CSRD

ESRS - tämä siitä on hyvä tietää

Julkaistu: 2024-05-15 Päivitetty: 2024-05-15 kl. 06:09

Bryssel

Haluatko perehtyä ESRS:n (European Sustainability Reporting Standards) tärkeimpiin osiin? Kokosimme yhteen perusasiat, jotka siitä on hyvä tietää.

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) astui voimaan 1. tammikuuta 2024. CSRD on osa EU:n kestävän kasvun strategiaa, ja direktiivin tavoitteena on varmistaa läpinäkyvyys kestävyyden osalta sekä luoda paremmat edellytykset EU:n nettonollapäästötavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. ESRS (European Sustainability Reporting Standards) on osa tätä uutta direktiiviä ja tarkoittaa uutta yhteistä raportointistandardia kestävyyden raportointiin.

> Video: Mitä CSRD-direktiivi merkitsee?

Kaksoisolennaisuuden periaate

ESRS perustuu kaksoisolennaisuuden periaatteeseen. Tämä tarkoittaa, että yritysten tulee raportoida paitsi vaikutuksistaan ihmisiin ja ympäristöön, myös siitä, miten sosiaaliset ja ympäristölliset kysymykset luovat taloudellisia riskejä ja mahdollisuuksia yritykselle.

12 raportointialuetta

ESRS kattaa 12 eri raportointialuetta, joista kaksi ensimmäistä koskee kaikkia.

ESRS 1 – Yleiset vaatimukset

Ei sisällä tietojen julkistamisvaatimuksia, vaan määrittelee kestävän kehityksen raportoinnin yleiset periaatteet, kuten käytettävät peruskäsitteet ja vaatimukset raportoinnin esittämiselle.

ESRS 2 – Yleiset tiedot

Määrittelee julkistamisvaatimukset, jotka koskevat kaikkia yrityksiä toimialasta riippumatta ja koskevat kaikkia kestävyyskysymyksiä. ESRS 2 on pakollinen kaikille CSRD:n piiriin kuuluville yrityksille.

Loput kymmenen ESRS-standardia noudattavat olennaisuusperiaatetta eli yrityksen tarvitsee raportoida vain olennaiset tiedot ja voi jättää pois tiedot, jotka eivät ole olennaisia sen liiketoimintamallin ja toiminnan kannalta.

ESRS E1-E5: Ympäristö – Nämä standardit keskittyvät ympäristöasioihin, kuten ilmastonmuutokseen, energiankulutukseen, vedenkäyttöön ja jätehuoltoon.

ESRS S1-S4: Sosiaaliset kysymykset – Tässä käsitellään kysymyksiä, kuten työolosuhteet, ihmisoikeudet, tasa-arvo ja monimuotoisuus.

ESRS G1: Hallinto – Tämä osa käsittelee yhtiön hallinnointia, mukaan lukien kysymyksiä johtajuudesta, liiketoimintaetiikasta ja lakien sekä säädösten noudattamisesta.

ESRS E1 Ilmastonmuutokset
ESRS E2  Saasteet
ESRS E3  Vesivarat ja merelliset resurssit
ESRS E4  Biologinen monimuotoisuus ja ekosysteemit
ESRS E5 Resurssien käyttö ja kiertotalous
ESRS S1 Oma työvoima
ESRS S2 Arvoketjun työntekijät
ESRS S3 Vaikutetut yhteisöt
ESRS S4 Kuluttajat ja loppukäyttäjät
ESRS G1 Liiketoiminnan etiikka


Olennaisuusarviointi ESRS:n mukaan

ESRS edellyttää, että yritykset tekevät vankan olennaisuusarvioinnin varmistaakseen, että kaikki tarpeellinen kestävyystieto, joka on tarpeen direktiivin tavoitteiden ja vaatimusten täyttämiseksi, julkistetaan. Jos yritys katsoo, että jokin kestävyyskysymys ei ole olennaista sen toiminnalle ja jättää siten tiedot pois, yrityksen tulee esittää lyhyt selitys olennaisuusanalyysin johtopäätöksistä kyseisen alueen osalta.

ESRS E1 – Ilmastonmuutokset vaatii yksityiskohtaisemman selityksen johtopäätöksistä sekä tulevaisuuteen suuntautuvan analyysin, koska tämän alueen arvioidaan vaikuttavan laajasti ja systemaattisesti koko talouteen.

ESRS voimaantulo:
  • 2024 suuret yritykset, jotka ovat jo nyt Non Financial Reporting Directiven, NFRD:n, piirissä.
  • 2025 suuret yritykset, jotka eivät aiemmin ole kuuluneet NFRD:n piiriin.
  • 2026 pörssinoteeratut pienet ja keskisuuret yritykset.
  • 2029 EU:n ulkopuoliset yritykset, joilla on suuri liikevaihto EU:ssa toimivassa tytäryhtiössä.

 

Opas:  Kuinka valmistaudut CSRD:ään ja asiakkaiden kestävyysodotuksiin

New call-to-action