Kuinka ostat sähköä

Sähkön ostaminen saattaa tuntua monimutkaiselta. Olemme koonneet yhteen asiat, jotka sinun tulee tietää ostaessasi sähköä.

Tuggen power station 04_1920 (1)

Kuinka ostat sähköä

Sähkön ostaminen saattaa tuntua monimutkaiselta. Sinun tulee ymmärtää, kuinka sähkömarkkinat toimivat. Sinun on tiedettävä, mitä riskejä sähkökauppaan sisältyy ja päätettävä, kuinka hallitset riskit. Sinulla pitää myös olla tietoa siitä, kuinka yrityksestäsi voi tulla entistä energiatehokkaampi.

Olemme koonneet tähän tietoa, jota tarvitset ostaessasi sähköä.

Kappale 1

Sähköverkko ja sähkönjakelu

Sähköverkko jakaantuu kantaverkkoon, suurjännitteisiin jakeluverkkoihin ja jakeluverkkoihin. Kantaverkko on koko maan kattava suurjänniteverkko, johon ovat liittyneet suuret voimalaitokset, tehtaat sekä jakeluverkot. Fingrid vastaa sähkön siirtojärjestelmän toimivuudesta Suomen kantaverkossa.

Sähkönjakelumarkkinoilla on paikallinen monopoli. Tämä tarkoittaa, että verkkoa ylläpitävällä yrityksellä on yksinoikeus jakaa sähköä sähköverkossaan. Toisin kuin sähkönjakelu, sähkönmyynti on markkina, jossa kilpailu on avointa. Tämä tarkoittaa, että sinä asiakkaana voit valita laajasta sähköntoimittajien joukosta.

Sähköverkko- ja sähkönjakelu -sivulla kerromme, kuinka sähköverkko rakentuu ja mikä on sähkönjakelun ja sähkönmyynnin ero.

Käytännön oppaasi

Sähköä pitää helposti yksinkertaisena ja itsestäänselvänä asiana, mutta sähkömarkkinat koostuvat joukosta tekijöitä. Niiden kaikkien on toimittava, jotta sähköjärjestelmä toimii.

Vattenfall Sähkömarkkinat - sähkön käyttäjän perusopas

Kappale 2

Tehotasapaino

Sähköä ei voida varastoida suuria määriä. Siksi on tärkeää, että sähkön tuotannon ja kulutuksen välillä on tasapaino joka hetki. Tätä kutsutaan tehotasapainoksi. Kun tasapaino vallitsee, sähköverkko on vakaa. Tällöin sähköverkon taajuus on 50,0 hertsiä.

Suomessa Fingrid vastaa sähköverkon tasapainosta ja häiriöiden ehkäisemisestä. Sähköntuottajat ovat kuitenkin vastuussa siitä, että sähköä tuotetaan ja kulutetaan sama määrä.

Tehotasapainon säilyttämiseen on useita keinoja. Mitä ne ovat ja kuinka niitä käytetään, selviää Tehotasapaino-sivulla.

 

nord1200

Kappale 3

Sähkömarkkinoiden toimijat

Monet erilaiset toimijat ovat mukana sähkön toimituksessa sähkön tuottajasta aina sähkön käyttäjään. Verkon haltijoiksi kutsutaan niitä yrityksiä, jotka omistavat verkon ja jakelevat sähköä. Sähkönmyyntiyrityksiksi kutsutaan niitä, jotka myyvät sähköä loppuasiakkaalle. Kantaverkosta vastaa Suomessa FIngrid. Sen lisäksi on myös tasevastaavia, jotka huolehtivat siitä, että sähköverkon tasapaino säilyy.

Sähkömarkkinoiden toimijat -sivulla kerromme eri toimijoista ja mikä rooli niillä on Suomen sähkömarkkinoilla.

Kappale 5

Kestävä kehitys ja sosiaalinen sitoutuminen

Vastuullisuustyö on olennainen osa Vattenfallin työtä ilmastoälykkäämmän elämän puolesta. Tavoitteemme on mahdollistaa fossiilivapaa elämä yhden sukupolven aikana. Saavuttaaksemme sen ei riitä, että muutamme omia toimintojamme. Työskentelemme myös asiakkaidemme, yhteistyökumppaneiden ja toimittajien kanssa kehittääksemme innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja.

Yksi tärkeä aloite, jossa Vattenfall on mukana on HYBRIT, joka pyrkii kehittämään fossiilivapaata terästä. Sillä tulee olemaan suuri merkitys hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä sekä Suomessa että Ruotsissa.

Kestävä kehitys ja sosiaalinen sitoutuminen -sivulla kerromme lisää siitä, miten Vattenfall työskentelee kestävyyden hyväksi. Sieltä löydät myös tietoa siitä, kuinka pysyt paremmin ajan tasalla yrityksen energiahuollosta ja voit tehdä ympäristön kannalta parempia valintoja.

Kappale 6

Energiasiirtymä

Kestävä tulevaisuus vaatii sitoutumista kaikilta yhteiskunnan osilta. Sähkönkulutuksemme lisääntyy ja meidän tulee yhdessä kehittää uusia tapoja tuottaa sähköä.

Vesivoima on tänä päivänä Pohjolan tärkein uusiutuvan energian lähde. Vettä täynnä olevat altaat voivat toimia ikään kuin akkuna. Samanaikaisesti Vattenfall investoi voimakkaasti tuulivoimaan. Tuulivoimaa tarvitaan kattamaan lisääntynyt sähkön kulutus.

Energiasiirtymä-osiossamme kerromme kehityshankkeistamme, jotka auttavat meitä ottamaan seuraavan askeleen vastuullisuustyössä.

Bosch

Kappale 7

Energiatehokkuus

Lisäämällä toiminnan energiatehokkuutta luot kestävyyttä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ilmaston kannalta. Monesti varsin yksinkertaiset toimenpiteet auttavat pienentämään energiankulutusta. Usein vaaditaan vain pieniä investointeja, tai ei edes niitä.

Energiatehokkuussivullamme kerromme, mitä esteitä energiatehokkuuden tiellä on ja kuinka ne voidaan voittaa. Käymme myös läpi yksinkertaisia toimenpiteitä, joihin voit ryhtyä tehdäksesi toiminnastasi energiatehokkaamman.

 

Kappale 8

Sähkönkulutus – kiinteistöt ja infrastruktuuri

On monia asioita, joita voi tehdä, kun haluaa pienentää kiinteistön sähkönkulutusta. Osa toimenpiteistä on yksilöllisiä yksittäiselle kiinteistölle, kuten ikkunoiden tiivistäminen tai valaistuksen läpikäyminen. Muut toimenpiteet koskevat alueen infrastruktuuria. Luodaksemme kestävämmän yhteiskunnan meidän tulee tarkastella kokonaisuutena, kuinka energiaa voidaan käyttää alueella. Esimerkiksi teollisuuden hukkalämpö saattaa olla toiselle kiinteistölle energialähde.

Sähkönkulutus – kiinteistöt ja infrastruktuuri -sivulla käymme läpi, mitä voit tehdä sähkönkulutuksen pienentämiseksi. Annamme myös vinkkejä sähköntoimittajan valitsemiseksi kiinteistö- tai infrastruktuuriyritykselle.

Large Screen 72 DPI-Vattenfall_industrial_plant_steel-1

Kappale 9

Sähkönkulutus teollisuudessa

Monelle teollisuusyritykselle sähkö on suuri menoerä. Sen vuoksi on erityisen tärkeää, että yrityksellä on hyvä sähkösopimus ja että se pyrkii tehostamaan energiankulutusta. Energiatehokkuus hyödyttää sitä paitsi koko yhteiskuntaa, sillä teollisuuden osuus kokonaissähkönkulutuksesta on suuri.

Teollisuusyritys voi melko yksinkertaisilla toimenpiteillä vähentää energiakustannuksia jopa 20 prosenttia. Se voi myös ansaita rahaa sopeuttamalla sähkönkulutusta tehotasapainon säilyttämiseksi. Olemme koonneet neuvoja ja vinkkejä sinulle, jonka vastuulla on sähkön ostaminen teollisuusyritykselle.

Kappale 10

Sähkön julkinen kilpailutus

Sähkön julkinen kilpailutus voi tuntua melko monimutkaiselta ja on tärkeää tehdä se oikein. Jos kilpailutus toteutetaan huonosti, tulos voi olla epätyydyttävä ja suorastaan toinen kuin mitä oli alun perin ajateltu. Sähkön hintataso voi myös olla lopulta korkeampi.

Mitkä tekijät ovat tärkeitä, jotta onnistut sähköenergian julkisessa kilpailutuksessa? Käymme sitä seuraavassa sivullamme Sähkön julkinen kilpailutus.

Kappale 11

Lait ja verot

Sähkömarkkinoita säätelee joukko lakeja, sääntöjä ja veroja. Maksamme kaikki veroa käyttämästämme sähköstä, mutta tietyillä toiminnoilla on oikeus hakea veronpalautusta.

Suurten yritysten tulee noudattaa tiettyjä sääntöjä, mitä tulee vastuullisuusraportointiin ja energiakatselmukseen.

Lue lisää Lait ja verot -sivulta. 

Lataa