Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu

Vastuullisuussertifikaatit – mitä yrityksesi tulee tietää niistä?

Julkaistu: 2023-12-05 Päivitetty: 2023-12-05 kl. 06:02

nainen rakennustyömaalla

Vastuullisuussertifikaatit ovat helppo tapa viestiä yrityksen arvoista ja tehdystä vastuullisuustyöstä. Lue, mitkä vastuullisuussertifikaatit ovat pk-yritykselle tärkeimpiä, ja miten pääset sertifioinnissa alkuun.

Vastuullisuustyöstä kannattaa viestiä ulospäin, sillä vastuullisuus ohjaa myös kuluttajien valintoja. Yksi tapa kertoa vastuullisuudesta ja yrityksen arvoista ovat vastuullisuussertifikaatit, jotka myönnetään yritykselle tiettyjen edellytysten täytyttyä. Sertifikaatit voivat tuoda kilpailuetua, helpottaa markkinointia ja lisätä vastuullisuusviestinnän uskottavuutta, ja ne ovat kuluttajille helppoja tunnistaa.

Pelkästään Suomessa on kuitenkin käytössä lukuisia erilaisia vastuullisuussertifikaatteja. Ne ovat monesti toimialakohtaisia tai painottavat tiettyjä vastuullisuuden osa-alueita, vaikkapa ympäristöä, työoloja tai sosiaalista vastuullisuutta. Esimerkkejä tunnetuista vastuullisuussertifikaateista ovat vaikkapa Reilu kauppa, Rainforest Alliance, BCI (Better Cotton Initiative), The Global Organic Textile Standard eli GOTS tai Avainlippu-merkki. Omalle yritykselle olennaisimmat vastuullisuussertifikaatit riippuvatkin omasta toimialasta. Tässä jutussa esittelemme muutaman tärkeimmistä ja yleisimmistä ympäristösertifikaateista, jotka soveltuvat eri toimialoille ja eri kokoisille organisaatioille. 

ISO-standardit
ISO eli International Organization for Standardization on kansainvälinen standardiorganisaatio, joka kehittää erilaisia, kansainvälisesti yhtenäisiä standardeja eri toimialoille. Eri ISO-standadit painottavat erilaisia asioita: ne voivat olla laatustandardeja, ympäristöstandardeja tai esimerkiksi työturvallisuusstandardeja. Ne ovat vapaaehtoisia, mutta hyödyllisiä ja suositeltavia: ne helpottavat tuotteiden vertailua, alihankintaketjujen toimintaa ja esimerkiksi kansainvälistymistä. Käytännössä standardi määrittelee eri tuotteiden tai palveluiden ominaisuuksia, vaatimuksia ja toimintaa, ja asettaa yhteisiä toimintatapoja ja käytäntöjä. 

Ympäristöstandardit auttavat yritystä toimimaan vastuullisemmin ja vähentämään ympäristövaikutuksiaan. Ne voivat olla vastuullisuusviestinnän kannalta monelle yritykselle harkitsemisen arvoisia. Maailman tunnetuin ympäristöasioiden hallintajärjestelmän malli on ISO 14001 -standardi, jonka avulla yritys voi edistää kestävää kehitystä ja parantaa ympäristövaikutustensa hallintaa. Se määrittelee keinot, joiden avulla yritys pystyy noudattamaan ympäristötavoitteitaan, ja sopii käytettäväksi monipuolisesti eri toimialoilla ja eri kokoisissa organisaatioissa. 

Käytännössä Suomessa ISO-sertifiointi hankitaan Suomen Standardisoimisliiton sivuilta. Huomaathan, että sertifiointi on maksullista: maksuilla katetaan sertifikaattien ylläpidon kustannuksia. Lisää tietoa ISO-standardeista löydät ISO-organisaation sivuilta. 

Joutsenmerkki 
Pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsenmerkki on kenties Suomen tunnetuin ja arvostetuin ympäristösertifionti, jonka voi löytää niin vessapaperipakkauksen kyljestä kuin hotellin vastaanotosta. Joutsenmerkki myönnetään tuotteelle tai palvelulle, joka täyttää sille asetetut  ympäristövaatimusten kriteerit. Tällä hetkellä kriteerit on laadittu yli 50 eri palvelu- ja tuoteryhmälle. Joutsenmerkin kriteereissä ympäristövaikutuksia tarkastellaan kokonaisvaltaisesti ja koko elinkaaren ajalta. Kriteereitä myös päivitetään viiden vuoden välein.

Joutsenmerkki on kaikkien Pohjoismaiden viranomaisten tukema, riippumaton kolmannen osapuolen sertifiointi. Tällä hetkellä merkin saaneita tuotteita tai palveluita on Suomessa yli 15 000. Voit hakea Joutsenmerkkiä, jos toimialallesi on olemassa Joutsenmerkin kriteerit. Lisää tietoa hakuprosessista löydät Joutsenmerkin sivuilta. 

EMAS 
EMAS eli Eco-Management and Audit Scheme on EU:n vapaaehtoinen ympäristöjärjestelmä, joka on tarkoitettu kaikille yrityksille. EMAS-järjestelmä on ympäristöjohtamisen väline, jonka avulla yritys tunnistaa toimintansa suorat ja epäsuorat ympäristövaikutukset ja pystyy vähentämään niitä suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. 

EMAS perustuu ISO 14001 -standardin mukaiseen ympäristöjärjestelmään ja EMAS-selontekoon. Sen voi ajatella olevan kuin askel eteenpäin ISO 14001 -standardista: EMAS-rekisteröity yritys sitoutuu ympäristölainsäädännön noudattamiseen, toiminnan jatkuvaan parantamiseen ja julkiseen vastuullisuusraportointiin ympäristöasioista. Käytännössä yrityksen tulee tuntea ympäristövaikutuksensa ja laatia tavoitteellinen ympäristöohjelma, johon on kirjattu sekä tavoitteet että vaadittavat toimet ympäristönsuojelun tason parantamiseksi. Ympäristöohjelmaa toteutetaan toimivan ympäristöjärjestelmän avulla. Sisäisten auditointien lisäksi yrityksen tulee laatia ympäristöselonteko, ja lopuksi ulkopuolinen todentaja varmistaa toimien täyttävän EMAS:in vaatimukset. 

EMAS-järjestelmään rekisteröity organisaatio saa käyttöönsä EMAS-sertifikaatin ja EMAS-logon, jota se voi sitten käyttää viestinnässään. EMAS soveltuu myös pk-yrityksille, mutta se on ympäristösertifikaattina kunnianhimoinen. Suomessa rekisteröinnistä vastaa Suomen ympäristökeskus

EPD

Yksi olennainen keino yritystoiminnan ympäristövaikutusten vähentämiseksi on kiinnittää huomiota energiankulutukseen. Yksi keino on valita sähkö, jolla on ympäristötuoteseloste EPD (Environmental Product Declaration).

EPD selvittää tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksen koko sen elinkaaren ajalta. EPD tarjoaa selkeää, laatuvarmistettua ja vertailukelpoista tietoa esimerkiksi sähköntuotannon ympäristövaikutuksista. Puhtaista elinkaarianalyyseistä poiketen EPD asettaa huomattavat vaatimukset läpinäkyvyydelle ja verifioinnille. EPD antaa tietoja resurssien käytöstä, päästöistä, jätteistä, kierrätyksestä ja maankäytöstä kutakin tuotettua kilowattituntia kohti. EPD takaa objektiiviset, ISO 14025 -standardiin perustuvat laatuvarmistetut tiedot.

Kaikella Vattenfallin pohjoismaisella sähköntuotannolla on EPD-järjestelmän mukaiset ympäristötuoteselosteet. Kaikki ympäristötuoteselosteet sisältävät myös sähkön siirron sisältäen sähköverkon rakentamisen, purkamisen, käytön ja huollon sekä sähköverkon häviöt. Ota yhteyttä meihin, jos haluat tietää lisää.

Lähteet: Suomen ympäristökeskus, SFS.fi, Iso.org, Joutsenmerkki.fi 

Oletko jo tutustunut Kestävyys ja raportointi -oppaaseemme? 

New call-to-action