Alkuperätakuu vahvistaa sähkön alkuperän

Julkaistu: 2024-04-30 Päivitetty: 2024-04-30 kl. 05:31

Tuulimyllyjä

Kuluttajien kyky vaikuttaa suoraan ja tukea siirtymistä fossiilivapaaseen energiaan muuttuu yhä tärkeämmäksi. Alkuperätakuut ovat yksi tällainen työkalu, ja ne ovat tärkeässä roolissa varmistettaessa ja vahvistettaessa energian alkuperää.

Mitä tarkoittavat sähkön alkuperätakuut?

Alkuperätakuut ovat sähköisiä sertifikaatteja, joita voidaan myöntää kaikelle sähköntuotannolle, riippumatta siitä, onko se peräisin uusiutuvista lähteistä vai ei. Nämä takuut varmistavat, että tietystä energialähteestä on tuotettu yhtä paljon sähköä kuin sähkönkäyttäjä on pyytänyt sopimuksessaan. Alkuperämerkitty sähkö on täysin jäljitettävissä, ja sähkönmyyjät ovat lailla velvoitettuja ilmoittamaan energialähteiden koostumuksen asiakkaiden laskuissa.

Sähköntuottajat hakevat alkuperätakuuta jokaiselle tuottamalleen megawattitunnille (MWh) sähköä, joka sen jälkeen voidaan myydä avoimilla markkinoilla. Näitä takuita ostavat useimmiten sähköntoimittajat, jotka haluavat vahvistaa asiakkailleen, että heidän sähkönsä tulee tietyistä energialähteistä. Takuut mitätöidään, kun sähkö on kulutettu, mikä varmistaa oikean vastaavuuden myydyn ja tuotetun sähkön välillä.

Miksi alkuperätakuut ovat tärkeitä?

Sähköä voidaan markkinoida uusiutuvalla energialla tai ydinvoimalla tuotettuna sähkönä vain, jos sille on myönnetty alkuperätakuu. 

Alkuperätakuut lisäävät läpinäkyvyyttä ja rakentavat kuluttajien luottamusta vahvistamalla käytetyn sähkön alkuperän. Tämä vahvistusjärjestelmä voi kannustaa sähköntuottajia lisäämään investointejaan kestävään energiantuotantoon vastaten ympäristötietoisilta kuluttajilta tulevaan kasvavaan kysyntään. CSRD:n (Corporate Sustainability Reporting Directive) käyttöönotto lisää myös jäljitettävyyden vaatimuksia, mikä vahvistaa alkuperätakuiden merkitystä yrityksille. Siten yritykset pystyvät osoittamaan, että niiden sähkönkulutus todella tulee fossiilivapaista lähteistä.

Miten alkuperätakuiden kauppa toimii?

Alkuperätakuiden kauppa tapahtuu avoimilla markkinoilla, joilla sopimukset voidaan tehdä suoraan tai välittäjän kautta. Takuiden hinnat ovat joustavia ja määräytyvät neuvotteluissa ostajien ja myyjien välillä jokaisessa kaupankäyntitapahtumassa.

Sähkön alkuperätakuurekisterin ylläpidosta vastaa Suomessa Fingridin omistama Finextra Oy. Energiaviraston tehtävä on valvoa lain noudattamista.

Ympäristötuoteseloste lisää läpinäkyvyyttä

EPD:llä eli ympäristötuoteselosteella varustettu sähkö tarjoaa täydellisen kuvan sähkön ympäristövaikutuksista kehdosta hautaan.

Kun yritys valitsee sähköä, jolla on EPD, se saa paitsi tietoa sähkön ilmastovaikutuksesta, myös takuun siitä, että sähkö on peräisin yrityksen valitsemastan energialähteestä. EPD-tuotteet perustuvat elinkaarianalyyseihin ja tarjoavat yksityiskohtaista tietoa resurssien käytöstä, päästöistä, jätteenkäsittelystä, kierrätyksestä ja maankäytöstä kunkin tuotetun kilowattitunnin osalta.

Lataa pdf

Haluatko säästää tai tulostaa artikkelin? Lataa artikkeli alta niin saat sen sähköpostiisi. 

Tilaa uutiskirje