Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu, Uusiutuva energia

Yritykset investoivat lähivuosina aurinkosähköön ja lämpöpumppuihin

Julkaistu: 2021-04-19 Päivitetty: 2024-05-16 kl. 08:12

aurinkopaneelit

Suomalaisyritysten lähitulevaisuuden energiainvestoinnit kohdistuvat aurinkosähköön, lämpöpumppuihin sekä hiilineutraaliutta ja kysyntäjoustoa edistäviin ratkaisuihin, selviää Motivan ja Energiaviraston tuoreesta kyselystä. 

Yritysten energiatulevaisuuden näkymät 2021 -kysely selvitti, miten suomalaisyritykset aikovat ratkoa toiminnassaan ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä energiahaasteita sekä millaisiin energiatehokkaisiin ja vähäpäästöisiin ratkaisuihin yritykset ovat kiinnostuneita investoimaan tulevina vuosina.

Kyselyyn vastasi helmikuussa 2021 yhteensä 220 henkilöä energiatehokkuussopimukseen liittyneistä teollisuuden, energia-alan sekä kiinteistö- ja palvelualan yrityksistä. Sopimukseen liittyneiden yritysten toimet ovat tärkeässä roolissa, sillä niiden osuus Suomen kokonaisenergiankäytöstä on yli puolet.

Eurot suurin kannustin

Vastaajista 90 % uskoo, että yrityksen energiatehokkuus paranee seuraavan 5–10 vuoden aikana. Määrä kasvoi lähes kymmenyksellä kahden vuoden takaiseen kyselyyn verrattuna. Vastaajista 73 % uskoo, että yrityksen investoinnit energiatehokkuuteen lisääntyvät. Vuonna 2019 vastaava osuus oli 60 %.

Kustannussäästöt ovat edelleen merkittävin kannustin yritysten energiatehokkuusinvestointeihin. Vastaajista 79 % nimeää sen merkittävimmäksi syyksi investointiin. Muiksi tärkeimmiksi syiksi yli puolet vastaajista nosti vastuullisuustavoitteiden saavuttamisen ja laiteuusinnat. Näiden merkitys on kasvanut vuoden 2019 tilanteeseen verrattuna.

Kiinnostaako sinua teollisuusyrityksen sähkönkulutus ja miten voit saada säästöjä aikaan? Siitä voit täältä.

Energiatehokkaampi kiinteistötekniikka houkuttaa

Lähes 60 % arvioi lähivuosien energiatehokkuusinvestointiensa kohdistuvan kiinteistötekniikkaan.  Teollisuuden sekä kiinteistö- ja palvelualan vastaajista lähes 70 % aikoo investoida uuteen energiatehokkaaseen kiinteistötekniikkaan.

Noin puolet yrityksistä teollisuudessa ja energia-alalla uskovat investoivansa myös tuotantoprosessin energiankäytön tehostamiseen. Yli 90 % vastaajista sanoo yrityksen ottavan energiatehokkuuden huomioon aina tai useimmiten korvaus- tai uusinvestointien sekä prosessimuutosten yhteydessä.

Kiinnostaako kiinteistöyhtiön sähkönkulutus? Siitä voit lukea täältä.

Aurinkosähkö yhä kiinnostavin investointikohde

Yritykset arvioivat lähitulevaisuuden energiainvestointiensa todennäköisimmin kohdistuvan aurinkosähköön (34 % vastaajista), hukkalämpöä hyödyntäviin suuriin lämpöpumppuihin (32 % vastaajista), hiilineutraaliutta edistäviin ratkaisuihin (30 % vastaajista) sekä lämpöä ja jäähdytystä tuottaviin lämpöpumppuihin (28 % vastaajista).

Aurinkosähkö kiinnostaa eniten palvelualan yrityksiä, joista yli puolet arvioivat investoivansa siihen. Teollisuuden ja energia-alan yrityksille puolestaan eri energiaratkaisuista todennäköisin on investointi suuriin lämpöpumppuihin, joiden avulla hukkalämpöä voi hyödyntää. Kahden vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna kaikkien vastaajien osalta eniten on kasvanut kiinnostus lämpöpumppuinvestointeihin.

Yli puolet vastaajista kokee, että yritys voisi hankkia energiaratkaisun palveluna. Palvelukumppanuus kiinnostaa erityisesti teollisuuden sekä kiinteistö- ja palvelualan suuria yrityksiä.

Sähköistyminen vielä vähäistä

Hiilineutraalin yhteiskunnan saavuttamiseksi yleistyvä sähköistyminen ei toistaiseksi ole vielä yritysten arkea. Vain joka kuudes (16 %) yrityksistä on korvannut polttoaineiden tai lämmön käyttöä sähköllä, mutta neljännes vastaajista suunnittelee sitä lähivuosina. Toimintojen sähköistämistä suunnittelevien osuus on kasvanut kahden vuoden takaiseen verrattuna yhdeksän prosenttia. Kaksi kolmasosaa niistä yrityksistä, jotka ovat jo korvanneet polttoaineiden tai primäärilämmön käyttöä sähkön käytöllä, suunnittelevat lisäävänsä sitä lähivuosina.

Yritysten energiatulevaisuuden näkymät -selvitys toteutettiin nyt toista kertaa. Edellinen kysely tehtiin vuonna 2019. Kyselyn toteutti Sales Questor Oy. 

 

Lataa pdf

Haluatko säästää tai tulostaa artikkelin? Lataa artikkeli alta niin saat sen sähköpostiisi. 

Tilaa uutiskirje