Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu

Miten Scope 1, 2 ja 3 eroavat toisistaan

Julkaistu: 2023-02-06 Päivitetty: 2023-02-27 kl. 06:49

Miten Scope 1, 2 ja 3 eroavat toisistaan

Scope 1-, 2- ja 3 -päästöjen parissa työskentely on tärkeä osa yrityksen kestävyysstrategiaa, jolla se pyrkii pienentämään ympäristövaikutustaan. Selvitämme, mitä eroa Scope-luokilla on ja miksi kaikkien kolmen huomioiminen on tärkeää.

Scope 1, Scope 2 ja Scope 3 ovat ympäristöraportoinnissa ja kestävässä kehityksessä käytettyjä termejä, jotka kuvaavat erilaisia kasvihuonekaasupäästöjen lähteitä. Nämä kolme osa-aluetta voivat antaa yrityksille kattavamman kuvan niiden ympäristövaikutuksista, ja nämä lähteet voivat liittyä suoraan tai epäsuorasti organisaatioon tai liiketoimintaan. 

Scope 1: Suorat päästöt 

Scope 1 kattaa yrityksen tai organisaation toimintaan liittyvät suorat päästöt. Scope 1 -luokkaan kuuluvat kaikki yrityksen suorat kasvihuonekaasupäästöt: yrityksen omistamien kiinteistöjen, oman energiantuotannon sekä yrityksen omistamien tai hallinnoimien ajoneuvojen päästöt.

Tunnistamalla ja mittaamalla Scope 1 -päästöt yritykset voivat ryhtyä konkreettisiin toimiin päästöjensä vähentämiseksi. Tämä voi tarkoittaa fossiilisten polttoaineiden korvaamista uusiutuvilla energialähteillä tai energiankäytön tehostamista. 

Scope 2: Epäsuorat päästöt 

Scope 2 kattaa yrityksen tai organisaation toimintaan liittyvät epäsuorat päästöt. Nämä päästöt syntyvät, kun yritys tai organisaatio ostaa energiaa ulkoisesta lähteestä,  esimerkiksi sähköä fossiilisia polttoaineita polttavasta voimalaitoksesta. Esimerkkejä Scope 2 -päästöistä ovat tehtaan toimintaan käytetyn sähköntuotannon päästöt tai toimistorakennuksen lämmittämiseen käytettävän lämmöntuotannon päästöt. 

Tunnistamalla ja mittaamalla Scope 2 -päästöt yritykset ymmärtävät, kuinka tärkeää on ostaa kestävää energiaa tai tehdä yhteistyötä toimittajien kanssa päästöjen vähentämiseksi.

Scope 3: Yrityksen elinkaaren epäsuorat päästöt 

Scope 3 kattaa epäsuorat päästöt, jotka liittyvät yrityksen tai organisaation elinkaareen, mutta joita yritys tai organisaatio ei suoraan hallitse. Näitä päästöjä voi syntyä esimerkiksi raaka-aineiden tai tuotteiden hankinnasta, tuotteiden tai palveluiden kuljetuksesta tai jätehuollosta. Esimerkkejä Scope 3 -päästöistä ovat päästöt, jotka aiheutuvat tuotteen kuljettamisesta valmistajalta myymälään, jätteen polttamisesta aiheutuvat päästöt tai palveluiden, kuten markkinoinnin tai konsultoinnin, ostamisesta aiheutuvat päästöt. 

Tunnistamalla ja mittaamalla Scope 3 -päästöt yritykset voivat työskennellä toimittajiensa, kuljettajiensa ja muiden sidosryhmiensä kanssa päästöjen vähentämiseksi ja siten kokonaisympäristövaikutuksensa pienentämiseksi.

Scope 1, 2 ja 3 -raportoinnilla on useita hyötyjä yrityksille:

Parantaa imagoa: Ympäristövastuullinen raportointi ja päästöjen hallinta parantaa yrityksen imagoa ja lisää sen uskottavuutta asiakkaiden, sijoittajien ja sidosryhmien silmissä.

Kilpailuetua: Ympäristövastuullinen toiminta ja päästöjen hallinta antavat yritykselle kilpailuetua ja mahdollistavat sen erottumisen muista yrityksistä.

Säästöjä: Päästöjen hallinta ja ympäristövastuullinen toiminta voivat johtaa säästöihin, kun yritys tehostaa toimintojaan ja vähentää turhia päästöjä.

Sääntelynmukaisuutta: Ympäristösääntely on yhä tiukempaa ja raportoinnilla yritys varmistaa, että se noudattaa kaikkia sovellettavia sääntöjä ja määräyksiä.

Tietopohja päätöksenteolle: Raportoinnilla yritys saa täydellisen ja ajantasaisen kuvan ympäristövaikutuksistaan, jonka pohjalta se voi tehdä tietopohjaisia päätöksiä ja kehittää ympäristövastuullista toimintaa.

Yhteenvetona voi todeta, että Scope 1-, 2- ja 3 -päästöt ovat erilaisia ja niillä voi olla erilaisia ympäristövaikutuksia. Siksi on tärkeää ottaa kaikki kolme huomioon yrityksen tai organisaation kestävän kehityksen parantamiseksi.

Lataa pdf

Haluatko säästää tai tulostaa artikkelin? Lataa artikkeli alta niin saat sen sähköpostiisi. 

Tilaa uutiskirje