Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu, Uusiutuva energia, Fossiilivapaa

Vattenfall tähtää nettonollaan vuoteen 2040 mennessä

Julkaistu: 2021-09-28 kl. 10:24

Vattenfall tähtää nettonollaan vuoteen 2040 mennessä

Vattenfall on päättänyt tiukentaa entisestään päästövähennystavoitteitaan vuodesta 2030 eteenpäin, tähdäten nettonollaan vuoteen 2040 mennessä. Uusilla tavoitteilla pyritään auttamaan pitämään maapallon lämpeneminen enintään 1,5 Celsius-asteessa.

Mitä nettonolla tarkoittaa? Hiilineutraaliuden, jossa oma toiminta ei vaikuta ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuteen, voi saavuttaa kahdella tavalla: joko vähentämällä päästöt nollaan tai kompensoimalla päästöt niin sanottuun nettonollaan. Koska päästöjen vähentäminen nollaan on käytännössä usein vaikeaa, tavoitteena on usein nettonolla eli hiilineutraaliuden saavuttaminen laskennallisesti. Eli omia päästöjä vähennetään niin paljon kuin mahdollista ja loput kompensoidaan niin sanotuilla negatiivisilla päästöillä – kasvattamalla hiilinieluja tai tukemalla päästövähennyksiä muualla.

Lokakuussa 2019 SBTi hyväksyi Vattenfallin ilmastotavoitteet lämpenemisen 2 Celsius-asteeseen rajoittamisen tavoitteen mukaisina. Nyt Vattenfall on päättänyt ottaa uuden askeleen päästöjen vähentämiseksi entisestään 1,5 asteen rajoituspyrkimyksen mukaisesti, joka on Pariisin ilmastokokouksen kunnianhimoisin skenaario.

- Ilmastokriisi on totta, ja sen lisäksi, että meillä on velvollisuus lisätä ponnistelujamme ja toimia nopeasti, näemme myös monia mahdollisuuksia, joita tarjoutuu sen johdosta, että Vattenfall on johtavia energia-alan toimijoita. Kahden asteen tavoitteeseen pääsy ei riitä. 0,5 asteen ero on todella tärkeä askel kohti fossiilivapaata elämää yhden sukupolven aikana, sanoo Vattenfallin toimitus- ja konsernijohtaja Anna Borg.

- Jo vuonna 2020 saavutimme 2 asteen SBTi-tavoitteemme absoluuttisten CO2-päästöjen vähentämisestä lähes 40 prosentilla vuodesta 2017, kymmenen vuotta edellä aikataulusta. Nyt jatkamme samaa nopeutettua tahtia. Tämä tarkoittaa, että vähennämme päästöjemme intensiteettiä yli 77 prosentilla vuodesta 2017 vuoteen 2030. Sitoudumme myös nettonollatavoitteeseen vuoteen 2040 mennessä, mikä tarkoittaa, että saavutamme nettonollapäästöt koko arvoketjussamme vuoteen 2040 mennessä. On tärkeää, että käytämme asiantuntemustamme ja markkina-asemaamme auttaaksemme asiakkaitamme ja toimittajiamme hiilipäästöjen vähentämisessä. Siksi olemme asettaneet myös tuotteiden ja palvelujen toimittajillemme 50 %:n päästöjenvähennystavoitteen.

Näin Vattenfall saavuttaa vuoden 2030 sitoumuksensa:

  • hiilen käytöstä luopuminen kaikessa toiminnassa muuttamalla kaksi viimeistä hiililämpövoimalaa, Moabit ja Reuter West Berliinissä, biopolttoaineen, lämpöpumppujen, sähkö-lämpötekniikan ja maakaasun yhdistelmällä toimivaksi
  • nelinkertaisen tuuli- ja aurinkovoiman lisääminen kantaverkkoon Vattenfallin käytössä olevaan määrään verrattuna
  • yhteistyökumppaneiden ja yhteiskunnan auttaminen teollisuusprosessien sähköistämisessä muun muassa teräs- ja betoniteollisuudessa, raskaissa kuljetuksissa ja kemianteollisuudessa, mikä mahdollistaa päästöjen vähentämisen myös oman arvoketjun ulkopuolella
  • käytössä olevien sähköautojen latauspisteiden 25-kertaistaminen vuoteen 2020 verrattuna

- Hiilen käytöstä luopuminen edustaa seuraava vaihetta matkalla hiilipäästöjen vähentämiseksi: päästömme ovat vähentyneet yli 22 miljoonasta CO2-tonnista vuonna 2017 noin 12 miljoonaan tonniin vuonna 2020, ja uudet investoinnit antavat meille joustavia ja kestäviä keinoja päästöjen vähentämiseen alle 6 miljoonaan tonniin vuonna 2030 ja auttavat saavuttamaan toimintojen nettonollapäästöt vuoteen 2040 mennessä, sanoo Vattenfallin vastuullisuusjohtaja Annika Ramsköld.

Vattenfall on sitoutunut saavuttamaan nettonollapäästöt koko arvoketjussaan vuoteen 2040 mennessä, mikä tarkoittaa, että vuonna 2040 yhtiön nopeampi hiilipäästöjen vähentämistahti on jatkunut ja kaikki CO2-päästöt koko arvoketjussa, toimittajien ja asiakkaiden päästöt mukaan lukien, on joko eliminoitu tai kompensoitu negatiivisista päästöistä saaduilla sertifikaateilla.

Tietoja SBTi:stä:

SBTi on CDP:n1, YK:n Global Compact -aloitteen, WRI:n2 ja WWF:n yhteishanke. Yhteistyöllä luodaan menetelmät, joiden avulla määritellään, miten paljon ja miten nopeasti yritysten on vähennettävä kasvihuonekaasupäästöjään voidakseen täyttää Pariisin sopimuksen tavoitteet maapallon lämpenemisen rajoittamiseksi reilusti alle 2 Celsius-asteeseen yli teollisuuden aikakautta edeltävän tason ja edistääkseen pyrkimyksiä rajoittaa lämpeneminen 1,5 asteeseen.

1: CDP = Carbon Disclosure Project

2: WRI = World Resources Institute

Lataa pdf

Haluatko säästää tai tulostaa artikkelin? Lataa artikkeli alta niin saat sen sähköpostiisi. 

Tilaa uutiskirje