FI

Miksi aurinkokennomarkkinat kasvavat nyt niin nopeasti?

Julkaistu: 2019-09-16 Päivitetty: 2023-12-14 kl. 08:50

Hållbarhetsredovisningen - din kompletta guide

Kuinka aurinkokennot toimivat? Missä aurinkokennoja käytetään? Ja kuka niitä voi käyttää? Seuraavassa saat vastauksen kaikkeen, mitä sinun tarvitsee tietää tästä uusiutuvasta energialähteestä. Vaikka aurinkoisia tunteja tuntuu usein olevan melko vähän, auringon säteilyn kokonaismäärä on kuitenkin lähes sama kuin Keski-Euroopassa ja aurinkokennojen kysyntä on lisääntynyt selvästi. Aurinkokennot kehittyvät jatkuvasti, ja käyttöön otetaan vaihtoehtoisia tapoja ottaa talteen aurinkoenergiaa.

Aurinkokennot

Aurinkokennot ovat viime vuosina yleistyneet Suomessa, ja aurinkoenergia on nykyään yksi edullisimmista sähköntuotantotavoista. Mutta miten ne toimivat? Piipohjaiset aurinkokennot asennetaan katolle suurempiin aurinkopaneeleihin, jotka sitten kytketään aurinkokennojärjestelmään. Kun auringonsäteet osuvat aurinkokennoihin, käynnistyy fysikaalinen prosessi: aurinkokennon etu- ja takaseinän välille syntyy sähköinen jännite. Kytkemällä johto etu- ja takaseinän välille muodostetaan virta, jota kutsutaan tasavirraksi. Tasavirta muunnetaan 230 V vaihtovirraksi niin sanotun vaihtosuuntaajan avulla, minkä jälkeen sitä voidaan käyttää normaaleissa sähkölaitteissa.

Auringon lasketaan paistavan vielä noin neljän miljardin vuoden ajan, joten sitä voidaan pitää uusiutuvana energialähteenä. Se on siis energialähde, jonka ei arvioida loppuvan lähitulevaisuudessa. Siksi se on parempi ympäristölle kuin uusiutumattomat energialähteet. Sähköntuotanto aurinkokennojen avulla ei aiheuta hiilidioksidipäästöjä, mutta aurinkokennojen tuotanto ja kuljetus aiheuttavat jonkin verran ympäristövaikutuksia. Aurinkokennot ovat myös pitkäikäisiä ja vaativat vain vähän, jos lainkaan huoltoa, mistä voit lukea lisää seuraavista kappaleista.

Miten aurinkokennot poikkeavat muista energialähteistä

Suuri ero aurinkokennojen ja useimpien muiden energialähteiden välillä on, että aurinkokennoihin ei tarvita polttoainetta, sillä aurinko on niiden polttoaine. Esimerkiksi ydinvoimaa varten tarvitaan uusia uraanisauvoja, puhumattakaan fossiilisia polttoaineita käyttävistä polttovoimaloista. Toinen asia, joka erottaa aurinkokennot muista energialähteistä, on se, että energia ei ole pois keneltäkään muulta - vaikka katolle asennetaan aurinkokennoja, aurinko paistaa edelleen yhtä paljon muille alueille.

Voidaan myös sanoa, että aurinkoenergia tuotetaan erittäin paikallisesti. Kun katolla on aurinkokennoja, sähkö menee suoraan kiinteistöön, jossa se käytetään, eikä siitä tarvitse maksaa sähkönsiirtomaksuja tai sähköveroa, vaan pientuotannossa auringon energia siirtyy suoraan tuottaman arvoa. Monille yritykselle etuna on, että toimistojen työajat eli ajat, jolloin energiaa tarvitaan kiinteistössä eniten, ovat usein juuri silloin, kun aurinko antaa eniten energiaa. Energia, jota ei paikallisesti käytetä, voidaan joko varastoida akkuun tai myydä sähköverkossa, jolloin sen voi käyttää esimerkiksi naapuri.

Aurinkokennot Suomessa

Tavallinen aurinkoenergiaan liittyvä väärinkäsitys on, että se ei kannattaisi Suomessa, koska talvet ovat niin pitkiä ja pimeitä ja energian tuotanto on talvella vähäistä. Aurinkokennot tuottavat sähköä maaliskuusta lokakuulle, ja soveltuvat siksi parhaiten muun kuin lämmityssähkön tuotantoon. Suomessa erityisesti kaupat ovat investoineet aurinkosähköön, koska kauppojen jäähdytystarve ja sitä myöten sähkönkulutus kasvaa kesällä auringon paistaessa. Suomessa noin 0,3 prosenttia sähköstä tuotetaan aurinkokennoilla, kun taas Saksassa vastaava luku on 8 prosenttia, vaikka aurinko ei paista juurikaan enempää Saksassa. Vertailun vuoksi tuulivoimalla tuotettiin 9% Suomessa käytetystä sähköstä.

Alla olevassa kaaviossa esitetään esimerkki aurinkovoiman tuotannosta yhden vuoden aikana.

Tabell till finska solcellsartikeln_utan ram

Aurinkokennoja käytetään asuinrakennuksissa, omakotitaloissa, yrityksissä ja julkisissa rakennuksissa, ja useimmiten ne toimivat lisäenergialähteenä. Suomessa on lähes mahdotonta yltää aurinkoenergialla täyteen omavaraisuuteen. Siksi tämä energialähde toimii tällä hetkellä lähinnä tavallisen sähköliittymän täydennyksenä. Jotkut ovat kuitenkin rakentaneet omavaraisia taloja, joissa aurinkosähköä täydennetään tuulivoimalla ja yleensä lisäksi myös CHP -tuotannolla (combined heat and power).

Kunnossapito

Aurinkokennot ovat erittäin kestäviä, ja ne valmistetaan kestämään normaalia ilmaston vaihtelua. Ne suunnitellaan kestämään sateen ja tuulen lisäksi myös lumen paino. Asennuksen jälkeen niiden arvioidaan kestävän 30 vuotta, mutta on olemassa laitoksia, jotka ovat olleet käytössä vielä pidempään vaihtamatta. Aurinkokennot eivät myöskään vaadi huoltoa, vaan niistä huolehtivat sää ja tuuli. Talven aikana voi kuitenkin syntyä tilanteita, joissa lunta on kannattavaa lakaista pois, sillä aurinkokennot eivät voi kerätä auringonvaloa, jos ne ovat lumen peitossa. Usein ne ovat kuitenkin jonkin verran kaltevassa asennossa, jolloin lumi liukuu pois automaattisesti.

Aurinkokennoon kytketään invertteri eli vaihtosuuntaaja, joka on järjestelmän herkin osa, sillä se sisältää kaiken elektroniikan. Asiakkaan ei tarvitse huoltaa vaihtosuuntaajaakaan, mutta se on kenties vaihdettava 15-20 vuoden kuluttua normaalin kulumisen vuoksi. Se, kuinka kauan aurinkokennot ja vaihtosuuntaaja kestävät, riippuu luonnollisesti ympäristöstä, kuten pölyn määrästä ja lämpötilasta.

Edut

On monia syitä siihen, että kiinnostus aurinkokennoja kohtaan kasvaa, ympäristöystävällisyyden ja hinnan laskun lisäksi. Olemme koonneet alle joitakin tärkeimmistä eduista.

 • Pienemmät käyttökustannukset
  Aurinkokennot pienentävät kiinteistösi käyttökustannuksia, sillä sähkö tuotetaan paikallisesti ja voidaan käyttää suoraan.
 • Sähkö on ilmaista
  Auringon säteet ovat ilmaisia eivätkä lopu todella pitkään aikaan riippumatta siitä, kuinka paljon aurinkovoimaa tuotetaan.
 • Voit käyttää sähköä suoraan
  Sähkön tuotanto tapahtuu päivisin, jolloin sähköä usein myös tarvitaan eniten. Siksi voit käyttää auringon avulla tuotetun sähkön suoraan toiminnassasi.
 • Aurinkoenergiaa voi hyödyntää markkinoinnissa
  Voit kertoa, että tuotteesi on valmistettu aurinkosähkön avulla, ja osoittaa, että yrityksesi tekee hyviä ympäristövalintoja.
 • Lataa sähköautoja päivän aikana
  Asennukseen voidaan sisällyttää latausratkaisuja, niin että päivän aikana voidaan ladata yrityksen sähkö- ja hybridiautoja.
 • Aurinkokennot ovat helppohoitoisia
  Aurinkopaneelit tarvitsevat tuskin lainkaan huoltoa tai ylimääräistä henkilökuntaa, sillä ne huolehtivat itse itsestään.
 • Aurinkosähkö nostaa kiinteistön arvoa ja laskee energialuokitusta

       Aurinkopaneelit vähentävät myös laskennallisesti kiinteistön ostoenergian                     käyttöä, ja voivat siten parantaa kiinteistön energialuokitusta. Ne myös nostavat           kiinteistön arvoa.

Haitat

Aurinkokennoilla on myös haittoja, joista on tärkeää olla tietoinen. Luettelemme ne alla.

 • Ulkonäkö
  Jotkut katsovat, että aurinkokennot pilaavat talon ulkonäön, mutta jos asiaa ajatellaan, ne näyttävät useimmiten kattoikkunoilta ja vain harvat näkevät niitä.
 • Kukaan ei näe investointia
  Aurinkopaneelit ovat investointi, ja koska uusi investointisi on katolla, monikaan ei näe sitä. Sen sijaan voit esitellä sitä viestinnässä ja markkinoinnissa.
 • Energiavero suurille laitoksille
  Yli 100 kVa laitoksista, joiden vuosituotanto ylittää 800 000 kWh on maksettava sähköveroa. Silloin laitoksen on kuitenkin oltava todella suuri, aurinkosähköllä n. 1 MW.

Webp.net-resizeimage (59) (1)

Kuka voi hankkia aurinkokennoja?

Aurinkokennot sopivat kaikille yrityksille, jotka omistavat toimintakiinteistön, jolla on soveltuvaa kattopintaa asennukselle ja kulutusta, joka ajoittuu aurinkopaneelien tuoton kanssa samaan aikaan. Yrityksen toiminnasta riippumatta kaikki katolliset rakennukset voidaan kuitenkin tarkastaa aurinkopaneelien mahdollisuuden selvittämiseksi. Vaikka pölyisyys ei ole suoranainen este, asennus toimii kuitenkin heikommin todella pölyisessä ympäristössä.

Koska kaikki yritykset käyttävät sähköä tavalla tai toisella, aurinkoenergia voi pienentää käyttökustannuksia ja olla kannattava valinta monenlaisille yrityksille. Kiinteistön sijainnilla ei ole ratkaisevaa roolia, sillä aurinkokennoja voidaan käyttää koko maassa, mutta edellytykset ovat hieman erilaiset: jos samat aurinkokennot asennetaan Pohjois- ja Etelä-Suomeen, etelämpään asennetut aurinkokennot tuottavat enemmän sähköä, sillä siellä on lunta vähemmän ja auringonpaiste voimakkaampaa.

Investointitukea aurinkosähkö-järjestelmän hankintaan

Yritysten on mahdollista saada 20% hankinnan arvosta tukea Business Finlandin kautta. 

Tuki lyhentää huomattavasti investoinnin takaisinmaksuaikaa ja parantaa kannattavuutta. Tuki on laskenut vuosien varrella, ollen ensin 30%, sitten 25% ja nyt enää 20%. Näin ollen ne yritykset, jotka ostivat paneelit aikaisemmin ovat saaneet enemmän tukea hankintaansa kuin hankintaa lykänneet, ja investointien kannattavuus on pysynyt suunnilleen samalla tasolla aurinkosähköjärjestelmien komponenttien hintojen laskusta huolimatta.

Yhteenveto

Aurinkokennojen suosio kasvaa jatkuvasti pienenevien kustannusten ja pienten päästöjen ansiosta. Aurinkoenergia katsotaan uusiutuvaksi energialähteeksi, sillä auringon lasketaan paistavan vielä useita miljardeja vuosia eikä energia siksi lopu. Aurinkoenergian suurena etuna on, että sen tuotantoon ei tarvita polttoainetta ja että laitteet vaativat hyvin vähän, jos lainkaan huoltoa moneen vuoteen. Aurinkokennoilla on monia muitakin etuja, ja varmuudella voimme sanoa, että aurinkoenergia on yksi tulevaisuuden energialajeista ja aurinkokennoilla tuotetaan jatkossa yhä suurempi osa käytettävästä sähköstä.

Jos haluat tietää enemmän aurinkokennoista, suosittelemme lukemaan kohdan yleisiä kysymyksiä aurinkopaneeleista.

Aurinkokennoilla voit pienentää ympäristövaikutustasi, mistä voit kertoa elinkaarianalyysin avulla. Lue lisää elinkaarianalyyseista oppaastamme.

New call-to-action