Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu

Digitaalisilla ratkaisuilla päästöt kuriin

Julkaistu: 2020-04-15 Päivitetty: 2023-12-11 kl. 11:41

Digitaalisilla ratkaisuilla päästöt kuriin
Uusi tekniikka auttaa meitä toimimaan vastuullisemmin. Digitaaliset ratkaisut voivat vähentää huomattavasti hiilidioksidipäästöjä – ja auttaa asiakkaita yksilötasolla. 


PwC:ltä saatujen tietojen mukaan digitaaliset ratkaisut maataloudessa sekä vesi-, energia- ja kuljetusaloilla voivat pienentää kasvihuonekaasupäästöjä koko maailmassa jopa neljällä prosentilla jo vuoteen 2030 mennessä. Mahdollinen pienennys on yhtä suuri kuin Australian, Kanadan ja Japanin yhteenlasketut vuosittaiset päästöt, Forbes kirjoittaa.

Yksi esimerkki on Google-projekti "Deepmind". Tekoälyä (AI) ja koneoppimista käytetään energian kulutuksen – ja siten myös päästöjen – minimoimiseen yrityksen omassa toiminnassa. Esimerkiksi Googlen datakeskusten jäähdytykseen tarvittavaa energiamäärää on onnistuttu pienentämään noin 40 prosentilla.

Myös Vattenfall on käyttänyt uusia tekniikoita tarjotessaan ainutlaatuisia ratkaisuja. Viime syksynä käynnistettiin projekti, jossa kaukolämpöjärjestelmä ennustaa säätä tekoälyn avulla ja säätelee kiinteistön lämpöä. Näin on tarkoitus säästää 10 prosenttia vuotuisesta energiankulutuksesta.

"Kaukolämmön digitalisointi hyödyttää sekä asiakasta että tuottajia, ja tässä projektissa on eturintamassa Vattenfallin tutkimusosasto. Markkinoilla on harvoja toimijoita, jotka käyttävät itseoppivia ratkaisuja järjestelmän näkökulmasta", sanoo Karl Bergman, Vattenfallin tutkimus- ja kehitysjohtaja, lehdistötiedotteen mukaan.

Uusi tekniikka voi myös minimoida kokonaisten kaupunkien sekä asumisoikeusyhdistysten ja kiinteistönomistajien riskejä syvällisen analyysin ja ennusteiden avulla. Sen ennustaminen, miten ympäristö ja sää muuttuvat lyhyellä ja pitkällä aikavälillä esimerkiksi myrskyjen ja maanjäristysten johdosta, helpottaa työskentelyä talojen ja kiinteistöjen vahinkojen ehkäisemiseksi.
 

Ilmastoälykästä arkea yksilötasolla

Kaikki kunnia suurille projekteille, mutta yhteisestä planeetastamme huolehtiminen vastuullisen elämäntavan avulla saattaa joskus vaikuttaa luksukselta, johon vain suuryrityksillä ja hyvin toimeentulevilla perheillä on varaa. Ilmasto- ja ympäristökysymyksiin perehtyminen on usein vaikeaa pienyrityksille tai perheille, joiden talous on kireällä.

Jotta tämä tilanne muuttuisi, teknisen alan yritys Nest, myöskin Google-yhtiö, käynnisti pari vuotta sitten projektin, jonka tavoitteena on auttaa Yhdysvaltojen pienituloisia elämään kestävämmin – ja säästämään samalla sähkö- ja lämmityskuluissaan. 

CUserssiauDesktopdan-lefebvre-RFAHj4tI37Y-unsplash                     Nestin älytermostaatti. (Valokuva: Dan LeFebvre/Unsplash)

Nest kehittää älytermostaatteja, jotka auttavat asiakkaita pienentämään energian käyttöä kodeissaan. Projektille on annettu nimeksi "The Power Project", ja se tarjoaa tietyille asiakkaille termostaatteja alennettuun hintaan. Yhtiön tavoitteena on asentaa miljoona termostaattia niitä tarvitsevien asiakkaiden koteihin viiden vuoden aikana.