Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu

Näin vastuullisuus parantaa yrityksen kannattavuutta – viisi keinoa

Julkaistu: 2023-11-23 Päivitetty: 2023-11-30 kl. 11:47

kaksi miestä rakennustyömaalla kypärät päässä

Vastuullisuus ei ole kannattavuuden vastakohta, vaan pikemminkin päinvastoin – vastuullisuustyö tekee hyvää myös yrityksen kassavirralle. Lue, miten vastuullisemmat toimintatavat vaikuttavat positiivisesti yrityksesi kannattavuuteen.

Vastuullisuus ja siitä viestiminen ovat yhä olennaisempi osa liiketoimintaa, ja vastuullisuustyön sivuuttaminen voi tulla kalliiksi monellakin tavalla, sanoo Helsingin kauppakamarin vastuullisuusasiantuntija Outi Toivanen-Visti. Listaamme viisi tapaa, miten vastuulliset toimintatavat parantavat yrityksen kannattavuutta.

1. Vastuullisuustyö helpottaa rahoituksen saamista ja kansainvälistymistä

Huolellisesti tehty vastuullisuustyö näyttää houkuttelevalta potentiaalisten sijoittajien, rahoituslaitosten ja yhteistyökumppaneiden silmissä. Outi Toivanen-Visti kertookin, että usein yritykset havahtuvat vastuullisuustyön tärkeyteen juuri kansainvälistymisen kynnyksellä tai rahoitusta hakiessaan.

- Pankit, rahoituslaitokset ja sijoittajat ovat jo pitkään arvioineet yrityksiä ESG-mittareilla (Environmental, Social, Governance). Lain vaatimukset ylittävä vastuullisuusraportointi parantaa yrityksen mahdollisuuksia saada rahoitusta ja liikekumppaneita. Jos mitään vastuullisuustyötä ei ole tehty, voi olla vaikea saada ulkopuolista rahoitusta. 

Jatkossa vastuullisuustyö on yhä useammin vaatimus, jota myös vahditaan lainsäädännöllä. Outi Toivanen-Visti puhuu suorastaan ”regulaatiotsunamista”, sillä uutta sääntelyä on tulossa alalle kuin alalle. Hän huomauttaa, että vastuullisuus kattaa niin ympäristöön, sosiaaliseen kuin taloudelliseen vastuunkantoon liittyviä asioita, joten sääntöjä kannattaa seurata tarkalla silmällä.

Yksi esimerkki säätelystä on vuoden 2024 alkaessa voimaan astuva EU-direktiivi (CSRD), joka vaatii pörssiyrityksiä ja isoja toimijoita raportoimaan toimistaan yhteneväisesti EU:n kestävyysraportointidirektiivin mukaisesti. Lisäksi odotetaan EU-tasoista yritysvastuulakia, jonka huolellisuusvelvoite edellyttää yritysten puuttuvan esimerkiksi ihmisoikeus- ja ympäristöasioiden epäkohtiin omissa tuotantoketjuissaan.

Isompien toimijoiden on raportoitava tarkemmin koko toimitusketjun varrelta. Tämä luo painetta pienemmille yrityksille ketjun varrella kehittää omaa raportointiaan.

- Isompien toimijoiden on raportoitava tarkemmin koko toimitusketjun varrelta. Tämä luo painetta pienemmille yrityksille ketjun varrella kehittää omaa raportointiaan, Toivanen-Visti huomauttaa.

- Ajatus on, että isot toimijat tuntevat koko toimitusketjun, auttavat tunnistamaan erilaisia vastuullisuusnäkökulmia ja kehittämään toimintaa. Monet isot yritykset tekevät jo nyt auditointeja ketjun varrelle, ja pyrkivät käyttämään vaikutusvaltaansa asioiden korjaamiseksi. 

2. Vastuullisuus vahvistaa brändiä

Sijoittajat ja viranomaiset eivät ole ainoita, joita yrityksen vastuullisuustyö kiinnostaa. Myös asiakkaat – olivat ne sitten kuluttaja- tai B2B-puolella – kiinnittävät asiaan huomiota. Vastuullisuustyö tekee hyvää myös yrityksen brändille, ja lisää kannattavuutta sitä kautta. 

Vastuullisuus tekee yrityksestä kyvykkäämmän ottamaan vastaan iskuja.

- Vastuullisuus ja avoimuus parantavat tunnettavuutta ja vahvistavat brändiä. Kun vastuullisuustyö on tehty hyvin ja kerrotaan avoimesti, millaisia asioita tavoitellaan ja miten pyritään vähentämään ongelmia yritystoiminnassa ja tuotantoketjussa, niin pienet kriisit eivät haittaa yrityksen brändiä niin paljon. Vastuullisuus tekee yrityksestä kyvykkäämmän ottamaan vastaan iskuja.

3. Vastuullisuus tuo käytännön säästöjä

Vastuulliset valinnat eivät välttämättä tule sen kalliimmiksi, vaan jopa päinvastoin. Klassinen esimerkki on energiatehokkuuteen panostaminen, joka näkyy heti yrityksen kuluissa. 

- Me kärsimme jo ilmastonmuutoksesta. Esimerkiksi vahvat toimitusketjut ja raaka-aineiden tehokas hyödyntäminen näkyvät tuotantokustannuksissa ja tuovat varmuutta tuotantoprosessiin, Toivanen-Visti toteaa.

Halvalta vaikuttavat ratkaisut voivat tulla jatkossa suoraan kalliimmiksi myös lisämaksujen takia. Toivanen-Visti muistuttaa EU:hun tulossa olevasta hiilirajamekanismista, jonka tarkoituksena on estää päästöjen siirtyminen EU:n ulkopuolelle. Käytännössä se tarkoittaa tullimaksuja tuotteille, joilla on korkea hiilijalanjälki ja jotka on tuotettu maissa, joissa ei ole samanlaisia päästörajoituksia kuin EU-alueella.

- Hiilirajamekanismin ajatuksena on, että on epäreilua, jos päästönormit EU:ssa kiristyvät, mutta samalla tuotteita tuodaan muualta halvalla. Jatkossa saa olla tarkkana tullimaksuissa, jos hankkii paljon tuotteita kolmansista maista. 

4. Vastuullisuus vähentää riskejä 

Ilmastonmuutos, luontokato, pandemia, Venäjän hyökkäys Ukrainaan, sota Lähi-Idässä, luonnonkatastrofit tulvista tulipaloihin – maailmassa riittää kriisejä, jotka lisäävät riskejä myös markkinoilla. Vaikka yritys täyttäisikin lain määritelmät vastuullisuustyölle, varautumattomuus näihin riskeihin voi kostautua kalliisti.

- Nykyään toimitusvarmuuden merkitys nousee. Jos aina etsii halvinta hintaa ja vaihtaa toimittajaa sen mukaan, on suurempi riski ajautua toimitusvaikeuksiin tilanteiden muuttuessa, Toivanen-Visti sanoo.

Vastuullisuustyö auttaa varautumaan epävakauteen, sillä se lähtee toimitusketjujen tuntemisesta.

Vastuullisuustyö auttaa varautumaan epävakauteen, sillä se lähtee toimitusketjujen tuntemisesta.

- Mitä luottamuksellisemmat ja paremmat suhteet toimitusketjuihin on, sitä vahvempia, toimitusvarmempia ja vastuullisempia ne ovat. Kun olosuhteet tunnetaan, vältetään alihinnoittelu ja tehdään reilua bisnestä.

5. Vastuullisuus voi luoda uusia innovaatioita

Kriiseissä on myös mahdollisuus positiiviseen muutokseen. Toivanen-Visti peräänkuuluttaakin innovointia.

-Esimerkiksi kiertotalouteen perustuvat tuotteet, jotka käyttävät vähemmän raaka-aineita ja energiaa, ovat valmiimpia volatiileille markkinoille. Mitä enemmän innovoidaan mahdollisimman vastuullisia tuotteita, joiden tuotantoprosessia voidaan valvoa varmemmin, sitä enemmän ollaan osana tulevaisuuden maailmaa, Toivanen-Visti rohkaisee.

- Kaikkien yritysten tulisi tunnistaa YK:n tavoitteet ja se, missä heillä on positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia. Vahvistamalla positiivista ja vähentämällä negatiivista vaikutusta päästään linjaan tavoitteiden kanssa. Meidän ei pitäisi enää tehdä mitään sellaista, joka ei ole YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista.

New call-to-action