EPD

Vastuullisuusraportti - täydellinen opas

Julkaistu: 2019-06-03 Päivitetty: 2023-12-14 kl. 11:48

Hållbarhetsredovisningen - din kompletta guide - logo

Avoimuutta ja kestävää kehitystä koskevat vaatimukset kasvavat kaiken aikaa, ja nykyinen lakisääteinen vastuullisuusraportti koskettaa yhä useampia yrityksiä. Kuluttajat ja sijoittajat odottavat markkinoitavien tavaroiden ja palveluiden tuottamista mahdollisimman kestävällä ja ympäristöystävällisellä tavalla, ja siksi on tullut yhä tärkeämmäksi kyetä osoittamaan, että toiminta on kestävän kehityksen mukaista. Kerromme lisää vastuullisuusraportista ja autamme sinua oppaamme avulla laatimaan täydellisen raportin.

Vastuullisuusraporttia koskeva laki

Suomessa astui 2017 voimaan uusi laki vastuullisuusraporteista. Laki perustuu EU direktiiviin ja merkitsee, että Suomen suurilta yrityksiltä edellytetään vastuullisuusraporttia. Raportointivelvoite koskee suuria, yleisen edun kannalta merkittäviä yhtiöitä, eli listayhtiöitä, luottolaitoksia ja vakuutusyhtiöitä, joiden henkilömäärä ylittää tilikauden aikana keskimäärin 500 henkeä. Lisäksi yhtiön liikevaihdon tulee olla yli 40 miljoonaa euroa tai taseen 20 miljoonaa euroa.

Vastuullisuusraportin tarkoitus

Vastuullisuusraportin tarkoituksena on mitata, esittää ja ottaa vastuuta siitä, miten oma yritys on edistänyt kestävää kehitystä. Raportin pitäisi antaa tasapainoinen ja rehellinen kuva saavutetuista kestävyystuloksista, mikä tarkoittaa, että raportissa otetaan huomioon sekä myönteiset että kielteiset asiat. Raportti sisältää yleensä johdannon, jossa rajataan sisältö, ja sen jälkeen on vuorossa kolme erilaista tiedonantoa: strategia ja profiili, kestävän kehityksen ohjaus ja tuloksia kuvaavat tunnusluvut.

EPD vastuullisuusraportissa

EPD (Environmental Product Declaration) on ympäristömerkintä, joka perustuu suurimmalta osin elinkaarianalyysiin. Se kertoo, kuinka suuri ympäristövaikutus tuotteella tai palvelulla on koko elinkaarensa aikana. EPD:hen liittyy useita etuja, joihin kuuluu esimerkiksi vastuullisuusraporttiin liittyvä ympäristöseloste. EPD:n avulla kirjanpitoon liittyvää työtä helpotetaan, sillä sen jälkeen on jo olemassa määrällisiä tietoja, jotka osoittavat todellisen ympäristövaikutuksen. Tämä on avoin ja uskottava tapa osoittaa vastuullisuutta yrityksenä.

aiti ja lapsi veden vieressaOte oppaasta

Oppaassamme esitellään erilaisia neuvoja työn aloittamiseen ja täydellisen vastuullisuusraportin laatimiseen. Kolmantena aiheena on “rajaaminen määrittämällä olennaiset alueet ja indikaattorit. Vastuullisuusraportti on rajattava selvästi, ja oppaassa neuvotaan, miten voi löytää oikean tavan, joka heijastaa yhtiön taloudellisia, ympäristöön liittyviä ja sosiaalisia vaikutuksia. Samalla tulee selostaa, mitkä ovat yrityksen sidosryhmät ja miten yritys on ottanut huomioon heidän odotuksensa ja kiinnostuksensa rajausta tehdessään. Yksi yleinen virhe on sallia tietojen saatavuuden hallita sitä, mitä raportoidaan. Sen sijaan kannattaa näyttää, mitkä asiat ovat yrityksessä erityisen tärkeitä, ja valita alueet, joita sidosryhmät pitävät tärkeinä.

Yhteenveto

Vastuullisuusraportoinnista on tullut laillinen vaatimus suurille yrityksille vuodesta 2017 lähtien, mutta se on merkityksellinen myös keskisuurille ja pienille yrityksille. Sekä kuluttajat että sijoittajat asettavat yhä enemmän vaatimuksia vastuullisuustyölle ja avoimuudelle. Vastuullisuusraportin tarkoituksena on mitata, esittää ja ottaa vastuuta siitä, miten oma yritys on edistänyt kestävää kehitystä. Raportissa on otettava huomioon yrityksen toiminnan myönteiset ja kielteiset vaikutukset.

Vastuullisuusraportin laatimisen helpottamiseksi voidaan käyttää ympäristöselosteita, jotka osoittavat tuotteen tai palvelun ympäristövaikutukset koko elinkaaren ajan. EPD perustuu suurelta osin elinkaarianalyyseihin, mikä tarkoittaa, että saatavilla olevat ympäristötiedot ovat kvantifioituja ja näin ollen ymmärrettäviä. Lataa oppaamme, jossa on hyödyllisiä neuvoja täydellisen vastuullisuusraportin laatimiseen.

vastuullisuusraportti