Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu

Vastuullisuusraportointi hyödyttää – näin pääset alkuun

Julkaistu: 2023-11-28 Päivitetty: 2023-11-30 kl. 11:45

kaksi naista tietokoneiden ääressä

Yrityksen vastuullisuustyöstä kannattaa kertoa, ja tulevaisuudessa vastuullisuusraportointi on aina vain tärkeämpää. Lue vinkit, joiden avulla vastuullisuusraportointi onnistuu helposti.

Vastuullisuusraportointi on lähes yhtä tärkeää kuin vastuullisuustyö ylipäänsä. Helsingin kauppakamarin vastuullisuusasiantuntija Outi Toivanen-Vistin mukaan isoilla suomalaisyrityksillä vastuullisuusraportointi tapaa olla hyvin hallussa, mutta pk-yrityksillä olisi vielä petrattavaa. 

Vaikka tiukemmat vaatimukset koskevat ensin isoja yrityksiä, valuvat ne toimitusketjujen kautta myös pienempien toimijoiden pohdittaviksi.

Raportointiin kannattaa nyt satsata siksikin, että vastuullisuusraportoinnin EU-direktiivi (CSRD) on vuoden 2024 alussa kiristymässä. Vaikka tiukemmat vaatimukset koskevat ensin isoja yrityksiä, valuvat ne toimitusketjujen kautta myös pienempien toimijoiden pohdittaviksi. Toivanen-Visti suositteleekin ottamaan yrityksen vastuullisuusraportoinnin pohjaksi EU:n kestävyysraportointistandardin, joka puolestaan pohjaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. 

-Yrityksen vastuullisuus lähtee siitä, että se tunnistaa omat olennaiset vaikutuksensa suhteessa YK:n tavoitteisiin: millaisia positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia sillä on, ja mihin se voi itse vaikuttaa eniten. Kun vaikutukset ja riskit tunnistetaan, toimintamalleja voidaan muuttaa, Toivanen-Visti neuvoo. 

-Vastuullisuusraportointi kannatta tehdä EU:n kestävyysraportoinnin mukaisesti, vaikka sitä ei heti laajana tekisikään. Näin toimimalla pääsee hyvin kartalle siitä, millaisia toimia pitää tehdä, ja raportointia voi myöhemmin tarvittaessa laajentaa.

Standardien mukainen raportointi auttaa toteuttamaan vastuullisuustyötä paremmin, seuraamaan työn vaikutuksia ja tarjoamaan vertailukelpoista tietoa yrityksistä. 

Hiilijalanjälki, elinkaarianalyysi ja GRI-standardi haltuun

Vastuullisuusraportointi voi vaikuttaa monimutkaiselta, mutta oikeastaan se tarkoittaa vain vastuullisuustyöstä kertomista. Toivanen-Vistin mukaan omat olennaiset vastuullisuusnäkökulmat tunnistamalla ja hiilijalanjäljen laskemalla pääsee jo pitkälle.

- Tarpeellinen raportointi riippuu myös omasta toimialasta. Hiilijalanjäljen laskenta on tärkeää etenkin tuotantomallisessa liiketoiminnassa, mutta ei välttämättä vaikka pienessä toimitilassa toimivassa it-yrityksessä, Toivanen-Visti sanoo.

Käytännössä raportin teossa kannattaa hyödyntää valmiita pohjia ja standardeja. 

-Itse suosin GRI-raportointistandardia, jota käyttää jopa noin 70 prosenttia kaikista maailman isoimmista yrityksistä. Kun raportin tekee GRI-standardin mukaisesti, se on automaattisesti myös EU:n kestävän kehityksen standardin mukainen.

Myös hiilijalanjäljen laskentaan on tarjolla useita ohjelmistoja, ja kuluttajakäyttöön löytyy ilmaisiakin laskentamalleja. Päästölaskelmien tekemiseen on saatavilla myös maksullisia, eri aloille varta vasten suunniteltuja ohjelmistoja.

Hiilijalanjäljen ohella olennaista voi olla elinkaarianalyysi, etenkin, jos yrityksellä on omaa tuotantoa. 

Yrityksen tulisi hallita koko elinkaari ja tietää, mitä siellä on. 

-Elinkaarianalyysissa käydään läpi tuote ja sen hiilijalanjälki koko sen elinkaaren ajalta, aina raaka-aineiden tuotannosta tuotteen jätteeksi päätymiseen asti. Toivon mukaan tuote ei edes päädy jätteeseen, vaan jää kiertoon. Yrityksen tulisi hallita koko elinkaari ja tietää, mitä siellä on. 

Toivanen-Visti huomauttaa, että hiilijalanjäljen laskenta tai elinkaarianalyysi eivät ole tarkkaa tiedettä. Niiden avulla saadaan kuitenkin kokonaisuuskuva siitä, missä riskit, ongelmat ja päästöt piilevät, ja siten niihin päästään puuttumaan. 

- Joissain tuotteissa vaikkapa energiaa voi palaa eniten tuotantovaiheessa, kun taas joissain tuotteissa merkittävin vaihe voi olla vaikkapa pakkauksen kierrätys tai mikromuovin päätyminen vesistöihin. Ajatuksena on löytää isoimmat ja tärkeimmät kohdat, joihin kannattaa kiinnittää eniten huomiota. 

Asiantuntijoilta apua vastuullisuusraportointiin

Päästölaskelmien tekeminen onnistuu itsekin, mutta vain tiettyyn pisteeseen asti. Toivanen-Visti neuvookin hakemaan apua vastuullisuusraportointiin matalalla kynnyksellä.

-Itse pystyy laskemaan oman sähkön-, lämmön- ja energiankulutuksen vaikutukset, oman yrityksen autojen tai vaikkapa ostetun irtaimiston vaikutuksen. Tällaiset scope 1- ja 2-luokan päästöt syntyvät käytännössä yrityksen porttien sisällä, joten niiden seuraaminen on melko helppoa. Esimerkiksi tiedot energiankulutuksesta saat omalta sähköyhtiöltä. Näistä on syytä lähteä liikkeelle.

Scope 3 -luokan päästöt ovat epäsuoria päästöjä, joten niiden laskeminen on monimutkaisempaa. Niiden jäljille kuitenkin voi päästä elinkaarianalyysin ja asiantuntijoiden avulla.

Periaatteessa tarvittavat materiaalit, aineistot ja pohja ovat saatavilla netistä, mutta ilman perehtymistä niiden käyttö voi olla vaikeaa. Toivanen-Visti suosittelee hyödyntämään vastuullisuuteen perehtyneitä konsultteja ja asiantuntijoita. Esimerkiksi Enterprise Europe Network tarjoaa kansainvälistymistä suunnitteleville yrityksille vastuullisuusasiantuntijan apua ilmaiseksi.

-Tätä kautta autan itsekin soveltuvia yrityksiä alkuun. Hyviä konsulttitaloja ja asiantuntijoita voi löytää myös vaikkapa kauppakamarin jäsenluettelosta, Toivanen-Visti vinkkaa. 

-Yksi suosikkini on suomalainen start up, joka tarjoaa loppuvaiheen harjoittelua tekeviä tutkinto-opiskelijoita apuun laskelmien tekemiseen.

Oletko jo tutustunut oppaaseemme, jossa käydään läpi vastuullisuusraportin laatiminen?

New call-to-action