Ilmastoneutraali sähkö

Näin Vattenfall voi auttaa – viisi askelta ilmastoneutraaliin sähköön

Julkaistu: 2020-06-05 Päivitetty: 2023-12-14 kl. 11:36

vindkraft

Solmimalla Vattenfallin kanssa ilmastoneutraalin sähkösopimuksen voit edistää kestävää kehitystä – tiukkojen vaatimusten mukaan. Lue lisää, milloin yritys voi sanoa olevansa ilmastoneutraali sähkönkulutuksessaan.

 1. Päästöjä määritettäessä huomioitava koko elinkaari

  Vattenfallilta saat sähköä, jonka kasvihuonekaasupäästöt ovat hyvin alhaiset. Pieniä päästömääriä sähkön koko elinkaaren aikana ei voi kuitenkaan välttää. Elinkaari sisältää sähköä tuottavien voimalaitosten rakentamisen, käytön ja alasajon. Kasvihuonekaasupäästöjä muodostuu esimerkiksi valmistettaessa sementtiä ja terästä, joita käytetään mm. tuulivoimalaitosten rakentamisessa.

 2. Siihen osaan, jonka vähentäminen ei ole mahdollista, sovelletaan ilmastokompensaatiota

  Sähkönkäyttäjän on vaikea vaikuttaa päästöihin muuten kuin pienentämällä sähkönkulutusta. Siksi tarjoamme mahdollisuuden sähkönkulutuksesta aiheutuvien päästöjen ilmastokompensaatioon. Valitsemalla Vattenfallin Ilmastoneutraalin sähkön otat askeleen kohti ilmastoneutraaliutta. Jos haluat tietää, miten Vattenfall itse soveltaa ilmastokompensaatiota, lue täältä.

 3. Ilmastokompensaatiota korkealle asetettujen vaatimusten mukaisesti

  Sähkönkulutuksen ilmastokompensaation lähtökohta on valitsemasi tuotantomuodon EPD-sertifioidut ympäristöarvot. Se tarkoittaa, että kompensoimamme päästöt kattavat sähkön koko elinkaaren ja kaikki kasvihuonekaasut, ei pelkästään hiilidioksidia. Nämä ympäristöarvot koskevat nimenomaan Vattenfallin tuottamaa sähköä. Laskemme ympäristöarvojemme ja todellisen kulutuksesi pohjalta sähkönkulutuksen päästöjen kokonaismäärän (hiilidioksidiekvivalentteina). Kompensoimme päästöt ostamalla sertifioituja päästövähenemiä (CER eli Certified Emission Reduction) tai vapaaehtoisia päästövähenemiä (VER eli Voluntary Emission Reduction) ja mitätöimällä ne. Sertifikaatit tulevat tarkkaan valikoiduista hankkeista, jotka vähentävät kasvihuonekaasupäästöjen määrää. Sähkönkulutuksesi on silloin ilmastoneutraalia.

 4. Kestävää kehitystä ilmastoneutraaleilla toiminnoilla

  Vattenfall valitsee päästöjen vähennyssertifikaatit hankkeista, jotka täyttävät Gold Standard -tasolle asetetut erittäin korkeat vaatimukset. Se tarkoittaa esimerkiksi, että päästöjen vähennys on ulkopuolisen tahon todentamaa ja että hanke edistää samalla useita YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

 5. Askeleet kohti ilmastoneutraalia sähkönkulutusta

  Jotta sähköntoimitus olisi täysin ilmastoneutraalia, on ensin tehtävä elinkaarianalyysi omasta ilmastovaikutuksesta ja pyrittävä sen jälkeen tehostamaan omaa energiankulutusta mahdollisimman paljon. Lisäksi jos yritys laatii yhteiskuntavastuuraportin, tulee siinä selostaa yrityksen strategia kestävyystyön osalta. On myös asioita, jotka on syytä huomioida sähkönmyyjää valittaessa sen varmistamiseksi, että ilmastoneutraali sähkö on todella sitä mitä luvataan.

Lue lisää viidestä askeleesta, jotka yrityksen tulisi ottaa ennen ilmastokompensaatiota. Nämä askeleet ovat tarpeen todellisen vaikutuksen aikaansaamiseksi.

5-steg-mot-klimatneutral-elkonsumtion-cta-fi