Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu, CSRD

Miten scope 1, 2 ja 3 eroavat toisistaan

Julkaistu: 2023-02-06 Päivitetty: 2024-07-02 kl. 08:38

Miten scope 1, 2 ja 3 eroavat toisistaan

Scope 1-, 2- ja 3 -päästöjen parissa työskentely on tärkeä osa yrityksen kestävyysstrategiaa, jolla se pyrkii pienentämään ympäristövaikutustaan. Selvitämme, mitä eroa scope-luokilla on ja miksi kaikkien kolmen huomioiminen on tärkeää.

Scope 1, scope 2 ja scope 3 ovat ympäristöraportoinnissa ja kestävässä kehityksessä käytettyjä termejä, jotka kuvaavat erilaisia kasvihuonekaasupäästöjen lähteitä. Nämä kolme osa-aluetta voivat antaa yrityksille kattavamman kuvan niiden ympäristövaikutuksista, ja nämä lähteet voivat liittyä suoraan tai epäsuorasti organisaatioon tai liiketoimintaan. 

Scope 1: Suorat päästöt 

Scope 1 kattaa yrityksen tai organisaation toimintaan liittyvät suorat päästöt. Scope 1 -luokkaan kuuluvat kaikki yrityksen suorat kasvihuonekaasupäästöt: yrityksen omistamien kiinteistöjen, oman energiantuotannon sekä yrityksen omistamien tai hallinnoimien ajoneuvojen päästöt.

Tunnistamalla ja mittaamalla scope 1 -päästöt yritykset voivat ryhtyä konkreettisiin toimiin päästöjensä vähentämiseksi. Tämä voi tarkoittaa fossiilisten polttoaineiden korvaamista uusiutuvilla energialähteillä tai energiankäytön tehostamista. 

Scope 2: Epäsuorat päästöt 

Scope 2 kattaa yrityksen tai organisaation toimintaan liittyvät epäsuorat päästöt. Nämä päästöt syntyvät, kun yritys tai organisaatio ostaa energiaa ulkoisesta lähteestä,  esimerkiksi sähköä fossiilisia polttoaineita polttavasta voimalaitoksesta. Esimerkkejä scope 2 -päästöistä ovat tehtaan toimintaan käytetyn sähköntuotannon päästöt tai toimistorakennuksen lämmittämiseen käytettävän lämmöntuotannon päästöt. 

Tunnistamalla ja mittaamalla scope 2 -päästöt yritykset ymmärtävät, kuinka tärkeää on ostaa kestävää energiaa tai tehdä yhteistyötä toimittajien kanssa päästöjen vähentämiseksi.

Scope 3: Yrityksen elinkaaren epäsuorat päästöt 

Scope 3 kattaa epäsuorat päästöt, jotka liittyvät yrityksen tai organisaation elinkaareen, mutta joita yritys tai organisaatio ei suoraan hallitse. Näitä päästöjä voi syntyä esimerkiksi raaka-aineiden tai tuotteiden hankinnasta, tuotteiden tai palveluiden kuljetuksesta tai jätehuollosta. Esimerkkejä scope 3 -päästöistä ovat päästöt, jotka aiheutuvat tuotteen kuljettamisesta valmistajalta myymälään, jätteen polttamisesta aiheutuvat päästöt tai palveluiden, kuten markkinoinnin tai konsultoinnin, ostamisesta aiheutuvat päästöt. 

Tunnistamalla ja mittaamalla scope 3 -päästöt yritykset voivat työskennellä toimittajiensa, kuljettajiensa ja muiden sidosryhmiensä kanssa päästöjen vähentämiseksi ja siten kokonaisympäristövaikutuksensa pienentämiseksi.

Scope 1, 2 ja 3 -raportoinnilla on useita hyötyjä yrityksille:

Parantaa imagoa: Ympäristövastuullinen raportointi ja päästöjen hallinta parantaa yrityksen imagoa ja lisää sen uskottavuutta asiakkaiden, sijoittajien ja sidosryhmien silmissä.

Kilpailuetua: Ympäristövastuullinen toiminta ja päästöjen hallinta antavat yritykselle kilpailuetua ja mahdollistavat sen erottumisen muista yrityksistä.

Säästöjä: Päästöjen hallinta ja ympäristövastuullinen toiminta voivat johtaa säästöihin, kun yritys tehostaa toimintojaan ja vähentää turhia päästöjä.

Sääntelynmukaisuutta: Ympäristösääntely on yhä tiukempaa ja raportoinnilla yritys varmistaa, että se noudattaa kaikkia sovellettavia sääntöjä ja määräyksiä.

Tietopohja päätöksenteolle: Raportoinnilla yritys saa täydellisen ja ajantasaisen kuvan ympäristövaikutuksistaan, jonka pohjalta se voi tehdä tietopohjaisia päätöksiä ja kehittää ympäristövastuullista toimintaa.

Yhteenvetona voi todeta, että scope 1-, 2- ja 3 -päästöt ovat erilaisia ja niillä voi olla erilaisia ympäristövaikutuksia. Siksi on tärkeää ottaa kaikki kolme huomioon yrityksen tai organisaation kestävän kehityksen parantamiseksi.

-->Lue lisää ilmastoon vaikuttavista päästöistä

New call-to-action

 

Lataa pdf

Haluatko säästää tai tulostaa artikkelin? Lataa artikkeli alta niin saat sen sähköpostiisi. 

Tilaa uutiskirje