaa ilmastoneutraaliuden koko arvoketjussa.

Lisääntynyt sitoutuminen helpottaa kestävän kehityksen työtä

Työntekijöiden sitouttamiseksi säännöllinen tiedotus ja viestintä on ollut tärkeää. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kaikkien osallistumista. Jokainen pieni tehostustoimi, vaikuttipa se miten vähäiseltä tahansa, on loppujen lopuksi tärkeä.

– Tiedotimme työntekijöillemme Boschin maailmanlaajuisista kestävän kehityksen hankkeista ja kerroimme, miten ”pienetkin” yksilöiden toimenpiteet niin työpaikalla kuin kotonakin voivat vähentää päästöjä ja edistää kestävää tulevaisuutta. Käsittelimme esimerkiksi sitä, mitä voimme tehdä yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi, ja miten ruoka- ja matkustustottumuksemme vaikuttavat ympäristöön. Halusimme osoittaa mahdollisuudet ja sen, että lähes kaikki on mahdollista ilman uhrauksia. Pelaamalla avoimilla korteilla Bosch pystyi lisäämään sitoutumista ja saamaan yhä useammat mukaan ilmastoneutraaliuteen.

– Yleisesti ottaen ehdottomasti suurin osa otti tämän aloitteen erittäin hyvin vastaan. Lisäksi selvittämällä tavoitteitamme, toimintaamme ja niiden vaikutusta lisäsimme työntekijöiden ylpeyttä työskentelystä Boschilla.

Lähes 1 000 oman asiantuntijan voimin ja tukenaan kokemukset yli 1 500 energiatehokkuusprojektista Bosch on käynnistänyt oman konsultti- ja neuvontatoiminnan – Bosch Climate Solutions. Lue lisää Boschin menestyksekkäästä ilmastopäästöjen metsästyksestä kattavasta energiatehokkuusoppaastamme. Oppaassa kuvailemme neljä kulmakiveä, jotka auttavat sinua onnistumaan energian käytön tehostuksessa. Kun sitten on aika listata säästökohteet, tukenasi on kätevä 11-vaiheinen opas, joka johdattaa energiankäytön tehostamistyössä alusta loppuun.

Energiatehokkuus

 

 

Lataa pdf

Haluatko säästää tai tulostaa artikkelin? Lataa artikkeli alta niin saat sen sähköpostiisi. 

Tilaa uutiskirje