Sähkösopimukset, salkunhoito ja sähkökauppa

Sähköfutuurit - mitä niistä tulisi tietää?

Julkaistu: 2024-03-05 Päivitetty: 2024-07-03 kl. 10:09

Mies katsoo tietokonemonitoreja

Futuurimarkkinoilla sähköntuottajat ja -ostajat voivat suojautua spot-hinnan vaihteluilta. Sitä kutsutaan “futuurikaupaksi”. Mitä nämä futuurit ovat?

Moni yritys ostaa sähkönsä mieluummin pidemmän aikavälin hintaan. Sähkön hintaa on mahdollista ns. kiinnittää jopa kymmenen vuotta etukäteen. Mutta miten se onnistuu, kun spot-hinnat vaihtelevat niin suuresti? Sitä varten on NASDAQ Commodities -pörssin futuurimarkkinat, joilla sähköntuottajille ja -ostajille tarjotaan mahdollisuus suojautua spot-hinnan vaihteluilta.

Futuurit ovat niin sanottuja johdannaistuotteita, joilla taataan sähkön hinta ennalta määrätyksi ajaksi: kuukaudeksi, neljännesvuodeksi tai jopa useiksi vuosiksi. Futuurien hinta määräytyy sen mukaan, mikä on markkinoiden näkemys keskimääräisestä spot-hinnasta futuurin käsittämällä ajanjaksolla. Siihen vaikuttavat muun muassa sääennusteet, maakaasun hinta ja ennusteet eri sähköntuotantomuotojen, kuten tuuli- ja ydinvoiman, saatavuudesta. Futuurit elävät koko ajan sitä mukaa, kun sähkön johdannaismarkkinoilla käydään kauppaa.

Mitä sitten ovat edellä mainitut johdannaistuotteet? Johdannaiset ovat sopimuksia, joiden arvo perustuu jonkin perusarvopaperin, hyödykkeen tai muun omaisuuserän arvoon. Näillä markkinoilla sähköfutuurit ovat yksi tärkeimmistä johdannaisista, jotka mahdollistavat osapuolille sopimusten tekemisen tulevasta sähkön hinnasta. Sopimuksen arvo perustuu sähkön markkinahintaan, ja se määräytyy sopimuksen osto- ja myyntihetken välisellä hintaeron perusteella.

Sähköfutuurit tarjoavat tehokkaan keinon suojautua markkinoiden hintavaihteluilta ja varmistaa tulevien hintojen ennustettavuus. Johdannaisten avulla voidaan solmia sopimuksia tietyn määrän sähkön ostamisesta tai myymisestä etukäteen sovitulla hinnalla. Tämä mahdollistaa osapuolille hinnan vakauden ja riskien minimoimisen. Vaikka sähköfutuurit voivat olla monimutkaisia instrumentteja, jotka edellyttävät huolellista riskienhallintaa, niiden avulla voidaan myös hyötyä markkinoiden muutoksista ja luoda kilpailuetua.

Sähköfutuurien vaikutus energianhintaan

Sähköfutuurien vaikutus energian hintaan on monitahoinen. Futuurikauppa perustuu tulevaisuuden hintojen ennustamiseen ja sopimusten solmimiseen nykyhetkellä, ja nämä päätökset voivat vaikuttaa suoraan markkinahintoihin. Kun sähköfutuureilla spekuloidaan tulevasta hintakehityksestä, se voi luoda painetta hintoihin joko nostamalla tai laskemalla niitä. Toisaalta sähköfutuurit voivat myös toimia vakauttavana tekijänä markkinoilla, vähentäen hintavaihteluita ja luoden ennustettavuutta toimijoille.

Futuurit ovat erityisen tärkeitä yrityksille, joilla on kiinteähintaisia sähkösopimuksia, sillä futuurit vaikuttavat suoraan kiinteähintaisten sähkösopimusten hintoihin. Kun sähkön vähittäismyyjä solmii asiakkaan kanssa uuden kiinteähintaisen sähkösopimuksen, hän hankkii tukkumarkkinoilta asiakkaan arvioidun kulutuksen mukaisen määrän futuureja. Näistä futuureista muodostuu lopullinen hinta kiinteähintaiselle sopimukselle, johon lisätään myyjän marginaali ja perusmaksu.

Pörssisähköasiakkaat eivät tarvitse sähköfutuureita. He maksavat sähköstään pörssin reaaliaikaisen tuntihinnan ja oman kulutuksensa perusteella. Tämä mahdollistaa heille aktiivisen sähkön hintojen seurannan ja oman sähkönkulutuksen optimoinnin edullisimmille tunneille. 

Sähköfutuurit tulevaisuudessa

Sähköfutuurien merkitys energiamarkkinoilla kasvaa, kun energiantuotannon ja -kulutuksen muutokset lisäävät hintavaihteluiden riskiä. Tulevaisuudessa sähköfutuurit voivat olla entistä keskeisempiä välineitä hintariskien hallinnassa ja markkinoiden tehokkuuden lisäämisessä.

Digitalisaation ja teknologisten innovaatioiden myötä sähköfutuurien käyttö voi myös kehittyä entistä monipuolisemmaksi. Esimerkiksi kehittyneiden algoritmien avulla futuurikauppa voi tulevaisuudessa tapahtua entistä nopeammin ja tarkemmin, mahdollistaen paremman riskienhallinnan ja ennustettavuuden. 

Miten sähköä käytännössä ostetaan? Mitä seikkoja yrityksen pitää ottaa huomioon? Voit lukea tärkeimmistä näkökohdista sähkön ostamisessa tästä