Ilmastoneutraali sähkö, Sähköautot

Tankkaa ilmastoneutraalilla sähköllä

Julkaistu: 2021-03-03 Päivitetty: 2023-12-14 kl. 11:56

sähköauton-lataus

Sähköajoneuvoilla on tärkeä rooli siirryttäessä kohti fossiilitonta tulevaisuutta. Ilmaston kannalta älykästä on, että sähkö tuotetaan ilman fossiilisia polttoaineita. Yksi tapa varmistua asiasta on auton tankkaus ilmastoneutraalilla sähköllä.

Liikenne muodostaa tällä hetkellä viidenneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä, ja sähkökäyttöisiin ajoneuvoihin siirtyminen on tärkeä askel päästöjen vähentämisessä. Sähköautojen ilmastoälykkään toiminnan edellytyksenä kuitenkin on, ettei tuotantoprosessissa ole käytetty hiiltä, öljyä tai muita fossiilisia polttoaineita. Muutoin ympäristöhyödyt rajoittuvat paikallisiksi, ja päästöt tapahtuvat muualla.

Globaalilla tasolla on järjetöntä ajaa sähköautoa, jos sähkö tulee esimerkiksi hiilivoimasta.

– Monet pitävät itsestään selvänä, että sähköauto on aina ilmastoälykäs, mutta globaalilla tasolla on järjetöntä ajaa sähköautoa, jos sähkö tulee esimerkiksi hiilivoimasta. Näin päästöt vain saadaan siirrettyä muualle, sanoo Mats Linder, Vattenfallin yritysmyynnin markkinointijohtaja.

Koko elinkaari on tärkeä

Suomen sähköntuotannosta vajaa 80 % on peräisin fossiilittomista lähteistä, kuten vesi-, tuuli- ja ydinvoimasta. Jotta sähköautoilu olisi ilmaston kannalta älykästä, on kuitenkin varmistettava sähkön koko elinkaari, eli otettava huomioon myös sähkön tuotantolaitosten rakentamisen, käytön ja käytöstä poistamisen päästöt.

– Aurinkosähkö on hyvä esimerkki ilmastoälykkäästä energialähteestä, jossa itse sähköntuotanto ei käytännössä aiheuta päästöjä. Jos aurinkokennot on kuitenkin valmistettu esimerkiksi Kiinassa, on melko todennäköistä, että valmistusprosessi on tapahtunut hiilivoimalla tuotetulla sähköllä. Tuulivoimalat ovat toinen esimerkki, sillä ne tarvitsevat elinikänsä aikana paljon huoltoa, ja huolto tehdään muun muassa dieselkäyttöisillä ajoneuvoilla. Ilmasto on globaali kysymys, ja meidän on vähennettävä päästöjä kaikissa vaiheissa, Mats Linder sanoo.

Ilmastoneutraaliksi kompensoinnilla

Yhä useampien yritysten tavoitteena on siirtyä tulevina vuosina täysin ilmastoneutraaliin toimintaan. Uusiutuvan sähkön valinta ja sähkönkulutuksen vähentäminen ovat tärkeitä askelia tavoitteen saavuttamisessa, mutta sähkön ilmastovaikutusta on vaikea poistaa kokonaan. Vattenfall tarjoaa jo nyt fossiilittomista energialähteistä peräisin olevaa sähköä, jonka kasvihuonekaasupäästöt ovat hyvin pienet. Valitessaan ilmastoneutraalin sähkön asiakas saa myös mahdollisuuden sähkönkulutuksen aiheuttamien päästöjen ilmastokompensointiin sähkön koko elinkaaren aikana syntyvien päästöjen, ei pelkästään hiilidioksidin osalta.

Vattenfall valitsee päästöjen vähennyssertifikaatit erityisen korkean Gold Standard -tason vaatimukset täyttävistä hankkeista. Se tarkoittaa esimerkiksi, että päästöjen vähennys on ulkopuolisen tahon todentamaa ja hanke edistää samalla useita YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

– Näin sähköasiakas voi varmistaa, että sähkö on täysin ilmastoneutraalia koko elinkaarensa osalta, Mats Linder summaa.

Lue lisää, kuinka ilmastokompensointi toimii Vattenfallilla.

Mistä tietää, onko sähkö ilmastoälykästä?

Kiinnostus ilmastoneutraaliin sähköön kasvaa, ja monet suuret yritykset, kuten Coca Cola European Partners, ovat valinneet Vattenfallin ilmastoneutraalin sähkön. Useat suuret kiinteistöyhtiöt valitsevat myös tämän tien, minkä vuoksi monet kuluttajat ovat saaneet käyttöönsä ilmastoneutraalia sähköä sähköajoneuvoja ladatessaan. Mutta mistä sitten tietää, että lataustolpasta tuleva sähkö on ilmastoälykästä?

– Ota yhteyttä lataustolpan omistajaan ja kysy, mistä sähkö on peräisin ja onko sillä alkuperämerkintä, Mats Linder vinkkaa ja lisää:

– Kuluttajilta, asiakkailta ja työntekijöiltä saaduilla paineilla on suuri vaikutus muutoksen läpiviennissä. Kuluttajien vaatimukset kasvavat, ja monet yritykset ovat jo huomanneet, että ilmastoneutraalin sähkön tarjoaminen on kilpailuetu. Se vahvistaa sekä tavaramerkkiä että asiakasuskollisuutta, ja monet työntekijät arvostavat sitä.

Monet yritykset ovat jo huomanneet, että ilmastoneutraalin sähkön tarjoaminen on kilpailuetu.

Ilmastoneutraalista sähköstä lyhyesti:

Siirtyminen sähkökäyttöisiin ajoneuvoihin on tärkeä askel liikenteestä aiheutuvien päästöjen vähentämisessä, mutta sähköautojen ilmastoälykäs toiminta edellyttää, että sähkö on tuotettu ilman fossiilisia polttoaineita, kuten hiiltä tai öljyä. Vattenfallin sähköllä varmistat fossiilittomat energiamuodot. Pieniä päästömääriä sähkön koko elinkaaren aikana ei voida kuitenkaan välttää, kun lasketaan myös sähköä tuottavien voimalaitosten rakentaminen, käyttö ja alasajo.

Sähkönkäyttäjän on vaikea vaikuttaa päästöihin muilla tavoin kuin pienentämällä sähkönkulutusta. Siksi Vattenfall tarjoaa mahdollisuuden sähkönkulutuksesta aiheutuvien päästöjen ilmastokompensaatioon. Valitsemalla Vattenfallin  ilmastoneutraalin sähkön otat askeleen kohti ilmastoneutraalia toimintaa.

Jotta sähkönkulutuksesta tulisi täysin ilmastoneutraalia, tietyt kriteerit on täytettävä ennen ilmastokompensaation aloittamista. Omien päästöjen vähentäminen ennen kompensointia on tärkeintä, jotta sillä on oikeasti merkitystä ilmaston kannalta. Olemme koonneet oppaaseemme viisi vaihetta, joita ilmastoneutraalin sähkönkulutuksen saavuttaminen edellyttää. 

5-steg-mot-klimatneutral-elkonsumtion-cta-fi

 

Lataa pdf

Haluatko säästää tai tulostaa artikkelin? Lataa artikkeli alta niin saat sen sähköpostiisi. 

Tilaa uutiskirje