Lue lisää: Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu

Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuuSähköautot

Suunta on pois polttomoottoreista

Euroopan unioni saattaa esitellä autojen uudet päästövaatimukset myöhemmin tänä vuonna viimeistä kertaa. Vaikka polttomoottoreista siirtymisen ajankohdasta ei ole vielä varmuutta, autonvalmistajat ...
VF_clock_rgb Lukemisaika: 3 min
Lue artikkeli

Vattenfall tähtää nettonollaan vuoteen 2040 mennessä

Vattenfall on päättänyt tiukentaa entisestään päästövähennystavoitteitaan vuodesta 2030 eteenpäin, tähdäten nettonollaan vuoteen 2040 mennessä. Uusilla tavoitteilla pyritään auttamaan pitämään ...
VF_clock_rgb Lukemisaika: 4 min
Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuuUusiutuva energiaFossiilivapaa
Lue artikkeli

Julkisen sektorin ilmastotyöllä on suuri merkitys – kuinka saada ympäristövaikutuksista tietoa?

Julkisen sektorin ilmastotyöllä on suuri merkitys kamppailussamme ilmastonmuutosta vastaan. Kunnat ovat ostovoimansa vuoksi tärkeässä asemassa myös suunnannäyttäjinä kestävien hankintojen ...
VF_clock_rgb Lukemisaika: 3 min
Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuuEPDUusiutuva energia
Lue artikkeli

Aloitteet, jotka turvaavat tuuli- ja aurinkoenergian tulevaisuuden

Uusiutuvan energian kysyntä jatkaa kasvuaan, ja viime vuosina aurinko- ja tuulivoimaa on rakennettu poikkeuksellisen paljon. Mutta siirtyminen uusiutuvan sähkön tuotantoon ei ole aina yksinkertaista. ...
VF_clock_rgb Lukemisaika: 3 min
Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuuFCR
Lue artikkeli

Näin FCR:stä tuli kestävä tulonlähde Grängesille

Vattenfallin asiakkaat voivat ansaita rahaa osallistumalla taajuuden säätöön sähköverkossa FCR:n avulla. Ruotsalainen alumiiniteknologiayritys Gränges on testannut uutta palvelua, ja  onnistuneen ...
VF_clock_rgb Lukemisaika: 3 min
Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuuFCR
Lue artikkeli

Pk-yrityksille uudenlainen energiakatselmus, johon tukea jopa puolet kustannuksista

Valtion energiatuki laajenee elokuussa 2021 koskemaan täysin uudenlaista energiakatselmusta, joka soveltuu pk-yrityksille, seurakunnille ja säätiöille. Vuosina 2021–2022 kokeiltava ns. täsmäkatselmus ...
VF_clock_rgb Lukemisaika: 2 min
Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuuEnergiatehokkuus
Lue artikkeli

Pohjoismainen yhteistyö auttaa luomaan vakaan sähköverkon

Aurinko ja tuuli asettavat uusia vaatimuksia sähköverkoille. Siksi pohjoismaiset järjestelmäoperaattorit ovat sopineet säätövoiman hankkimisesta. Vattenfallin yhteistyö Sympowerin, Statnettin ja ...
VF_clock_rgb Lukemisaika: 3 min
Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuuJoustavuuspalvelut
Lue artikkeli

Yritykset investoivat lähivuosina aurinkosähköön ja lämpöpumppuihin

Suomalaisyritysten lähitulevaisuuden energiainvestoinnit kohdistuvat aurinkosähköön, lämpöpumppuihin sekä hiilineutraaliutta ja kysyntäjoustoa edistäviin ratkaisuihin, selviää Motivan ja ...
VF_clock_rgb Lukemisaika: 3 min
Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuuUusiutuva energia
Lue artikkeli

Vattenfall on Suomen vastuullisin energiayhtiö

Vattenfall on valittu vuotuisessa Sustainable Brand Index -kyselytutkimuksessa Suomen vastuullisimmaksi energiayhtiöksi. Kuluttajien antama tunnustus on Vattenfallille kolmas peräkkäinen samaisessa ...
VF_clock_rgb Lukemisaika: 2 min
Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuuFossiilivapaa
Lue artikkeli

Freonipäästöt saatiin kuriin yhteisin ponnistuksin

Menestyksekkäästä kestävyystyöstä on olemassa runsaasti esimerkkejä. Otsoniaukot pienenevät ja teräksen valmistuksessa suunnitellaan fossiilivapaan tuotantomenetelmän käyttöönottoa teollisessa ...
VF_clock_rgb Lukemisaika: 6 min
Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu
Lue artikkeli