Lait ja verot, Energiatehokkuus, Energiamarkkinat

EU-maiden on vähennettävä energiankulutusta

Julkaistu: 2022-11-14 Päivitetty: 2023-01-20 kl. 13:29

EU-maiden on vähennettävä energiankulutusta

Kaikkien EU-maiden tulee vähentää energiankulutustaan viisi prosenttia korkeimman kysynnän tuntien aikana ja pyrkiä kymmenen prosentin kokonaisvähennykseen tulevan talven aikana. Nämä ovat joitakin Euroopan neuvoston tekemiä ehdotuksia energiakriisin lieventämiseksi.

Sähkön hinnat EU:ssa ovat korkeammat kuin koskaan aiemmin. EU:n sisällä vaihtelut ovat suuria, mutta sähkön hinnat EU:n jäsenmaissa olivat tämän vuoden tammi-elokuussa yhteensä 35 prosenttia korkeammat viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Jokaisen jäsenmaan on määritettävä 10 prosenttia vuorokauden tunneista, jolloin sähkön hinta on korkein ja tehtävä päätökset energiansäästötoimista.

EU:n energiaministerit päättivät 30. syyskuuta tilapäisistä hätätoimenpiteistä ennätyksellisen korkeiden energianhintojen hillitsemiseksi ja energiapulan riskin pienentämiseksi talvella.

Tärkeä osa toimenpidepakettia on jäsenmaiden sähkönkulutuksen vähentäminen. Jotta toimenpiteet voidaan kohdentaa vuorokauden aikoihin, jolloin sähkö on kalleinta ja jolloin kaasuun perustuvalla sähköntuotannolla on merkittävä vaikutus hintaan, jäsenmaille asetetaan velvoite vähentää sähkönkulutusta vähintään viidellä prosentilla niin kutsuttujen huippukuormitustuntien aikana, jolloin kotitaloudet ja yritykset kuluttavat eniten sähköä. Kunkin jäsenmaan on määritettävä 10 prosenttia vuorokauden tunneista, jolloin sähkön hinta on korkein, ja tehtävä päätökset energiansäästötoimista.

Toimenpidepaketti kannustaa myös sähkön kokonaiskulutuksen vapaaehtoiseen vähentämiseen kymmenellä prosentilla ensi vuoden maaliskuun loppuun asti.EU_EFFEKT_2_1200

Berliini on riippuvainen Venäjän kaasusta energiahuollossaan, ja Saksa on vähentänyt kulutustaan vuonna 2022, mutta myös sen on täytettävä EU:n yhteiset energiansäästövaatimukset.

Säästötoimet purevat

Korkeilla sähkönhinnoilla näyttää olleen vaikutusta sähkön kulutukseen vuoden aikana Suomessa. Energiakriisi on saanut kuluttajat entistä tietoisemmiksi omista energiakuluistaan, ilmenee Energiateollisuus ry:n kuukausitilastoista.

Prosessiteollisuuden kulutus väheni lähes kahdeksan prosenttia edellisen vuoden lokakuuhun verrattuna, muiden sähkönkäyttäjien kulutus laski lähes 13 prosenttia. Yhteensä sähkönkulutuksen lasku oli kaikki käyttäjät huomioiden Suomessa yksitoista prosenttia. Tämän vuoden lokakuu oli kuitenkin monin paikoin jopa edellistä vuotta viileämpi, joten kulutuksen lasku ei selity vähäisemmällä lämmöntarpeella.

Yhteensä sähkönkulutuksen lasku oli kaikki käyttäjät huomioiden Suomessa yksitoista prosenttia.

- Energian hinnoista ja saatavuudesta on keskusteltu paljon, ja se varmasti näkyy kulutuksessa. Oma vaikutuksensa on myös lokakuussa käynnistyneellä Astetta alemmas -kampanjalla, jolla on haluttu tukea kuluttajia energiankäytön tehostamisessa, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä tiedotteessa.

Lisää toimenpiteitä on odotettavissa

Kun EU:n energiaministerit tapasivat Luxemburgissa 25. lokakuuta, keskusteltiin lisätoimista kaasun hintojen alentamiseksi. Komissio on laatinut muun muassa ehdotuksia kaasun yhteisostoista, nesteytetyn maakaasun uudesta viitehinnasta ja ylimääräisistä solidaarisuussopimuksista jäsenmaiden välillä.

Ministerit keskustelivat muun muassa keinoista uusiutuvien ja vähähiilisten kaasujen käytön lisäämiseksi energiajärjestelmässä ja maakaasun käytön vähentämiseksi, jotta EU:n ilmastoneutraalius voitaisiin saavuttaa vuoteen 2050 mennessä. Energiaministerien uusi, ylimääräinen kokous järjestetään Brysselissä 24. marraskuuta


EU:n hätätoimenpideasetus koskien energian hintoja

EU:n energiaministerit sopivat 30. syyskuuta tilapäisistä hätätoimenpiteistä sähkön hinnan alentamiseksi:

  • Jäsenmaiden velvollisuus on vähentää sähkönkulutusta 5 prosenttia korkeimman kysynnän tuntien aikana, ja niitä kehotetaan vapaaehtoisesti vähentämään sähkön kokonaiskulutusta 10 prosenttia vuoden 2023 maaliskuun loppuun mennessä.
  • Tilapäinen 180 euron/MWh:n tulokatto otetaan käyttöön niissä energialajeissa, joissa tuottajien tulot ovat olleet poikkeuksellisen korkeat, mutta tuotantokustannukset eivät ole nousseet (esimerkiksi tuulivoimalla, aurinkoenergialla, biopolttoaineella tai ydinvoimalla tuotettu sähkö). Ylittävillä tuloilla rahoitetaan loppuasiakkaiden sähkökustannuksia alentavia toimenpiteitä.
  • Hinnankorotuksista voittoja saaneet öljy-, kaasu-, hiili- ja jalostamoyritykset joutuvat maksamaan "solidaarisuusmaksun", jota jäsenmaat voivat käyttää tukitoimenpiteisiin, kuten loppuasiakkaille annettavaan taloudelliseen tukeen.

EU-komission julkaisemat lisäehdotukset:

  • Jäsenvaltioiden on koordinoitava kaasuhankintansa saadakseen paremmat ehdot. Kesän ja syksyn aikana EU-maat ovat tehneet tarjouksia kaasuvarastojensa täyttämiseksi.
  • Nesteytetyn maakaasun (LNG) hinnoittelua on harkittava hintojen voimakkaan nousun ja laskun vähentämiseksi.

Lataa pdf

Haluatko säästää tai tulostaa artikkelin? Lataa artikkeli alta niin saat sen sähköpostiisi. 

Tilaa uutiskirje