CSRD

CSDDD vahvistaa ihmisoikeuksia liike-elämässä

Julkaistu: 2024-05-06 kl. 09:43

Helsinki

EU on valmistelemassa uutta askelta kestävyyden ja oikeudenmukaisuuden edistämiseksi liike-elämässä. Tämä toteutetaan Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) -direktiivillä, jonka kunnianhimoisena tavoitteena on integroida ihmisoikeudet ja ympäristönsuojelu yritysten ydintoimintoihin. Miksi yritysten tulisi olla kiinnostuneita tästä ja mitkä ovat sen käytännön vaikutukset liiketoimintaan?

Mikä on CSDDD (CS3D)?

EU haluaa, että yritykset asettavat ihmisoikeuksien ja planeettamme suojelun aktiivisesti etusijalle. CSDDD pyrkii muuttamaan tämän vision todellisuudeksi vaatimalla yrityksiä ottamaan vastuun omasta toiminnastaan, tytäryhtiöistään ja koko toimitusketjustaan. Vastaavanlaisia aloitteita on jo nähty Ranskan ”law of the vigilance” -hankkeessa ja vastaavaa lainsäädäntöä on myös Saksassa, mutta CSDDD tähtää laajempaan ja yhtenäisempään soveltamiseen koko EU:ssa.

Mitä tämä tarkoittaa yrityksille?

Direktiivi vaatii yrityksiä osoittamaan ”asianmukaista huolellisuutta” kaikessa, sisäisistä prosesseista ulkoisiin kumppanuuksiin. Kun CSDDD-direktiivi tulee voimaan, yritysten on paneuduttava tarkemmin siihen, miten ne ja niiden kumppanit toteuttavat liiketoimintaansa. Tämä edellyttää perusteellista arviointia mahdollisten ihmisoikeus- ja ympäristöriskien tunnistamiseksi. Tämän jälkeen on tärkeää luoda suunnitelmia riskien torjumiseksi, pienentämiseksi tai jopa eliminoimiseksi.

CSDDD täydentää jo hyväksyttyä Corporate Sustainability Reporting -direktiiviä (CSRD) ja vaatii yrityksiä laatimaan toimintasuunnitelmia, jotka ovat linjassa CSRD:n raportointivaatimusten kanssa. Tämä takaa suunnitelman yhtenäisyyden ja estää päällekkäisen työn. Yhdessä CSRD ja CSDDD pyrkivät edistämään avoimuutta, vastuullista toimintaa ja ihmisoikeuksien sekä ympäristön suojelua.

Mitä nyt tapahtuu?

Direktiivi hyväksyttiin 24. huhtikuuta EU-parlamentissa äänin 374 puolesta ja 235 vastaan. Tämä tarkoittaa, että jäljellä on enää EU:n jäsenmaiden virallinen hyväksyntä direktiiville. Tämän jälkeen jokaisen EU-jäsenmaan on sisällytettävä direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään kahden vuoden aikana.

Yritysten on tämän myötä pohdittava, miten ne voivat noudattaa Pariisin ilmastosopimusta ja tehdä voitavansa biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi sekä orjuuden ja lapsityön poistamiseksi. Mikäli yritykset laiminlyövät velvoitteensa, ne saattavat joutua kohtaamaan seuraamuksia ja vastuuseen vahingoista.

Keitä direktiivi koskee?

Direktiivi koskee EU-maiden yrityksiä ja EU:n ulkopuolisia yrityksiä, joilla on toimintaa EU:ssa ja jotka täyttävät tietyt vaatimukset. CSDDD-sääntöjen soveltaminen alkaa vuonna 2027 koskien suurimpia yrityksiä:

  • Vuodesta 2027 lähtien yritykset, joilla on yli 5 000 työntekijää ja kokonaisliikevaihto yli 1 500 miljoonaa euroa.
  • Vuodesta 2028 yritykset, joilla on yli 3 000 työntekijää ja kokonaisliikevaihto yli 900 miljoonaa euroa.
  • Vuodesta 2029 yritykset, joilla on yli 1 000 työntekijää ja kokonaisliikevaihto yli 450 miljoonaa euroa. 

Vuosilukuihin voi tulla vielä muutoksia.

Direktiivillä ei ole suoraan vaikutusta pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, mutta välillisiä vaikutuksia voi esiintyä suuryritysten tarkastellessa toimitusketjujaan.

Lataa pdf

Haluatko säästää tai tulostaa artikkelin? Lataa artikkeli alta niin saat sen sähköpostiisi. 

Tilaa uutiskirje