Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu

5 askelta kohti pk-yrityksen kestävää toimintaa

Julkaistu: 2024-04-12 Päivitetty: 2024-05-16 kl. 08:57

ilmakuva metsästä

 

Pk-yritysten vastuullisuuden on lisäännyttävä, jotta ne eivät tipu pois hankintaketjuista. Monelle pk-yritykselle ensimmäinen askel kohti kestävämpää toimintaa voi tuntua ylivoimaiselta, kun otetaan huomioon, miten laajasti erilaisia toimenpiteitä ja muutoksia saatetaan tarvita. Listasimme keskeiset toimenpiteet, joilla yritys pääsee kestävyystyössään alkuun.

Suurille ja keskisuurille yrityksille vastuullisuudesta on jo tullut olennainen osa liiketoimintaa. Pienyritysten osalta näin ei ole vielä käynyt, vaikka ne useiden tutkimusten mukaan kokevatkin kestävän kehityksen ja vastuullisuuden merkittäväksi asiaksi.

Suuryryrityksiin verrattuna pk-yrityksillä on etuja: ne voivat toimia ketterämmin myös vastuullisuustyössään ja hallita helpommin omia toimitusketjujaan. Lisäksi omistajat ja hallitus ovat usein lähempänä ja voivat tukea ja ohjata yrityksen vastuullisuustyötä.

Taloudellisia näkökohtia ei kannata unohtaa. Rahoittajat ja lainanantajat tutkivat nykyään tarkkaan yrityksen vastuullisuutta. Vastuullisesti toimiva pienyritys tulee saamaan todennäköisesti tulevaisuudessa paremmin ja halvempaa rahoitusta. Vastuullisuuden ohittaminen saattaa siis tulla kalliiksi.

> Lue myös: CSRD:n kestävyysvaatimukset vaikuttavat alihankkijoihin

Näin voit edetä vaihe vaiheelta:

Vaihe 1: Tarkastele omaa toimintaasi

Ytyksen vastuullisuustyö alkaa omien toimintojen perusteellisesta tarkastelusta. On tärkeää tunnistaa ja seurata niitä toimintoja, jotka tuottavat eniten päästöjä. Näitä voivat olla esimerkiksi kuljetukset, energiankulutus ja materiaalien hankinta.

Kuljetukset: Analysoi kuljetusreittien tehokkuutta, ajoneuvojen polttoaineenkulutusta ja mahdollisuuksia siirtyä vähäpäästöisempiin vaihtoehtoihin.
Energiankulutus: Mittaa kokonaisenergiankulutus ja selvitä, kuinka suuri osa siitä on uusiutuvista lähteistä. Harkitse energiatehokkuustoimia ja siirtymistä uusiutuvaan energiaan.
Materiaalien käyttö: Arvioi hankittavien materiaalien ilmastovaikutukset ja etsi kestävämpiä vaihtoehtoja.

> Tutustu: Ilmastoon vaikuttavat päästöt (scope 1, 2 ja 3)

Vaihe 2: Aseta tavoitteet ja toimintasuunnitelma

Kun olet tunnistanut suurimmat päästölähteet, on aika asettaa konkreettisia, mitattavissa olevia tavoitteita päästöjen vähentämiseksi. Tässä vaiheessa on tärkeää:

Tavoitteiden asettaminen: Määritä selkeät lyhyen ja pitkän aikavälin päästövähennystavoitteet. Esimerkiksi, kuinka paljon päästöjä tulee vähentää vuosittain seuraavan viiden vuoden aikana.
Henkilöstön osallistaminen: Kehitä toimintasuunnitelma yhdessä henkilöstön kanssa. Tämä lisää sitoutumista ja mahdollistaa parempien, innovatiivisten ratkaisujen löytämisen.
Seuranta ja raportointi: Aseta säännölliset seurantapisteet ja pidä tiimi ajan tasalla edistymisestä.

Vaihe 3: Ota tavarantoimittajat mukaan

Tavarantoimittajien ympäristövaikutukset voivat olla merkittäviä, ja yhteistyö heidän kanssaan on keskeistä kestävien toimintatapojen edistämisessä.

Keskustelut tavarantoimittajien kanssa: Selvitä heidän ympäristövaikutuksensa ja keskustele keinoista, joilla ympäristökuormaa voidaan yhdessä vähentää. Laadi yhteinen toimenpidelista yhteisten tavoitteiden pohjalta.

Vaihe 4: Ota asiakkaat mukaan

Asiakkaiden odotukset ja tarpeet muuttuvat yhä ympäristötietoisemmiksi, joten on tärkeää ottaa heidät mukaan kestävän kehityksen prosessiin.

Keskustelut asiakkaiden kanssa: Kartoita asiakkaiden ja heidän asiakkaidensa odotukset ja kehitä palveluita, jotka vastaavat näitä odotuksia ympäristöystävällisellä tavalla.
Yhteistyöhön perustuva suunnittelu: Suunnittele yhdessä asiakkaiden kanssa ratkaisuja, jotka edistävät molempien osapuolten ympäristötavoitteita.

Vaihe 5: Kumppanuus

Kumppanuudet yritysten välillä ovat arvokkaita, ja ne voivat auttaa saavuttamaan kestävyystavoitteita tehokkaammin.

Strategiset kumppanuudet: Etsi kumppaneita, jotka jakavat samat arvot ja kestävyystavoitteet. Yhteiset projektit ja aloitteet voivat laajentaa vaikutustanne ja parantaa markkina-asemaa.

Edellä mainitut vaiheet antavat yrityksille selkeän reitin kohti vastuullisempaa toimintaa ja auttavat samalla vähentämään ilmastovaikutuksia tehokkaasti. Kunkin vaiheen huolellinen toteutus ja jatkuva kehitys varmistavat, että yritys ei ainoastaan vastaa kasvaviin ympäristöhaasteisiin, vaan se voi myös parantaa kilpailukykyään kestävän kehityksen kautta.

Haluatko lukea lisää? Lataa alta oppaamme.

New call-to-action